Boltova politika zaštite okoliša

Svrha ove Politike zaštite okoliša je omogućiti svim Boltovim zaposlenicima i partnerima da razumiju svoje zakonske i etičke odgovornosti u vezi s Boltovim ekološkim otiskom i osnažiti ih da primjenjuju načela održivosti u svom poslu. Ova je politika kamen temeljac Boltove stalne predanosti smanjenju našeg utjecaja na okoliš, povećanju naše odgovornosti i razjašnjavanju naših prioriteta održivosti.

Uvod

Bolt je vodeća europska platforma za mobilnost koja je usmjerena na to da gradska putovanja učini pristupačnijim i održivijim putem usluga prijevoza na zahtjev.

Kada je tvrtka pokrenuta 2013. godine, naša je vizija bila smanjiti individualnu ovisnost o osobnim automobilima; danas je fokus na povećanju dostupnosti načina prijevoza s niskom emisijom za našu postojeću i potencijalnu bazu korisnika.

Budući da je prijevoz glavni izvor onečišćenja zraka, odgovornost prema okolišu koju imamo da smanjimo svoj otisak - kako u smislu usluga naše platforme, tako i ponašanja naših zaposlenika, te postavljanja cilja da radimo s nultim troškovima ugljika - je ključna.

Bolt je predan dugoročnom planu upravljanja okolišem. Cilj nam je osigurati održivi pristup svim načinima mobilnosti na platformi, s dugoročnim ciljem poslovanja s nultim troškovima ugljika, kao i integracijom odgovornosti među našim zaposlenicima i kroz naše procese donošenja odluka.

Ciljevi i načela unutar naše politike primjenjuju se na sve usluge mobilnosti za koje je Bolt odgovoran.

Načela upravljanja okolišem

Sljedeća načela upravljanja okolišem osiguravaju sveobuhvatno upravljanje za održivost u Boltu:

  1. Predanost smanjenju naših emisija i pronalaženju rješenja o tome kako možemo biti inherentno održivi u našim poslovnim aktivnostima.
  2. Usklađenost s primjenjivim regulatornim okvirom koji se odnosi na ciljeve i obveze zaštite okoliša.
  3. Prednost dajemo poslovnim partnerima kojima je okoliš prioritet i koji imaju vlastite ciljeve i ciljeve održivosti.
  4. Predanost stalnom poboljšanju našeg sustava upravljanja okolišem i poboljšanju ekološke učinkovitosti.