Přehodnocení městské dopravy

Přehodnocení městské dopravy

Naším cílem je pomáhat městům hledat udržitelná řešení v oblasti dopravy, rozvíjet a sdílet znalosti a data v reálném čase, aby se zlepšil život obyvatel.

Řízení mikromobility

Operating fleets of light vehicles in 200+ cities has given us a unique understanding of the importance of strong local regulations. Micromobility in cities can be handled in a couple of different ways.

Poplatky za pronájem ulice pro mikromobilitu

Poskytuje městům dodatečné příjmy – na zlepšení infrastruktury nebo jiné dopravní iniciativy.

Zabraňuje provozovatelům umístit na ulici příliš mnoho vozidel, čímž minimalizuje náklady.

Podporuje provozovatele, aby přijali opatření, která povedou k maximálnímu využití vozidla.

Uvolňuje veřejný prostor tím, že snižuje počet nečinných elektrických koloběžek a kol.

Povolení pro soukromé provozovatele

Provozovatelé musí předložit dokumentaci prokazující jejich provozní plány a soulad se všemi místními předpisy.

Požaduje od provozovatelů pravidelné sdílení údajů, aby obec mohla sledovat dodržování právních předpisů.

Zavádí cíle využití pro řízení velikosti flotily a podporuje pravidelné využívání služby.

Dáva městu více pravomocí k prosazování místních pravidel.

Jako největší provozovatel mikromobility v Evropě se s vámi rádi podělíme o naše jedinečné poznatky, které vám pomohou navrhnout účinnou regulaci mikromobility ve vašem městě.

Kontaktujte nás

Nástroje k přetvoření městské dopravy

E-koloběžky mění městské prostředí tím, že snižují emise CO2, dopravní zácpy a znečištění.

Jako největší evropský provozovatel koloběžek se zaměřujeme na zajištění bezpečného a udržitelného provozu mikromobility.

Koloběžky doplňují veřejnou dopravu a pomáhají cestujícím vyřizovat jejich každodenní záležitosti udržitelnějším způsobem.

V mnoha velkých evropských městech více než 30 % jízd na koloběžkách Bolt začíná a končí do 100 metrů od zastávek veřejné dopravy.

Prioritou je bezpečnost

Jedinečné bezpečnostní prvky

Inovativní bezpečnostní prvky, jako je náš patentovaný systém prevence jízdy v tandemu a test kognitivních reakcí, pomáhají předcházet jízdě pod vlivem alkoholu nebo jiných látek a zvyšují povědomí o jejích rizicích.

Vzdělávání cestujících

Podporujeme zodpovědné používání elektronických vozidel, aby byla zajištěna bezpečnost cestujících i širší veřejnosti. Náš balíček bezpečnostních nástrojů umožňuje cestujícím používat režim pro začátečníky, seznámit se s místními pravidly a přečíst si bezpečnostní pokyny a tipy.

Bezpečné parkování

Naše uživatele učíme odpovědně parkovat a vyzýváme je, aby hlásili špatné příklady, které na ulicích vidí. Naše Technologie umělé inteligence navíc rozpoznává přestupky při parkování a ukazuje cestujícím, jak bezpečně zaparkovat koloběžku.

Udržitelnost

Naše zásady ochrany životního prostředí jsou součástí trvalého závazku společnosti Bolt snižovat ekologickou stopu našich produktů.

Udržitelný provoz

Naše procesy jsou založeny na udržitelných postupech. Používání elektromobilů pro interní provoz a obnovitelná energie v našich skladech a kancelářích jsou jen dva příklady. Zavázali jsme se přinášet do měst ekologické dopravní možnosti a kompenzovat naše emise CO2.

Nejvyšší ekologické standardy

Jsme hrdí na to, že jsme držiteli certifikátu ISO 14001:2015. Jsme odhodláni zdokonalovat náš systém environmentálního řízení a zavádět účinné postupy, které minimalizují náš dopad na životní prostředí.

Zviditelnění ekologičtější dopravy

Aktivně se snažíme snížit počet krátkých cest autem ve městech tím, že podporujeme používání ekologičtějších metod. Uživatele také motivujeme k volbě těchto způsobů dopravy skrz zprávy v aplikaci a propagační akce, což vede k až 200% nárůstu používání e-koloběžek.

Blog o řešeních pro města

Jsme tady pro vás

Jako největší provozovatel mikromobility v Evropě se chceme podělit o své zkušenosti a poradit místním samosprávám v oblasti řešení mikromobility.
Kontaktujte nás