Privatumo pranešimas keleiviams ir važiuotojams

Šiuo privatumo pranešimu informuojame jus apie tai kaip mes rūpinamės jūsų asmens duomenimis. Šiame pranešime pateikiama informacija, kurią naudojame teikdami įvairias vežimo paslaugas, kaip naudojame jūsų informaciją, kad būtumėte saugūs; taip pat pateikiama informacija apie jums prieinamus pasirinkimus ir kontrolės priemones. Taip pat šiuo pranešimu informuojame jus apie jūsų teises į privatumą ir kaip duomenų apsaugos taisyklės saugo kiekvieną asmenį.

Jei nenurodyta kitaip, „Bolt Operations OÜ“ yra jūsų asmens duomenų valdytojas.

Mūsų pašto adresas: Vana-Lõuna 15 Talinas 10134 Estija

Esame paskyrę Duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galite susisiekti el. paštu <a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a> arba bet kuriuo mūsų pašto adresu, nurodytu miesto puslapiuose. Ant voko nurodykite „Duomenų apsaugos pareigūnui“. Sąvoka „mus“ arba „mes“ reiškia „Bolt“ programos savininką, „Bolt Operations OÜ“, privačią ribotos atsakomybės bendrovę, įsteigtą Estijos Respublikoje. Sąvoka „jūs“ arba „jūsų“ reiškia keleivį arba važiuotoją, kuris prašo vežimo paslaugos, išsinuomoja ir (arba) gauna vežimo paslaugą per savo „Bolt“ programėlės paskyrą.

1. Mūsų tvarkomi asmens duomenys

Mes tvarkome tik tą informaciją, kurios mums reikia, kad galėtumėme teikti jums geriausią paslaugą mūsų vežimo rinkoje.

 • Kontaktiniai duomenys: pavyzdžiui, vardas, telefono numeris ir el. pašto adresas. Dėl kai kurių savo paslaugų galime reikalauti daugiau informacijos, pavyzdžiui, namų adreso.
 • Profilio informacija: pavyzdžiui, profilio nuotrauka, išsaugoti adresai, kalba ir pageidaujami informacijos perdavimo būdai. Dėl kai kurių savo paslaugų galime reikalauti daugiau informacijos, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimo duomenų.
 • Geografinė vieta: pavyzdžiui, iš kur turite važiuoti, arba arčiausiai jūsų esančių paspirtukų vieta, laikas, jūsų kelionės maršrutas ir galutinis jūsų kelionės tikslas.
 • Mokėjimo informacija, pavyzdžiui, nuskaičiuota suma ir naudojama mokėjimo kortelė.
 • Komunikacijos ir korespondencijos įrašai, pavyzdžiui, kai jūs pasinaudojate pokalbio programa arba kalbatės su mūsų klientų aptarnavimo specialistais.
 • Riboti įrenginio, kuriame yra įdiegta „Bolt“ programėlė, identifikavimo duomenys, pavyzdžiui, IP adresas.
 • Naudojimosi vežimo paslaugomis duomenys: pavyzdžiui, kelionės statuso, laiko duomenys ir informacija apie jūsų elgesį vairuotojų vertinimu.
 • Su bendravimu momentiniais pranešimais tiesiogiai per „Bolt“ programėlę (pasirinktis „Pokalbis su vairuotoju“ („Chat with Driver“) susiję duomenys: bendravimo data ir laikas ir turinys.

2. Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtumėme teikti jums vieną ar daugiau savo vežimo paslaugų:

 • Sujungiame jus su vairuotoju, padedame jums rasti paspirtuką arba išsinuomoti transporto priemonę: Renkame ir tvarkome asmens duomenis keleivių sujungimo su vairuotojais tikslais, kad galėtumėte būti paimtas ir išlaipintas arba galėtumėme jums parodyti kur arčiausiai yra mūsų nuomojamos transporto priemonės, pavyzdžiui, mūsų automobiliai arba paspirtukai. Momentiniai pranešimai tiesiogiai „Bolt“ programėlėje yra tvarkomi tam, kad galėtumėme teikti paslaugą ir aptarnauti klientus (taip pat išspręsti vairuotojo ir važiuotojo ginčus) saugumo tikslais ir tam, kad pagerintumėme savo produktus ir paslaugas bei analizės tikslais.
 • Nuvežame jus ten, kur norite nuvykti: Rodome keleivių geografinės vietos ir telefono numerio duomenis vairuotojams pavėžėjimo metu tam, kad paėmimas ir išlaipinimas būtų veiksmingesnis, o kelionė ir maršrutas būtų skaidresni. Šie duomenys yra renkami tik, kai „Bolt“ programėlė yra aktyvuota. Geografinės vietos duomenys nustojami rinkti uždarius „Bolt“ programėlę. Kai kuriose šalyse vairuotojai negali matyti keleivių telefono numerių; vairuotojas mato visiškai kitokį numerį, kuris laikinai nukreipia į keleivio telefono numerį, kas reiškia, kad vairuotojas ir keleivis gali bendrauti.
 • Užtikriname, kad jūsų kelionė būtų sklandi: Naudojame geografinės vietos duomenis tam, kad užtikrintumėme, kad nuvyksite į savo paskirties vietą, ir galėtumėme išspręsti su mūsų paslaugomis susijusius kokybės klausimus. Taip pat turime žinoti, kur pasirinksite palikti nuomojamą transporto priemonę tam, kad galėtumėme išrašyti teisingą sąskaitą, įkrauti akumuliatorių ir vykdyti savo transporto priemonių parko techninę priežiūrą.
 • Užtikriname optimalų programėlės veikimą: Naudojame kontaktinius duomenis tam, kad galėtumėme informuoti keleivius ir važiuotojus apie „Bolt“ programėlės atnaujinimus, kad galėtumėte toliau naudotis mūsų paslaugomis. Taip pat renkame tam tikrus duomenis iš jūsų įrenginio, kuriuo naudojatės tam, kad galėtume prijungti jus prie mūsų internetu, mobiliaisiais įrenginiais ir telefonu teikiamų paslaugų ir padėtume jums užtikrinti savo paskyros saugumą autentifikavimo ir patikrinimo patikrinimais.
 • Užtikriname, kad jūsų pavėžėjimas būtų greičiausias, pigiausias ir patogiausias jums: Renkame maršrutų, kuriuos pasirenka mūsų keleiviai ir važiuotojai, duomenis tam, kad galėtumėme išanalizuoti geografinę aprėptį. Tai mums leidžia atlikti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, patobulinti rekomendacijas dėl efektyvesnių maršrutų vairuotojams, ir padeda mums užtikrinti, kad mūsų nuomojamos transporto priemonės, pavyzdžiui, mūsų paspirtukai, būtų klientams patogiausiose vietose.
 • Gauname jūsų mokėjimą: Gauname mokėjimo duomenis tam, kad galėtume apdoroti keleivių mokėjimus vairuotojų vardu pavėžėjimo tikslais. Taip pat apdorojame mokėjimus už savo nuomojamas transporto priemones, pavyzdžiui, mūsų automobilius ir paspirtukus.
 • Laikomės standartų ir skatiname laikytis standartų: Renkame duomenis apie kelionės statusą, laiką ir keleivių reitingus iš vairuotojų siekdami paskatinti naudotojų saugumą, sąlygų laikymąsi ir užtikrinti kokybišką ir malonų aptarnavimą visiems. Klientų aptarnavimo duomenys ir korespondencijos duomenys yra renkami grįžtamosios informacijos bei ginčų sprendimo ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslais.
 • Informuojame jus: Jūsų vardas, telefono numeris ir el. pašto adresas naudojami tam, kad būtų galima bendrauti su jumis, pavyzdžiui, informuoti jus apie jūsų kelionės pabaigą, išsiųsti jums kelionės patvirtinimo lapelius ir kvitus, informuoti jus apie svarbius paslaugų atnaujinimus, pavyzdžiui, kai dėl blogo oro laikinai sustabdoma mūsų paspirtukų nuoma.

3. Teisinis pagrindas

Galime naudoti asmens duomenis taip, kaip aprašyta pirmiau, jei turime tinkamą priežastį tai daryti. Visada užtikriname, kad turėtume rimtą priežastį ką nors daryti su jūsų duomenimis.

 • Paprastai asmens duomenys yra tvarkomi tam, kad būtų galima suteikti paslaugas, dėl kurių susitariame su jumis per „Bolt“ programėlę. Tai reiškia, kad norėdami suteikti jums paslaugą, kurią jums pažadėjome, ir įvykdyti savo sąlygas, tvarkysime jūsų asmens duomenis šių įsipareigojimų vykdymo tikslais.
 • Paprastai kitomis aplinkybėmis tvarkome jūsų asmens duomenis teisėtų interesų pagrindu. Teisėti interesai apima mūsų komercinius interesus teikiant pažangią, individualiems poreikiams pritaikytą, saugią ir pelningą paslaugą savo keleiviams ir partneriams, išskyrus atvejus, kai kiti interesai yra viršesni už šiuos interesus. Taip pat mūsų teisėti interesai apima apgaulingų mokėjimų bei kitos piktavališkos veiklos tyrimą ir išaiškinimą, mūsų tinklo ir sistemų saugumo užtikrinimą bei reagavimą į įtariamas ar faktines nusikalstamas veikas.

Kartais galime remtis kitu teisiniu pagrindu, kai:

 • būtina įvykdyti teisinį įsipareigojimą, pavyzdžiui, tvarkyti duomenis, kai tai yra privaloma pagal teisės aktus, įskaitant, pavyzdžiui, atvejus, kai pateikiamas teisėtas teisinis prašymas atskleisti asmeninę informaciją trečiajai šaliai, pavyzdžiui, teismui ar reguliavimo institucijai;
 • būtina apsaugoti jūsų gyvybinius interesus arba kitų asmenų gyvybinius interesus, pavyzdžiui, įvykus nelaimei arba gresiant pavojui gyvybei; arba
 • duodate mums kitu konkrečiu veiksmu aiškų sutikimą atlikti šiuos veiksmus, apie kuriuos esate išsamiai informuojamas.

Šalyse, kuriose teisėtas interesas nėra teisėtas „Bolt“ duomenų tvarkymo veiklos pagrindas, pavyzdžiui, Nigerijoje „Bolt“ remiasi kitu galiojančiu teisiniu pagrindu.

Jei nuspręsite nesuteikti mums asmeninės informacijos, galime negalėti įvykdyti sutarties su jumis arba atlikti veiksmų, kuriuos turime atlikti pagal teisės aktus. Taip pat tai gali reikšti, kad negalėsime valdyti jūsų paskyros. Pavyzdžiui, renkame ir pateikiame asmens duomenis, kuriuos pateikiate „Bolt“ programėlės diegimo ir naudojimosi ja metu; atsisakius pasidalyti geografinės vietos duomenimis per programėlę, negalėsime nukreipti vairuotojo į jūsų vietą tam, kad jus paimtų, ir parodyti jums, kur arčiausiai jūsų yra mūsų nuomojamos transporto priemonės. Kitomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jums atsisakius tapatybės patikrinimo siekiant užtikrinti jūsų paskyros vientisumą, negalėsime vykdyti savo įsipareigojimų jums, paskyra gali būti laikinai sustabdyta arba užblokuota siekiant užkirsti kelią sukčiavimui.

4. Duomenų gavėjai

Dirbame tik su patikimais partneriais ir institucijomis. Dalijamės duomenimis tik tada, kai tam yra tinkamas pagrindas. Dalijamės duomenimis tik tada, kai tai yra būtina. Nepardavinėjame jūsų asmens duomenų.

 • Keleivio asmens duomenys atskleidžiami tik pavėžėjimo paslaugą teikiantiems vairuotojams, kai jie teikia pavėžėjimo paslaugas naudodamiesi „Bolt“ programėle; tokiu atveju, vairuotojas mato keleivio vardą, telefono numerį (kai kuriose šalyse numeris yra užmaskuojamas) ir geografinės vietos duomenis.
 • Suteikus vežimo paslaugą, keleivio, kuris naudojasi pavėžėjimo paslauga, vardas ir telefono numeris (kai kuriose šalyse numeris yra užmaskuojamas) yra matomi vairuotojui 24–48 valandas. Tai būtina tam, kad vairuotojai galėtų išspręsti bet kokius klausimus su keleiviu, pavyzdžiui, grąžinti jums ką nors svarbaus, ką galėjote palikti automobilyje. Oi!
 • Atsiliepimai apie pavėžėjimo paslaugos kokybę, kuriuos palieka keleiviai, yra anonimiški. Jūsų suteiktą reitingą matote tik jūs ir „Bolt“.
 • Priklausomai nuo keleivio vietos, asmens duomenys gali būti atskleisti „Bolt Operations OÜ“ grupės įmonėms ir partneriams (vietos patronuojamosioms įmonėms, filialams, tarpininkams ir t. t.). „Bolt Operations OÜ“ grupės įmonės ir partneriai tvarko asmens duomenis griežtai lankydamiesi šiame privatumo pranešime nustatytų sąlygų. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite savo šalies puslapyje pateiktą informaciją.
 • Kai kuriomis aplinkybėmis teisiškai privalome dalytis informacija su išorės duomenų gavėjais. Pavyzdžiui, pagal teismo nutartį arba kai bendradarbiaujame su duomenų apsaugos priežiūros institucija nagrinėjant skundus ar atliekant tyrimus. Taip pat galime atsakyti į prašymus, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų prašymus, kai sąžiningai manome, kad atsakymas yra būtinas pagal teisės aktus toje jurisdikcijoje arba ginamas viešasis interesas turi įtakos naudotojams toje jurisdikcijoje ir jis atitinka tarptautiniu mastu pripažintus standartus. Bet kokiu atveju, visada įsitikiname, kad turime teisėtą pagrindą dalytis informacija, ir užtikrinsime, kad mūsų sprendimas būtų įformintas dokumentais.

5. Saugumas ir prieiga

 • Bet kokie asmens duomenys, renkami teikiant mūsų paslaugas, yra perduodami „Zone Media Ltd.“ ir (arba) „Amazon Web Services, Inc.“ duomenų centrams, kurie yra Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose. Tik įgalioti „Bolt Operations OÜ“ grupės įmonių ir partnerių darbuotojai turi prieigą prie asmens duomenų ir gali susipažinti su duomenimis tik su naudojimusi paslaugomis susijusių klausimų (įskaitant ginčus dėl vežimo paslaugų) sprendimo tikslais.
 • „Bolt Operations OÜ“ grupės įmonės ir partneriai gali susipažinti su asmens duomenimis tiek, kiek būtina norint suteikti pagalbą klientams atitinkamoje šalyje.
 • Mūsų mokslinių tyrimų ir mokslo tikslais visi duomenys, pavyzdžiui, masiniai geografinės vietos duomenys yra nuasmeninami tam, kad nebūtų įmanoma nustatyti jūsų tapatybės.

6. Jūsų teisės ir kontrolės priemonės

Norime ir toliau kontroliuoti jūsų asmens duomenis. „Bolt“ užtikrina jums kontrolės priemones per programėlę, kurioje galite peržiūrėti savo asmens duomenis, įskaitant savo profilio duomenis ir kelionių istoriją. Taip pat siūlome programėlės nustatymus, pavyzdžiui, pasirinkti dėl rinkodaros ir skaidrias sutikimo dėl slapukų kontrolės priemones mūsų svetainėje.

Jūsų teisė susipažinti su duomenimis

 • Galite susipažinti su savo asmens duomenimis „Bolt“ programėlėje. Turite teisę mūsų prašyti savo asmeninės informacijos kopijų. Kartais taikomos išimtys, pavyzdžiui, kai turime užtikrinti kitų asmenų teisių pusiausvyrą, kas reiškia, kad ne visada galite gauti visą informaciją, kurią tvarkome.

Jūsų teisė reikalauti ištaisyti duomenis

 • Galite susipažinti su savo asmens duomenimis ir atnaujinti juos „Bolt“ programėlėje. Turite teisę mūsų prašyti ištaisyti informaciją, kuri, jūsų nuomone, yra netiksli. Taip pat turite teisę prašyti mūsų patikslinti informaciją, kuri, jūsų nuomone, yra neišsami.

Jūsų teisė reikalauti ištrinti duomenis Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis. Jūsų teisė apriboti duomenų tvarkymą

 • Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti mūsų apriboti jūsų duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad jūsų duomenys gali būti naudojami tik tam tikrais tikslais, pavyzdžiui, pareiškiant teisinius reikalavimus arba įgyvendinant teisės aktuose numatytas teises.

Jūsų teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi

 • Turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, jei tvarkome jūsų duomenis teisėtų interesų pagrindu. Galite pateikti prieštaravimą dėl bet kokio mūsų automatizuotai priimto sprendimo ir paprašyti asmens jį peržiūrėti.

Jūsų teisė į duomenų perkeliamumą

 • Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad perduotumėme informaciją, kurią mums pateikėte, iš vienos organizacijos kitai arba pateikti ją jums. Tai taikytina tik informacijai, kurią mums pateikėte.
 • Duomenų apie momentinius pranešimus tiesiai „Bolt“ programėlėje saugojimo terminas yra 90 dienų, išskyrus atvejus, kai pranešimai yra susiję su incidentu, apie kurį pranešta; tokiu atveju, saugosime duomenis 6 mėnesius.

7. Duomenų saugojimas

„Bolt“ saugo naudotojų duomenis tik tiek, kiek būtina pirmiau nurodytais tikslais. Tai reiškia, kad saugome skirtingų kategorijų duomenis skirtingą laiką priklausomai nuo duomenų rūšies, susijusios vežimo paslaugos ir tikslų, kuriais renkame duomenis.

 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol turėsite aktyvią keleivio paskyrą. Uždarius paskyrą, asmens duomenys bus ištrinti (atsižvelgiant į mūsų duomenų saugojimo terminus ir pagal taisykles), išskyrus atvejus, kai tokie duomenys yra vis dar reikalingi norint įvykdyti bet kokį teisinį įsipareigojimą arba apskaitos, ginčų sprendimo arba sukčiavimo prevencijos tikslais.
 • Finansiniai duomenys, susiję su keleiviams teikiamomis vežimo paslaugomis, bus saugomi trejus metus nuo paskutinės kelionės dienos. Duomenys, reikalingi kitais apskaitos tikslais, bus saugomi septynerius metus nuo paskutinės kelionės dienos.
 • Įtarus nusikalstamą veiką, sukčiavimą ar pateiktą klaidingą informaciją, duomenys saugomi iki 10 metų.
 • Ginčų dėl mokėjimų atveju duomenys saugomi iki tol, kol bus patenkintas reikalavimas arba pasibaigs tokių reikalavimų galiojimo terminas.
 • Kelionių istorijos duomenys ir naudojimosi vežimo paslaugomis duomenys saugomi trejus metus, pasibaigus šiam terminui, duomenys nuasmeninami.

Pažymėtina, kad pašalinus „Bolt“ programėlę savo įrenginyje, jūsų asmens duomenys neištrinami. Jei „Bolt“ programėle nesinaudojate trejus metus, susisieksime su jumis ir paprašysime patvirtinti, ar norite turėti aktyvią paskyrą, kad galėtumėte ja naudotis ateityje. Negavus atsakymo per protingą laiką, paskyra bus uždaryta, o asmens duomenys bus ištrinti, išskyrus atvejus, kai tokie duomenys yra reikalingi bet kokiu šiame privatumo pranešime nurodytu tikslu.

8. Tiesioginė rinkodara

 • Galime siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus jūsų el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu, kai esate davęs mums leidimą tai daryti arba „minkšto“ pasirinkimo („soft opt-in“) pagrindu. Galime pritaikyti tiesioginės rinkodaros pranešimus asmeniniams poreikiams naudodamiesi informacija apie tai, kaip naudojatės „Bolt“ paslaugomis, pavyzdžiui, kaip dažnai naudojatės „Bolt“ programėle ir informacija apie jūsų pageidavimus dėl vežimo.
 • Jei nebenorite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, spustelėkite nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“, pateiktą vieno iš mūsų el. laiško poraštėje, arba atsisakykite prenumeratos „Bolt“ programėlės profilio skiltyje. Lengva.

9. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Įspėjimus teikiame ir pavėžėjimo paslaugų sustabdymą vykdome pasinaudodami automatizuotu sprendimo priėmimu. Automatizuotai priimant sprendimus padaroma mažiau klaidų, automatizuotas sprendimų priėmimas yra veiksmingesnis ir saugesnis nei darbuotojų pasitelkimas. Į jūsų naudojimosi vežimo paslaugomis duomenis (kelionės statuso duomenis, įskaitant kelionių atšaukimą ir neatvykimą, ir jūsų elgesio duomenis vairuotojų vertinimu) atsižvelgiama vertinant įspėjimo arba paslaugų sustabdymo būtinybę. Daugiau apie automatizuotą sprendimų priėmimą galite paskaityti čia. Pavėžėjimo paslaugos sustabdymas išlieka galioti 6 mėnesius; vėliau atkuriama galimybė naudotis pavėžėjimo paslauga.

Visada turite teisę prašyti, kad sprendimą peržiūrėtų žmogus, ir ginčyti sprendimą, išreikšti savo nuomonę ir gauti paaiškinimą susisiekdami su klientų aptarnavimo specialistu per mūsų programėlę.

10. Ginčų sprendimas

 • Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra sprendžiami pirmiausia kreipiantis į klientų aptarnavimo specialistus (<a href="mailto:info@bolt.eu" rel ="nofollow">info@bolt.eu</a>). Turite teisę susisiekti su „Bolt D“ Duomenų apsaugos pareigūnu (<a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a>).
 • Mūsų priežiūros institucija yra Estijos duomenų apsaugos inspekcija (www.aki.ee).

11. Šio pranešimo aiškumas

Tikimės, kad šis privatumo pranešimas yra lengvai suprantamas.

Duomenų apsaugos įstatymai yra svarbūs. Jais nustatomos griežtesnės taisyklės ir įtvirtinamos jūsų teisės gauti informaciją. Daugybė šių taisyklių gali atrodyti sudėtingos, bet dauguma jų yra pagrįstos sveiku protu. Į savo atsakomybę už jūsų duomenis žiūrime rimtai. Kadangi esame įsipareigoję apsaugoti jūsų privatumą ir užtikrinti dar didesnį skaidrumą, „Bolt“ ir toliau keis šį privatumo pranešimą.

Daugiau informacijos pateikiama vietos Sąlygose keleiviams.

Skenuoti ir atsisiųsti

Liko visai nedaug!

Telefono kamera nuskenuokite QR kodą ir atsisiųskite programėlę.