კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ შეტყობინება მძღოლთა და მგზავრთათვის

კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ წინამდებარე შეტყობინება გაცნობებთ, თუ რა ვალდებულებებს ვიღებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად. წინამდებარე შეტყობინება გაცნობებთ, მაგალითად, თუ რა სახის ინფორმაციას ვიყენებთ, სატრანსპორტო მომსახურების პაკეტის მოსაწოდებლად, რა ფორმით ვიყენებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას, თქვენი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფისათვის და რა სახის ალტერნატივები და კონტროლის მექანიზმებია თქვენთვის ხელმისაწვდომი. წინამდებარე შეტყობინება ასევე გაცნობებთ კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ თქვენს უფლებებს და როგორ მოქმედებს მონაცემთა დაცვის შესახებ წესები ყველას დასაცავად.

Bolt Operations OÜ არის თქვენი პერსონალური მონაცემების მაკონტროლებელი, თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული ქვემოთ.

ჩვენი საფოსტო მისამართია: Vana-Lõuna 15 ტალინი 10134 ესტონეთი

ჩვენ დავნიშნეთ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი და თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მას ელ-ფოსტის შემდეგ მისამართზე: <a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a> ან ჩვენს ნებისმიერ საფოსტო მისამართზე, რომელიც შეგიძლიათ მოიძიოთ მისამართების წიგნში. გთხოვთ მიუთითოთ კონვერტზე: „მონაცემთა დაცვის ოფიცერი“ (Data Protection Officer). ტერმინი „ჩვენ“ გულისხმობს Bolt-ის აპლიკაციის მესაკუთრეს, Bolt Operations OÜ-ს, რომელიც წარმოადგენს ესტონეთის რესპუბლიკაში დაფუძნებულ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის კერძო კომპანიას. ტერმინი „თქვენ“ გულისხმობს მგზავრს ან მძღოლს, რომელიც მოითხოვს სატრანსპორტო მომსახურებას, ქირაობს მას ან/და სარგებლობს აღნიშნული მომსახურებით Bolt-ის აპლიკაციის ანგარიშის მეშვეობით.

1. პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც ვამუშავებთ

ჩვენ ვამუშავებთ მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომელიც გვესაჭიროება, რათა მოგაწოდოთ ბაზარზე არსებული საუკეთესო სატრანსპორტო მომსახურება.

 • საკონტაქტო ინფორმაცია: მაგალითად, სახელი, ტელეფონის ნომერი და ელ-ფოსტის მისამართი. ზოგიერთი სახის მომსახურებისთვის შეიძლება მოგთხოვოთ დამატებითი ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი საცხოვრებელი მისამართი.
 • პროფილის ინფორმაცია: როგორიცაა თქვენი პროფილის სურათი, შენახული მისამართები, ენა და კომუნიკაციის საშუალებები. ზოგიერთი სახის მომსახურებისთვის შეიძლება მოგთხოვოთ დამატებითი ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი მართვის მოწმობის რეკვიზიტები.
 • გეოლოკაცია: როგორიცაა, თუ საიდან გესაჭიროებათ მგზავრობა, ან თქვენთან ახლოს ხელმისაწვდომი სკუტერების ადგილმდებარეობა, დრო, მგზავრობის მიმდინარეობა და თქვენი მგზავრობის საბოლოო დანიშნულება.
 • გადახდის შესახებ ინფორმაცია, როგორიცაა დაკისრებული საფასური და გამოყენებული გადახდის ბარათი.
 • საკომუნიკაციო და საკორესპონდენციო ჩანაწერები, მაგალითად, როდესაც სარგებლობთ აპლიკაციის შიდა ჩატით ან ესაუბრებით ჩვენს მომხმარებელთა მომსახურების გუნდის წარმომადგენლებს.
 • მოწყობილობის საიდენტიფიკაციო მონაცემები შეზღუდულად, როგორიცაა IP მისამართი, რომელზეც დამონტაჟდა Bolt-ის აპლიკაცია
 • მონაცემები სატრანსპორტო მომსახურების გამოყენების შესახებ: როგორიცაა მონაცემები მგზავრობის სტატუსის, დროისა და მძღოლის შეფასების თანახმად თქვენი ქცევის შესახებ.
 • უშუალოდ Bolt-ის აპლიკაციით გაგზავნილი სწრაფი შეტყობინებების მეშვეობით შემდგარი კომუნიკაციის შესახებ მონაცემები („ჩატი მძღოლთან“ ვარიანტი): კომუნიკაციის თარიღი და დრო და მისი შინაარსი.

2. დამუშავების მიზანი

ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რათა შევძლოთ თქვენთვის ერთი ან მეტი სატრანსპორტო მომსახურების მოწოდება:

 • ჩვენ გაკავშირებთ მძღოლთან, გეხმარებით სკუტერის პოვნაში ან ავტომობილის დაქირავებაში: ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს მგზავრების მძღოლებთან დასაკავშირებლად, რათა მათ შეძლონ მგზავრის ადგილიდან აყვანა და მისი ადგილზე დატოვება. უშუალოდ Bolt-ის აპლიკაციით გაგზავნილი სწრაფი შეტყობინებები მუშავდება მომსახურების მიწოდების მიზნით და მომხმარებელთა მხარდასაჭერად (მათ შორის დავების მოსაგვარებლად მძღოლსა და მგზავრს შორის), უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ისევე როგორც ჩვენი პროდუქციისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად, ასევე მათი ანალიზისთვის.
 • ჩვენ მიგიყვანთ იქ, სადაც გსურთ მისვლა: აპლიკაციით მგზავრობის შეკვეთისას, ჩვენ ვაწვდით მძღოლებს მგზავრთა გეოლოკალიზაციის შესახებ მონაცემებს და მათ ტელეფონის ნომერს, რათა ეფექტურად უზრუნველვყოთ მათი აყვანა ადგილიდან და ადგილზე მათი დატოვება, ხოლო მათი მგზავრობა და მათ მიერ გასავლელი გზა გამჭვირვალე გავხადოთ. ზემოაღნიშნული მონაცემები გროვდება მხოლოდ Bolt-ის აპლიკაციის გააქტიურებისას. გეოლოკალიზაციის შესახებ მონაცემების შეგროვება წყდება Bolt-ის აპლიკაციის დახურვის შემდეგ. ზოგიერთ ქვეყანაში მძღოლებს არ აქვთ წვდომა მგზავრების ტელეფონის ნომრებზე; მძღოლი ხედავს სრულიად განსხვავებულ ტელეფონის ნომერს, რომელიც დროებით გადაამისამართებს მგზავრის საკონტაქტო ნომერზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ მძღოლსა და მგზავრს მაინც შეუძლიათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია.
 • ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ თქვენმა მგზავრობამ უპრობლემოდ ჩაიაროს: ჩვენ ვიყენებთ გეოლოკაციის მონაცემებს, რათა უზრუნველვყოთ თქვენი დანიშნულების ადგილზე მიყვანა და მოვაგვაროთ ჩვენს მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხები. ასევე უნდა ვიცოდეთ, თუ სად გსურთ გადმოსვლა დაქირავებული ავტოტრანსპორტიდან, რათა სწორად გამოვწეროთ ანგარიში, დავმუხტოთ ელემენტები და უზრუნველვყოთ ავტოპარკი.
 • ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ აპლიკაცია საუკეთესო იყოს: ჩვენ ვიყენებთ საკონტაქტო დეტალებს, რათა ვაცნობოთ მგზავრებსა და მძღოლებს Bolt-ის აპლიკაციის განახლებების შესახებ, რათა შეძლოთ ჩვენი მომსახურებით სარგებლობა. ჩვენ ასევე ვაგროვებთ ინფორმაციას შეზღუდულად იმ მოწყობილობიდან, რომელსაც იყენებთ ჩვენს ინტერნეტთან, მობილურ და სატელეფონო სერვისებთან დასაკავშირებლად, ასევე თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დამადასტურებელი და საკონტროლო შემოწმებების გავლის გზით.
 • ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ თქვენი მგზავრობა იყოს ყველაზე სწრაფი, იაფი და კომფორტული თქვენთვის: ჩვენ ვაგროვებთ მონაცემებს იმ გზების შესახებ, რომლებითაც სარგებლობენ ჩვენი მგზავრები და მძღოლები, რათა გავაანალიზოთ გეოგრაფიული არეალი. ეს გვეხმარება ისეთი საქმეების კეთებაში, როგორიცაა მძღოლებისთვის უკეთესი რეკომენდაციების მიცემა ყველაზე ეფექტიანი გზების შესახებ და გვეხმარება უზრუნველვყოთ, რომ ჩვენი გასაქირავებელი ავტოტრანსპორტი, როგორიცაა ჩვენი სკუტერები, მომხმარებლებისთვის ყველაზე მოსახერხებელ ადგილებში მდებარეობდეს.
 • ჩვენ ვაგროვებთ გადახდებს: აპლიკაციით შეკვეთილი მგზავრობის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ მოვიპოვებთ გადახდის რეკვიზიტებს, რათა დავამუშავოთ მგზავრის მიერ მძღოლის სასარგებლოდ შესრულებული გადახდები. და ჩვენ ვამუშავებთ გადახდებს ჩვენი საკუთარი გასაქირავებელი ავტოტრანსპორტისთვის, როგორებიცაა ჩვენი ავტომობილები და ასევე, სკუტერები.
 • ჩვენ ვინარჩუნებთ სტანდარტებს და ხელს ვუწყობთ მათ უზრუნველყოფას: ჩვენ ვაგროვებთ მონაცემებს მგზავრობის სტატუსის, დროისა და მძღოლების გამოხმაურებების თანახმად მგზავრების შეფასების შესახებ, რათა უზრუნველვყოთ მომხმარებელთა უსაფრთხოება, ხელი შევუწყოთ ჩვენს წესებსა და პირობებთან შესაბამისობას და დავრწმუნდეთ, რომ ყველას ვაწვდით ხარისხიან და სასურველ მომსახურებას. მომხმარებელთა მხარდაჭერის მონაცემები და კორესპონდენცია გროვდება გამოხმაურების მიზნით, ასევე დავების მოსაგვარებლად და მომსახურების ხარისხის საკითხებთან დაკავშირებით.
 • ჩვენ უზრუნველვყოფთ თქვენს ინფორმირებას: თქვენი სახელი, ტელეფონის ნომერი და ელ-ფოსტის მისამართი გამოყენებული იქნება თქვენთან დასაკავშირებლად ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თქვენთვის იმის შეტყობინება, რომ მგზავრობა დასრულებულია, თქვენთვის მგზავრობის დამადასტურებელი ჩეკებისა და ქვითრების გამოგზავნა და მნიშვნელოვანი განახლებების შესახებ შეტყობინება, მაგალითად, როდესაც ცუდი ამინდის გამო დროებით შეწყდება ჩვენი სკუტერების გაქირავება.

3. სამართლებრივი საფუძვლები

ჩვენ ვართ უფლებამოსილნი გამოვიყენოთ პერსონალური მონაცემები ზემოთ აღწერილი ფორმით, თუ ამისთვის შესაბამისი საფუძველი გაგვაჩნია. ჩვენ ყოველთვის ვრწმუნდებით, რომ გაგვაჩნია შესაბამისი საფუძველი თქვენი მონაცემების ნებისმიერი სახით გამოყენებაზე.

 • პერსონალური მონაცემები ზოგადად მუშავდება იმ მომსახურების მოსაწოდებლად, რომლის თაობაზეც თქვენთან გაფორმდა ხელშეკრულება Bolt-ის აპლიკაციის მეშვეობით. ეს გულისხმობს იმას, რომ თქვენთვის დაპირებული მომსახურების მოსაწოდებლად და ჩვენი წესებისა და პირობების დაცვის მიზნით, ჩვენ დავამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ხსენებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
 • სხვა გარემოებების არსებობისას, ჩვენ ზოგადად ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს კანონიერი ინტერესების საფუძვლებზე დაყრდნობით. კანონიერი ინტერესები მოიცავს ჩვენს კომერციულ ინტერესებს ჩვენი მგზავრებისა და პარტნიორებისთვის ინოვაციური, პერსონიფიცირებული, უსაფრთხო და მომგებიანი მომსახურების მისაწოდებლად, თუკი ზემოხსენებული ინტერესები არ ჩანაცვლდება სხვა ინტერესებით. ჩვენი კანონიერი ინტერესები მოიცავს, მაგალითად, თაღლითური გადახდების და სხვა ბოროტგანზრახული საქმიანობის შესახებ გამოძიების წარმოებას და მათ გამოვლენას, ჩვენი ქსელისა და სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და საეჭვო და ფაქტობრივ სისხლისსამართლებრივ ქმედებებზე რეაგირებას.

ჩვენ დრო და დრო შეიძლება დავეყრდნოთ ალტერნატიულ სამართლებრივ საფუძვლებს, როდესაც:

 • აუცილებელია ისეთი სამართლებრივი ვალდებულების შესრულება, როგორიცაა მონაცემების დამუშავება, როდესაც ამას მოითხოვს კანონი, მათ შორის, მაგალითად, თუკი არსებობს მოქმედი საკანონმდებლო მოთხოვნა მესამე მხარისთვის, როგორიცაა სასამართლო ან მარეგულირებელი ორგანო, პერსონალური ინფორმაციის გამხელის შესახებ;
 • თქვენი ან სხვისი სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად, მაგალითად, საგანგებო ვითარების ან სიცოცხლისათვის გარდაუვალი საფრთხის არსებობისას; ან
 • თქვენ მოგვეცით ერთმნიშვნელოვანი თანხმობა აღნიშნულის თაობაზე სხვა კონკრეტული მიზნისთვის, რაზედაც თქვენ სრული ინფორმაცია მოგაწოდეს.

იმ ქვეყნებში, როგორიცაა ნიგერია, სადაც კანონიერი ინტერესი არ წარმოადგენს მოქმედ კანონიერ საფუძველს Bolt-ის მიერ დამუშავების განსახორციელებლად, Bolt-ი სანაცვლოდ ეყრდნობა მოქმედ ალტერნატიულ სამართლებრივ საფუძვლებს, რომლებიც ზემოთაა მოცემული. თუ არჩევთ, რომ არ მოგვაწოდოთ პერსონალური ინფორმაცია, ამან შეიძლება ხელი შეგვიშალოს თქვენთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაში ან შეგვაწყვეტინოს კანონით გათვალისწინებული რაიმე ქმედების განხორციელება. ეს შეიძლება ასევე ნიშნავდეს იმას, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ თქვენი ანგარიშის მართვას. მაგალითად, ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ თქვენს მიერ წარმოდგენილ პერსონალურ მონაცემებს Bolt-ის აპლიკაციის დაყენებისა და გამოყენებისას; აპლიკაციის მეშვეობით გეოლოკაციის გაზიარებაზე უარის თქმა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ მძღოლის გამოგზავნას თქვენს ადგილსამყოფელზე თქვენს ასაყვანად და ვერც გაჩვენებთ თქვენთან ახლოს მდებარე ავტოტრანსპორტს დასაქირავებლად. ჩვენ ვერ შევძლებთ თქვენს წინაშე არსებული ჩვენი ვალდებულებების შესრულებას სხვა გარემოებებში, მაგალითად, თუკი უარს განაცხადებთ ვინაობის დამადასტურებელი შემოწმების გავლაზე თქვენი ანგარიშის ხელშეუხებლობის უზრუნველსაყოფად, მაშინ ანგარიში შეიძლება დროებით გაუქმდეს ან დაიბლოკოს თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად.

4. მიმღებები

ჩვენ ვმუშაობთ მხოლოდ სანდო პარტნიორებთან და სახელმწიფო ორგანოებთან. ჩვენ ვაზიარებთ ინფორმაციას მხოლოდ ამისათვის შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას. ჩვენ შემოვიფარგლებით მხოლოდ სავალდებულო ინფორმაციის გაზიარებით. ჩვენ არ ვყიდით თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას.

 • მგზავრების პერსონალური მონაცემების გამხელა ხდება მხოლოდ აპლიკაციით მგზავრობის შეკვეთის მიმღები მძღოლებისთვის, როდესაც ისინი იღებენ შეკვეთას Bolt-ის აპლიკაციის მეშვეობით; ასეთ შემთხვევაში, მძღოლი დაინახავს მგზავრის სახელს, ტელეფონის ნომერს (ზოგიერთ ქვეყანაში ტელეფონის ნომერი დაფარულია) და გეოლოკაციის მონაცემებს.
 • სატრანსპორტო მომსახურების მიწოდების შემდეგ, აპლიკაციით მგზავრობის შემკვეთი მგზავრის სახელი და ტელეფონის ნომერი (ზოგიერთ ქვეყანაში ტელეფონის ნომერი დაფარულია) ხილვადი დარჩება მძღოლისთვის 24-48 საათის განმავლობაში. აღნიშნული აუცილებელია, რათა მძღოლმა მოაგვაროს მგზავრთან მიმართებით არსებული ნებისმიერი საკითხი, როგორიცაა თქვენთვის რაიმე ღირებული ნივთის დაბრუნება, რომელიც ავტომობილში დაგრჩათ. უჰ!
 • მგზავრების მიერ აპლიკაციით შეკვეთილი გადაყვანის მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით დატოვებული გამოხმაურება ანონიმურია. თქვენი შეფასება კონფიდენციალურია თქვენსა და Bolt-ს შორის.
 • მგზავრის ადგილსამყოფელის მიხედვით, პერსონალური მონაცემები შეიძლება გამხელილ იქნას Bolt Operations OÜ ჯგუფის კომპანიებისა და პარტნიორებისთვის (ადგილობრივი ფილიალებისთვის, წარმომადგენლობებისთვის, აფილირებული პირებისთვის, აგენტებისთის, ა.შ.). Bolt Operations OÜ ჯგუფის კომპანიებისა და პარტნიორების მიერ პერსონალური მონაცემები დამუშავდება იმავე პირობების მკაცრი დაცვით, რომლებიც გათვალისწინებულია წინამდებარე შეტყობინებით. დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ, გაეცნოთ თქვენი ქვეყნის ვებგვერდზე.
 • ზოგიერთი გარემოებების არსებობისას, ჩვენ კანონით გვევალება ინფორმაციის გარე მიმღებებისთვის გამხელა. მაგალითად, სასამართლოს ბრძანების თანახმად ან, როდესაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ მონაცემთა დაცვის ზედამხედველ სახელმწიფო ორგანოებთან პრეტენზიების განხილვისას თუ გამოძიებების ჩატარებისას. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ვუპასუხოთ ისეთ მოთხოვნებს, მაგალითად, რომლებიც მიღებულია სამართალდამცავი ორგანოებისგან, მაშინ როდესაც კეთილსინდისიერად მიგვაჩნია, რომ ჩვენი პასუხი სავალდებულოა მოცემულ იურისდიქციაში მოქმედი კანონის შესაბამისად ან კიდევ ემსახურება საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვას, გავლენას ახდენს აღნიშნულ იურისდიქციაში მყოფ მომხმარებლებზე და თანხვედრაშია საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩვენ ყოველთვის ვრწმუნდებით იმაში, რომ გაგვაჩნია კანონიერი საფუძველი ინფორმაციის გამხელისთვის და უზრუნველვყოფთ ჩვენი გადაწყვეტილების დასაბუთებას.

5. უსაფრთხოება და წვდომა

 • ჩვენი მომსახურებების მიწოდების დროს შეგროვილი ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი გადაეცემა შპს Zone Media -ს ან/და Amazon Web Services, Inc.-ს და ინახება მათთან, რომლებიც მდებარეობს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე. პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა გააჩნიათ მხოლოდ Bolt Operations OÜ ჯგუფის კომპანიებისა დ პარტნიორების უფლებამოსილ თანამშრომლებს, ხოლო წვდომის განხორციელება მონაცემებზე მათ შეუძლიათ მხოლოდ მომსახურებით სარგებლობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტისთვის (მათ შორის სატრანსპორტო მომსახურებასთან დაკავშირებული დავების ჩათვლით).
 • Bolt Operations OÜ ჯგუფის კომპანიებს და პარტნიორებს შეუძლიათ განახორციელონ წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია შესაბამის ქვეყანაში მომხმარებელთა მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად.
 • ჩვენი კვლევებისა და სამეცნიერო მიზნებისთვის, ხორციელდება ყველა მონაცემის, როგორიცაა გეოლოკაზაციის მთლიანი მონაცემები, ანონიმიზირება, რათა ვერასოდეს მოხდეს მათ საფუძველზე თქვენი იდენტიფიცირება.

6. თქვენი უფლებები და შესაბამისი კონტროლის განხორციელება

ჩვენ გვსურს რომ თქვენ აკონტროლოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები. Bolt განიჭებთ შესაძლებლობას განახორციელოთ კონტროლი აპლიკაციის მეშვეობით, საიდანაც შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, მათ შორის პროფილის მონაცემები და მგზავრობის ისტორია. ჩვენ ასევე გთავაზობთ აპლიკაციაში ჩამონტაჟებულ პარამეტრებს, როგორებიცაა მარკენტინგული შეტყობინებების მიღებაზე თანხმობა და ჩვენს ვებსაიტზე მოცემული ქუქი-ფაილების გამოყენებაზე თანხმობის გამჭვირვალეობის კონტროლი. თქვენი უფლება, განახორციელოთ წვდომა მონაცემებზე

 • თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე Bolt-ის აპლიკაციის მეშვეობით. თქვენ გაქვთ უფლება, მოითხოვოთ თქვენს შესახებ არსებული პერსონალური ინფორმაციის ასლები. არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი, მაგალითად, როდესაც ვალდებული ვართ გავითვალისწინოთ სხვისი უფლებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ყოველთვის ვერ მიიღოთ ჩვენს მიერ დამუშავებული ინფორმაცია სრულად.

თქვენი უფლება, შეასწოროთ მონაცემები

 • თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე და განაახლოთ ისინი Bolt-ის აპლიკაციის მეშვეობით. თქვენ გაქვთ უფლება, მოგვთხოვოთ იმ ინფორმაციის შესწორება, რომელიც მიგაჩნიათ, რომ სხვაგვარად არასწორია. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება, მოგვთხოვოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის სრულად მოწოდება, თუ მიგაჩნიათ, რომ იგი არასრულია.

თქვენი უფლება, წაშალოთ მონაცემები

გარკვეული გარემოებების არსებობისას, თქვენ გაქვთ უფლება, მოგვთხოვოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის წაშლა.

თქვენი უფლება, შეზღუდოთ მონაცემების დამუშავება

 • გარკვეულ გარემოებებში, თქვენ გაქვთ უფლება, მოგვთხოვოთ თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაციის დამუშავების შეზღუდვა. აღნიშნული გულისხმობს, რომ თქვენი მონაცემების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ გარკვეული მიზნებისთვის, როგორიცაა სამართლებრივი სარჩელი ან სამართლებრივი უფლებების განხორციელება.

თქვენი უფლება, გააპროტესტოთ მონაცემების დამუშავება

 • თქვენ შეიძლება გაგაჩნდეთ უფლება, გააპროტესტოთ მონაცემების დამუშავება, თუ ჩვენ ვამუშავებთ თქვეს შესახებ არსებულ ინფორმაციას კანონიერი ინტერესების საფუძველზე. თქვენ შეგიძლიათ განაცხადოთ პროტესტი ჩვენს მიერ ავტომატურად მიღებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე და მოითხოვოთ მისი პიროვნების მიერ განხილვა.

თქვენი უფლება, გადაიტანოთ მონაცემები

 • გარკვეულ გარემოებებში, თქვენ გაქვთ უფლება, მოგვთხოვოთ, რომ გადავიტანოთ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ერთი ორგანიზაციიდან მეორეში ან მოგაწოდოთ იგი თქვენ. აღნიშნული წესი ვრცელდება იმ ინფორმაციაზე, რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ.
 • სწრაფი შეტყობინებების შესახებ მონაცემები შეინახება უშუალოდ Bolt-ის აპლიკაციის შეტყობინებებში 90 დღის მანძილზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შეტყობინებები ეხება შეტყობინებულ ინციდენტს - რომელ შემთხვევაშიც ჩვენ შევინახავთ მათ 6 თვის განმავლობაში.

7. მონაცემების შენახვა

Bolt ინახავს მომხმარებელთა მონაცემებს მხოლოდ იმ დროის მანძილზე, რა დროისთვისაც ეს აუცილებელია ზემოხსენებული მიზნებისთვის. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვინახავთ სხვადასხვა კატეგორიის მონაცემებს სხვადასხვა პერიოდის მანძილზე მონაცემთა ტიპის, მასთან დაკავშირებული გადატანის სერვისისა და მონაცემთა შეგროვების მიზნების მიხედვით.

 • თქვენი პერსონალური მონაცემები შეინახება, თუ თქვენი მგზავრის ანგარიში აქტიურია. თუ თქვენი ანგარიში გაუქმებულია, მაშინ თქვენი პერსონალური მონაცემები წაიშლება (ჩვენი შენახვის გრაფიკისა და წესების თანახმად), გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამგვარი მონაცემები კვლავ აუცილებელია ნებისმიერი სამართლებრივი ვალდებულების დასაკმაყოფილებლად ან ანგარიშგების, დავების მოგვარების თუ თაღლითობის პრევენციის მიზნით.
 • მგზავრისთვის მიწოდებულ სატრანსპორტო მომსახურებასთან დაკავშირებული ფინანსური მონაცემები შეინახება ბოლო მგზავრობიდან სამი წლის მანძილზე. სხვა საანგარიშგებო მიზნებისთვის აუცილებელი მონაცემები შეინახება ბოლო მგზავრობიდან შვიდი წლის მანძილზე.
 • სავარაუდო სისხლისსამართლებრივი დანაშაულის, თაღლითური საქმიანობის ან ცრუ ინფორმაციის მოწოდების შემთხვევებში, მონაცემები შეინახება 10 წლის მანძილზე.
 • გადახდასთან დაკავშირებული დავების შემთხვევაში, მონაცემები შეინახება მოთხოვნის დაკმაყოფილებამდე ან ამგვარი მოთხოვნის ვადის ამოწურვამდე.
 • მგზავრობის ისტორიის მონაცემები და სატრანსპორტო მომსახურებით სარგებლობის მონაცემები შეინახება სამი წლის მანძილზე, რის შემდეგაც მოხდება მონაცემების ანონიმიზირება.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ Bolt-ის აპლიკაციის თქვენი მოწყობილობიდან დეინსტალირება არ გამოიწვევს თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლას. თუ Bolt-ის აპლიკაციას არ იყენებთ სამი წლის მანძილზე, მაშინ დაგიკავშირდებით და გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ, გსურთ თუ არა სამომავლოდ ანგარიშის აქტიური სტატუსის შენარჩუნება. თუ თქვენგან პასუხს ვერ მივიღებთ გონივრულ ვადებში, მაშინ თქვენი ანგარიში დაიხურება და პერსონალური მონაცემები წაიშლება, თუკი ისინი არ არის აუცილებელი კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ წინამდებარე შეტყობინების ნებისმიერი ზემოთ ხსენებული მიზნისთვის.

8. პირდაპირი მარკეტინგი

 • ჩვენ შეიძლება გამოგიგზავნოთ პირდაპირი მარკეტინგული შეტყობინებები თქვენს ელ-ფოსტის მისამართზე ან/და ტელეფონის ნომერზე, თუკი მოგვეცით ამაზე ნებართვა ან პროგრამული თანხმობის საფუძველზე. ჩვენ შეიძლება განვახორციელოთ პირდაპირი მარკეტინგული შეტყობინებების პერსონალიზება იმაზე დაყრდნობით, თუ როგორ იყენებთ Bolt-ის მომსახურებებს, მაგალითად, რა სიხშირით სარგებლობთ Bolt-ის აპლიკაციით და რას ანიჭებთ უპირატესობას ტრანსპორტირებისთვის.
 • თუკი აღარ გსურთ პირდაპირი მარკეტინგული შეტყობინებების მიღება, გთხოვთ, დააწკაპუნოთ „გამოწერის გაუქმების“ ბმულზე ჩვენი რომელიმე ელ-წერილის სტრიქონქვეშა შენიშვნაში ან განაცხადოთ მათზე უარი Bolt-ის აპლიკაციის პროფილის განყოფილებაში. ეს ადვილია.

9. გადაწყვეტილებების ავტომატური მიღება

ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს ავტომატურად, როდესაც გავცემთ გაფრთხილებებს და დროებით ვწყვეტთ აპლიკაციით მგზავრობის შეკვეთის მომსახურებას. გადაწყვეტილებების ავტომატურად მიღების დროს ნაკლებად სავარაუდოა შეცდომის დაშვება, იგი მეტად ეფექტიანი და უსაფრთხოა, ვიდრე ჩვენი თანამშრომლების გამოყენება. თქვენს მიერ სატრანსპორტო მომსახურების გამოყენების მონაცემები (მგზავრობის სტატუსის მონაცემები, მათ შორის გაუქმებები და არგამოცხადება, ასევე მონაცემები მძღოლის მიერ შეფასებული თქვენი ქცევის შესახებ) განიხილება მაშინ, როდესაც ფასდება გაფრთხილების ან დროებითი შეწყვეტის აუცილებლობა. გადაწყვეტილების ავტომატურად მიღების შესახებ დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ. აპლიკაციით მგზავრობის შეკვეთის დროებითი შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება ძალაშია 6 თვის მანძილზე, რის შემდეგაც აპლიკაციით მგზავრობის შეკვეთის მომსახურება აღდგება.

აპლიკაციით მომხმარებელთა დახმარების სამსახურთან კავშირის მეშვეობით თქვენ ყოველთვის გექნებათ გადაწყვეტილების ადამიანის მიერ განხილვისა და გასაჩივრების, თქვენი მოსაზრების გამოთქმისა და ახსნა-განმარტებების მოპოვების უფლება.

10. დავების მოგვარება

 • პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული დავები პირველ ინსტანციაში გადაწყდება მომხმარებელთა დახმარების სამსახურთან დაკავშირებით: (<a href="mailto:info@bolt.eu" rel ="nofollow">info@bolt.eu</a>). თქვენ გაქვთ უფლება დაუკავშირდეთ Bolt-ის მონაცემთა დაცვის ოფიცერს (<a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a>).
 • ჩვენი ზედამხედველობის სახელმწიფო ორგანოა ესტონეთის მონაცემთა დაცვის ინსპექცია (www.aki.ee).

11. წინამდებარე შეტყობინების გაუმჯობესება

ვიმედოვნებთ, რომ კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ წინამდებარე შეტყობინება თქვენთვის გასაგებია.

მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობა მნიშვნელოვანია. იგი ამყარებს არსებულ წესებს და აუმჯობესებს თქვენს საინფორმაციო უფლებებს. აღნიშნული წესებიდან მრავალი წესი შესაძლოა იყოს გასაგებად რთული, თუმცა უმრავლესობა მათგანი ეფუძნება საღ აზრს. ჩვენ პასუხისმგებლობით ვეპყრობით თქვენს მონაცემებს. Bolt განაგრძობს კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ წინამდებარე შეტყობინებაში ცვლილებების შეტანას, ჩვენს მიერ აღებული ვალდებულების ფარგლებში, დავიცვათ თქვენი კონფიდენციალურობა და მეტი გამჭვირვალობა უზრუნველვყოთ თქვენთვის.

დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მგზავრთათვის განკუთვნილ ადგილობრივ წესებსა და პირობებში.

დაასკანერე და გადმოწერე

თითქმის აქაა!

დაასკანერე QR კოდი ტელეფონის კამერით აპლიკაციის გადმოსაწერად.