Akcijos „Bolt vairuotojų lyga“ taisyklės (toliau – Taisyklės)

1. Akcijos organizatorius

1.1. Reklaminės Akcijos „Bolt vairuotojų lyga“ (toliau – Akcija) organizatorė: UAB „Bolt Services LT“ (toliau – Bolt), įmonės kodas 304960634, adresas Žalgirio g. 90B, Vilnius.

1.2. Bolt grupę sudaro „Bolt Technology“ OÜ ir jos kontroliuojamas bendroves (pavyzdžiui, „Bolt Technology“ OÜ padaliniai, tokie kaip UAB „Bolt Services LT“). Bolt grupės partneriai yra vietiniai atstovai, partneriai, agentai ir kt., kuriuos paskyrė „Bolt Technology“ OÜ. Bolt grupės bendrovių ir partnerių sąrašas yra pateiktas https://Bolt.eu/cities/.

2. Dalyvavimas Akcijoje

2.1. Akcija vyksta nuo 2022 m. rugsėjo 12 d. 00:00:01 iki spalio 30 d. 23:59:59 val. imtinai (toliau – Akcijos laikotarpis) tik Vilniaus ir Kauno teritorijoje.

2.2. Akcijoje dalyvauja visi Vilniuje ir Kaune registruoti Bolt vairuotojai (toliau – Dalyviai arba Dalyvis), kurie iki Akcijos laikotarpio yra sudarę (toliau – Esami vairuotojai) arba Akcijos laikotarpiu sudarė (toliau – Nauji vairuotojai) paslaugų teikimo sutartį su Bolt vairuotojų portale, adresu https://partners.Bolt.eu/ (toliau – Vairuotojų portalas), bei Bolt vairuotojo programėlėje skilties „Premijos“ poskiltyje „Pasirenkamas premijos pasiūlymas“ iki jame nurodyto laikotarpio pabaigos pasirenka dalyvauti Akcijoje. Dalyviai, pasirinkdami dalyvauti Akcijoje, nurodo, kad susipažino ir sutinka su šiomis Akcijos Taisyklėmis ir jose nurodytomis asmens duomenų tvarkymo nuostatomis bei jas suprato, taip pat patvirtina savo norą dalyvauti Akcijoje. Atkreipiame dėmesį, kad sudarydami paslaugų teikimo sutartį su Bolt, Dalyviai sutinka laikytis Nuostatų ir sąlygų vairuotojams.

2.3. Norėdami pretenduoti į Garantuotą Prizą, Dalyviai turi įvykdyti šias sąlygas:

2.3.1. Esami vairuotojai – ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 11 d. 23:59:59 pareikšti norą dalyvauti Akcijoje, Bolt vairuotojo programėlės skiltyje „Premijos“ pažymint atitinkamą pasirinkimą ir Akcijos laikotarpiu surinkti ne mažiau nei 250 taškų 100 € vertės prizui arba ne mažiau nei 400 taškų 200 € vertės prizui gauti. Nepasirinkus dalyvavimo Akcijoje Bolt vairuotojo programėlėje iki šiame punkte nurodytos dienos, Esamas vairuotojas nebetenka galimybes dalyvauti Akcijoje;

2.3.2. Nauji vairuotojai – ne vėliau kaip iki einamosios savaitės pabaigos, skaičiuojant nuo vairuotojo paskyros patvirtinimo dienos, pareikšti norą dalyvauti Akcijoje, Bolt vairuotojo programėlės skiltyje „Premijos“ pažymint atitinkamą pasirinkimą ir Akcijos laikotarpiu surinkti ne mažiau nei 250 taškų 100 € vertės prizui arba ne mažiau nei 400 taškų 200 € vertės prizui gauti, pradedant nuo kitos Akcijos savaitės pirmadienio (8:00) po pasirinkimo dalyvauti Akcijoje dienos. Pavyzdžiui, jei Naujas vairuotojas savo paskyros registraciją Vairuotojų portale pradėjo rugsėjo 14 d., trečiadienį, o Naujo vairuotojo paskyra buvo patvirtinta rugsėjo 16 d., penktadienį, tai pasirinkti dalyvauti Akcijoje Naujas vairuotojas turėtų iki rugsėjo 18 d., sekmadienio, imtinai, o kelionių skaičius taškams rinkti bus skaičiuojamas nuo kitos savaitės pirmadienio 8:00, t.y. nuo rugsėjo 19 d. 8:00. Jei Naujas vairuotojas po paskyros patvirtinimo iki einamosios savaitės pabaigos nepažymi nė vieno pasirinkimo dėl dalyvavimo Akcijoje, Naujas vairuotojas nebetenka teisės dalyvauti Akcijoje. Paskutinė savaitė, kuomet Nauji vairuotojai, jau turėdami patvirtintą vairuotojo paskyrą, gali pasirinkti dalyvauti Akcijoje ir pretenduoti laimėti vieną iš Garantuotų Prizų, yra ketvirtoji Akcijos savaitė. Penktąją Akcijos savaitę pasirinkus dalyvauti Akcijoje, Dalyvis pretenduoja tik į Pagrindinį Prizą (Akcijos savaičių tvarkaraštį žr. 2.6 punkte).

2.3.3. Per vieną Akcijos savaitę atliktų kelionių skaičius yra verčiamas į taškus pagal šias sąlygas (Akcijos savaičių tvarkaraštį žr. 2.6 punkte):

  • Dalyvis, atlikęs 70–99 užbaigtų kelionių (kaip suprantama pagal Bendrąsias sąlygas vairuotojams) per savaitę, gauna 40 taškų;

  • 100–129 užbaigtų kelionių – 50 taškų;

  • 130 užbaigtų kelionių arba daugiau – 70 taškų.

2.3.4 Dalyviai, kiekvieną (Nauji vairuotojai – kiekvieną savaitę nuo tada, kai pradėjo dalyvauti Akcijoje, o Esami vairuotojai – kiekvieną savaitę nuo Taisyklėse nurodytos Akcijos pradžios) dalyvavimo Akcijoje savaitę atlikę bent po 70 kelionių, Akcijos pabaigoje gaus papildomus 50 taškų.

2.3.5 Pasibaigus Akcijos laikotarpiui, Dalyvio kiekvieną savaitę surinkti taškai yra sumuojami. Surinkęs reikiamą galutinę taškų sumą, dalyvis gali gauti vieną iš dviejų Garantuotų Prizų:

  • Dalyvis, Akcijos laikotarpiu surinkęs 250-399 taškus, galės rinktis tarp 100 € vertės buities technikos ir elektronikos parduotuvės „Topo centras“ dovanų čekio arba 100 € piniginės premijos (kuri bus pridedama prie vairuotojo balanso);

  • Surinkęs 400 ir daugiau taškų, dalyvis galės rinktis tarp 200 € vertės buities technikos ir elektronikos parduotuvės „Topo centras“ dovanų čekio arba 200 € piniginės premijos (kuri bus pridedama prie vairuotojo balanso).

2.4. Norėdami pretenduoti į Akcijos Pagrindinį Prizą, Dalyviai turi įvykdyti šias sąlygas:

2.4.1. Esami vairuotojai – ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 11 d. 23:59:59 pareikšti norą dalyvauti Akcijoje, Bolt vairuotojo programėlės skiltyje „Premijos“ pažymint atitinkamą pasirinkimą ir atlikti ne mažiau nei 70 kelionių kiekvieną Akcijos savaitę Akcijos laikotarpiu, pradedant nuo 1 Akcijos savaitės, t.y. viso – 7 savaites iš eilės atlikti po ne mažiau nei 70 kelionių per savaitę (Akcijos savaičių tvarkaraštį žr. 2.6 punkte). Nepasirinkus dalyvavimo Akcijoje Bolt vairuotojo programėlėje iki šiame punkte nurodytos dienos, Esamas vairuotojas nebetenka galimybes dalyvauti Akcijoje;

2.4.2. Nauji vairuotojai – ne vėliau kaip iki einamosios savaitės pabaigos, skaičiuojant nuo vairuotojo paskyros patvirtinimo dienos, pareikšti norą dalyvauti Akcijoje, Bolt vairuotojo programėlės skiltyje „Premijos“ pažymint atitinkamą pasirinkimą ir per likusį Akcijos laikotarpį atlikti ne mažiau nei 70 kelionių kiekvieną Akcijos savaitę, pradedant nuo kitos Akcijos savaitės po pasirinkimo dalyvauti Akcijoje dienos. Jei Naujas vairuotojas po paskyros patvirtinimo iki einamosios savaitės pabaigos nepažymi nė vieno pasirinkimo dėl dalyvavimo Akcijoje, Naujas vairuotojas nebetenka teisės dalyvauti Akcijoje. Paskutinė savaitė, kuomet Nauji vairuotojai, jau turėdami patvirtintą vairuotojo paskyrą, gali pasirinkti dalyvauti Akcijoje ir pretenduoti laimėti Pagrindinį Prizą, yra penktoji Akcijos savaitė (Akcijos savaičių tvarkaraštį žr. 2.6 punkte).

2.5. Dalyviai, kurie visas pirmas tris Akcijos savaites (Akcijos savaičių tvarkaraštį žr. 2.6 punkte) atliks ne mažiau nei 100 kelionių kiekvieną savaitę, gaus papildomą prizą – galimybę gauti pagalbą telefonu iš Bolt komandos ketvirtą, penktą, šeštą ir septintą Akcijos savaitę. Dalyviai, kurie atliks ne mažiau nei 100 kelionių per paskutines keturias Akcijos savaites, visą lapkričio mėnesį (spalio 31 d. – lapkričio 30 d.) turės galimybę gauti pagalbą telefonu.

2.6. Akcijos savaitės yra šios ir tokiomis datomis (imtinai):

0 savaitė: 2022.09.08 – 2022.09.11 (laikotarpis Esamiems vairuotojams programėlėje pareikšti norą dėl dalyvavimo); 1 savaitė: 2022.09.12 – 2022.09.18; 2 savaitė: 2022.09.19 – 2022.09.25; 3 savaitė: 2022.09.26 – 2022.10.02; 4 savaitė: 2022.10.03 – 2022.10.09; 5 savaitė: 2022.10.10 – 2022.10.16; 6 savaitė: 2022.10.17 – 2022.10.23; 7 savaitė: 2022.10.24 – 2022.10.30.

2.7. Vairuotojų paskyros tvirtinamos tik darbo dienomis ir tik vairuotojams sukėlus visus būtinus dokumentus iki tos pačios darbo dienos 17:00. Atkreipiame dėmesį, kad vairuotojų paskyros nebus tvirtinamos savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis.

2.8. Jei Akcijos laikotarpiu ar jam prasidedant Dalyvio vairuotojo paskyra yra blokuota, tačiau nepaisant to, Dalyvis įvykdo 2.3–2.4 punktuose numatytas Akcijos sąlygas ir Akcijos laikotarpio paskutinę dieną turi veikiančią (neblokuotą) paskyrą, toks Dalyvis gali laimėti Garantuotą Prizą ir dalyvauti burtų traukime dėl Pagrindinio Prizo.

2.9. Jei Akcijos laikotarpio paskutinę dieną Dalyvio vairuotojo paskyra yra blokuota, toks Dalyvis netenka teisės laimėti Garantuotą Prizą ir dalyvauti burtų traukime dėl Pagrindinio Prizo, nepriklausomai nuo to, ar įvykdė 2.3–2.4 punktuose numatytas Akcijos sąlygas, ar ne.

2.10. Bolt neprisiima atsakomybės dėl bet kokio įrangos, sistemų, tinklo, serverio, kompiuterio ar programinės įrangos gedimo, dėl kurio Dalyviui nepavyksta užsiregistruoti Vairuotojų portale ar dėl kurio gali nesutapti kelionių įrašų duomenys. Esant bet kokiems neatitikimams tarp Dalyvio ir Bolt turimos informacijos, bus vadovaujamasi Bolt turima informacija.

2.11. Norint dalyvauti Akcijoje, nereikalingas joks prekių įsigijimas ir netaikomas joks dalyvio mokestis. Nauji vairuotojai, kurie Vairuotojų portale užsiregistruos pasibaigus Akcijos laikotarpiui ar kurie nepareikš noro dalyvauti akcijoje iki spalio 16 d. imtinai (kaip numatyta 2.3–2.4 punktuose), Akcijoje nedalyvaus. Nauji vairuotojai, kurių paskyra bus patvirtinta penktąją Akcijos savaitę ir kurie iki einamosios savaitės pabaigos pareikš norą dalyvauti Akcijoje, Bolt vairuotojo programėlės skiltyje „Premijos“ pažymint atitinkamą pasirinkimą, bei atitiks sąlygas dalyvauti Pagrindinio Prizo burtų traukime, pretenduos laimėti Pagrindinį Prizą, bet neturės galimybės laimėti Garantuoto Prizo. Kelionės, kurios bus pabaigtos pasibaigus Akcijos laikotarpiui (vėliau nei spalio 30 d. 23:59:59 val.), nebus užskaitomos.

2.12. Jei dėl kokių nors priežasčių Akcijos laikotarpiu pasikeičia Esamam arba Naujam vairuotojui suteiktas vairuotojo ID numeris (pvz., vairuotojas nutraukia / pradeda bendradarbiavimą su automobilių nuomos parku, registruoja naują paskyrą ar pan.) ir naujoji paskyra yra registruota Vilniuje arba Kaune, toks vairuotojas gali iš naujo pareikšti norą dalyvauti Akcijoje vairuotojo programėlėje tą pačią savaitę, kai patvirtinama naujoji jo vairuotojo paskyra, nepriklausomai nuo to, ar iki pasikeičiant vairuotojo ID jis jau buvo sutikęs arba atsisakęs dalyvauti Akcijoje. Tai reiškia, jei Dalyvis vykdė Akcijos keliones prieš pasikeičiant jo vairuotojo ID, o jam pasikeitus, nepasirenka dalyvauti Akcijoje (arba nepasirenka nė vieno varianto) turėdamas naują ID, toks Dalyvis netenka teisės dalyvauti burtų traukime dėl Pagrindinio Prizo ar gauti Garantuotą Prizą. Ir atvirkščiai – jei vairuotojas buvo nusprendęs nedalyvauti Akcijoje prieš pasikeičiant jo vairuotojo ID (arba nepasirinkęs nė vieno varianto), o jam pasikeitus, pasirenka dalyvauti Akcijoje, toks Dalyvis gali dalyvauti burtų traukime dėl Pagrindinio Prizo ar gauti Garantuotą Prizą, jei tinkamai įvykdo ir atitinka Akcijos sąlygas. O jei ir prieš, ir po pasikeičiant vairuotojo ID, Dalyvis sutinka ir įvykdo bei atitinka visas Akcijos sąlygas, toks Dalyvis dalyvauja burtų traukime lygiomis galimybėmis su kitais Dalyviais ir gali gauti Garantuotą Prizą (burtų traukime Dalyvis dalyvauja su naujuoju vairuotojo ID).

3. Reikalavimai Dalyviams

3.1. Visi Dalyviai papildomai privalo atitikti reikalavimus, išvardytus šiame skyriuje. Paaiškėjus, kad Dalyvis neatitinka išdėstytų reikalavimų, Dalyvio paskyra iš Akcijos bus diskvalifikuota ir jis nebeteks teisės į Pagrindinį ir Garantuotą Prizą. Dalyvis, pasirinkdamas dalyvauti Akcijoje, kartu patvirtina, kad atitinka visus Dalyviui keliamus reikalavimus.

3.2. Akcijos Dalyviais gali tapti visi Bolt Vairuotojų portale registruoti vairuotojai, atitinkantys ir įvykdę 2 skyriuje nurodytus reikalavimus, išskyrus:

3.2.1. Bolt (įskaitant „Bolt Technology“ OÜ ir jos kontroliuojamas bendroves (pavyzdžiui, „Bolt Technology“ OÜ padaliniai, tokie kaip UAB „Bolt Services LT“) darbuotojus ir jų šeimos narius;

3.2.2. Bolt grupės partnerių (pavyzdžiui, vietinių atstovų, partnerių, agentų ir kt., kuriuos paskyrė „Bolt Technology“ OÜ) darbuotojus, kurie verslo santykiais yra susiję su Akcija ar jo administravimu, ir jų šeimos narius.

3.3. Bolt gali pareikalauti įrodymo / pagrindimo, kad Dalyvis turi teisę dalyvauti Akcijoje. Bet kuris Dalyvis, kuris pažeis Nuostatas ir sąlygas vairuotojams, bus diskvalifikuotas iš Akcijos be jokio perspėjimo. Nuostatas ir sąlygas vairuotojams galite rasti čia.

4. Laimėtojai ir prizai

4.1. Akcijos Pagrindinį Prizą – 1000.00 Eur, įskaitant PVM, vertės dovanų čekį atostogoms iš kelionių agentūros „Makalius“ (UAB „Traveldeals LT“) (kitur tekste – Pagrindinis Prizas) – laimės 1 (vienas) Dalyvis, įvykdęs visas Akcijos sąlygas ir atitinkantis Taisyklėse nurodytus reikalavimus (toliau – Laimėtojas).

4.1.1. Laimėtojas bus išrinktas burtų keliu, naudojantis Bolt savarankiškai pasirinktu virtualiu įrankiu, ne vėliau nei 2022 m. lapkričio 4 d.

4.1.2. Laimėtojas bus išrinktas galutinai ir neginčijamai, nepriimant ir nesvarstant jokių pretenzijų, išskyrus, kai tai reikalinga dėl 3 skyriuje Reikalavimai Dalyviams arba 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7 arba 4.1.8 p. numatytų atvejų.

4.1.3. Bolt susisieks su Laimėtoju kontaktiniais duomenimis, kurie yra nurodyti Dalyvio vairuotojo paskyroje Vairuotojų portale (telefonu arba el. paštu) ne vėliau nei 2022 m. lapkričio 4 d. Dalyvis pats yra atsakingas už savo kontaktinės informacijos, pateiktos Vairuotojų portale, tikrumą ir tikslumą.

4.1.4. Jei su Laimėtoju neįmanoma susisiekti (jis neatsiliepia telefonu ir (arba) neatsako į el. laiškus) per 5 darbo dienas nuo Laimėtojo išrinkimo, Laimėtojas netenka teisės į Pagrindinį Prizą, ir renkamas kitas Laimėtojas šiame skyriuje numatyta tvarka.

4.1.5. Akcijos laimėjimo atveju Laimėtojas privalo Bolt pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nurodyti savo gyv. vietos adresą. Jei Laimėtojas negali pateikti šiose Taisyklėse nurodytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba pateikta informacija nesutampa su Vairuotojų portale esančiais duomenimis, Laimėtojas netenka teisės į Pagrindinį Prizą.

4.1.6. Bolt Pagrindinį Prizą perduos Laimėtojui 4.1.7 p. nurodyto Prizo įteikimo metu. Prizą atvykti atsiimti privalo pats Laimėtojas. Išlaidos, susijusios su atvykimu atsiimti Prizo, nekompensuojamos.

4.1.7. Laimėtojas privalo pats asmeniškai atvykti atsiimti Pagrindinio Prizo Bolt biure Vilniuje, adresu Žalgirio g. 90B. Bolt telefonu arba el. paštu informuos Laimėtoją apie atsiėmimo datą ir laiką ne vėliau nei 5 dienos iki Prizo įteikimo. Jei Laimėtojas negali dalyvauti Prizo įteikime, Bolt turi teisę neginčijamu sprendimu diskvalifikuoti Laimėtoją iš Akcijos, tokiu atveju Laimėtojas taip pat neteks teisės į Pagrindinį Prizą. Laimėtojo dalyvavimas Pagrindinio Prizo įteikime yra būtina sąlyga.

4.1.8. Atsiimdamas Pagrindinį Prizą, Laimėtojas ir Bolt pasirašys Prizo perdavimo–priėmimo aktą bei sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo marketingo tikslais. Gavęs Pagrindinį Prizą ir pasirašęs perdavimo-priėmimo aktą, Laimėtojas negali teikti Bolt pretenzijų dėl Pagrindinio Prizo ir dėl Akcijos organizavimo. Nepasirašydamas Pagrindinio Prizo perdavimo-priėmimo akto, Laimėtojas automatiškai netenka teisės į Pagrindinį Prizą.

4.1.9. Su Pagrindinio Prizo atsiėmimu ir naudojimu susijusios išlaidos, nenurodytos šiose Taisyklėse, įskaitant bet kokius mokesčius, įmokas ir valstybės rinkliavas, nekompensuojamos ir yra Laimėtojo atsakomybėje.

4.1.10. Pagrindinis Prizas negrąžinamas ir į pinigus nekeičiamas.

4.1.11. Dėl Pagrindinio Prizo Bolt neteikia jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės.

4.2. Akcijos Garantuotą Prizą – 100.00 Eur arba 200.00 Eur, įskaitant PVM, vertės buities technikos ir elektronikos parduotuvės „Topo centras“ dovanų čekį (arba tokios pat vertės piniginę premiją) (kitur tekste – Garantuotas Prizas) – laimės Dalyviai, įvykdę Akcijos sąlygas ir atitinkantys Taisyklėse nurodytus reikalavimus.

4.2.1. Pasibaigus Akcijai, nuo spalio 31 d. iki lapkričio 6 d. Garantuoto Prizo laimėtojai turės galimybę pasirinkti, ar nori gauti dovanų čekį, ar tos pačios vertės piniginę premiją (kuri bus pridedama prie vairuotojo balanso). Informacija, kaip atlikti pasirinkimą, bus išsiųsta el. paštu ir (arba) SMS žinute. Nepasirinkus pageidaujamo varianto iki lapkričio 6 d. 23:59 arba pasirinkus piniginę premiją, laimėjimas bus pridėtas prie vairuotojo balanso lapkričio 14–20 d. Nuo šios sumos gali kilti mokestinė atsakomybė.

4.2.2. Nuo spalio 31 d. iki lapkričio 6 d. 23:59 Garantuoto Prizo laimėtojams pasirinkus gauti dovanų čekį, fiziniai dovanų kuponai iki gruodžio 31 d. bus išsiųsti adresu, nurodytu prizo pasirinkimo formoje arba gyvenamosios vietos adresu, nurodytu Dalyvio vairuotojo paskyroje Vairuotojų portale. Dalyvis pats yra atsakingas už savo kontaktinės informacijos, pateiktos prizo pasirinkimo formoje arba Vairuotojų portale, tikrumą. Pasirinkus gauti dovanų čekį, spendimas negali būti keičiamas.

4.2.3. Garantuotas Prizas negrąžinamas ir į pinigus nekeičiamas.

4.2.4. Bolt neprisiima atsakomybės už dovanų čekius išduodančios parduotuvės veiklą ir paslaugų teikimo sąlygas. Pasirinkdamas prizą dovanų čekio forma Dalyvis yra pats atsakingas už jo savalaikį panaudojimą pagal konkrečios parduotuvės tvarką

5. Duomenų apsauga ir viešinimas

5.1. Bolt tvarko Dalyvių asmens duomenis Akcijos vykdymo tikslais pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų teisės aktų reikalavimus. Daugiau informacijos apie Bolt asmens duomenų tvarkymo veiklą galite gauti kreipiantis šiais kontaktais: privacy@bolt.eu, arba Bolt Privatumo pranešime vairuotojams.

5.2. Dalyvių duomenys yra neviešinami, nebent šiose Taisyklėse numatyta kitaip, ir saugomi 2 metus po Akcijos pasibaigimo, nebent Bolt taikomi teisės aktai numatytų ilgesnius terminus, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami arba anonimizuojami.

5.3. Dalyviai ir Laimėtojai (įskaitant Garantuoto ir Pagrindinio Prizo laimėtojus) patvirtindami savo norą dalyvauti Akcijoje ir sutikdami su Akcijos taisyklėmis, taip pat patvirtina, jog supranta, kad registracijos Vairuotojų portale metu pateikti duomenys ir duomenys, atsiradę vykdant pavežėjo veiklą (konkrečiai vardas, pavardė, miestas, elektroninis paštas, telefono numeris, asmens kodas, registracijos data, įvykdytų kelionių kiekis), bus tvarkomi Bolt Akcijos vykdymo bei Laimėtojų nustatymo ir patikrinimo, Laimėtojų informavimo bei Garantuoto ir Pagrindinio Prizo perdavimo tikslais. Siekiant užtikrini Akcijos skaidrumą, Laimėtojų vardai ir miestai bus skelbimai viešai. Nesuteikiant šių asmens duomenų, Dalyviai Akcijoje dalyvauti negalės.

5.4. Bolt turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padės organizuoti Akciją, įskaitant padės pristatyti Garantuotą Prizą laimėtojams (pasirinkus prizą dovanų čekio forma). Tokiu atveju, laimėtojo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, prizas) gali būti perduoti Bolt pasitelktam partneriui (partneriams), jog jis galėtų pristatyti Garantuotą Prizą laimėtojui.

5.5. Dalyvių (įskaitant Laimėtojus) asmens duomenys gali būti perduodami už EEE ribų. Užtikriname, jog toks asmens duomenų perdavimas bus vykdomas vadovaujantis BDAR 49 straipsnio 1 dalies b–e punktais. Norėdami sužinoti daugiau kreipkitės šiais kontaktais: privacy@bolt.eu.

5.6. Dalyviai turi teisę: (i) susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip asmens duomenys yra tvarkomi; (ii) reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas; (iii) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; (iv) tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui; (v) bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt).

5.7. Laimėtojui sutikus Bolt interneto svetainėje https://blog.bolt.eu/lt/ ar kituose marketingo kanaluose (įskaitant, bet neapsiribojant pranešimu spaudai, socialinės medijos paskyromis ir naujienlaiškiais) paskelbs Laimėtojo vardą, pavardę, miestą, atvaizdą ir/ar balsą (įskaitant nuotraukas ar vaizdo įrašus) (toliau – Atvaizdas). Šis sutikimas galioja neribotą laiką (iki tol, kol jis bus atšauktas), o Laimėtojui jį atšaukus, Bolt nebesidalins nauju turiniu su Atvaizdu, tačiau sutikimo pagrindu Bolt interneto svetainėje https://blog.bolt.eu/lt/ ar kituose marketingo kanaluose paskelbtam turiniui tai įtakos nedarys.

5.8. Dalyviai, sutikdami su Akcijos Taisyklėmis, taip pat sutinka Dalyvių vairuotojų paskyrose nurodytais kontaktais bei Bolt vairuotojo programėlėje gauti su Akcija ar jo vykdymo eiga susijusius pranešimus. Šie sutikimai galioja 1 mėnesį pasibaigus Akcijos laikotarpiui.

5.9. Dalyviai ir Laimėtojas turi teisę bet kada savo sutikimus, nurodytus Taisyklėse, atšaukti, pranešus apie tai el. paštu vairuotojai@bolt.eu (sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui). Jei Dalyviai ar Laimėtojas nesutinka pateikti Akcijos vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu arba atšaukia bet kurį savo sutikimą nepasibaigus Akcijai, jis netenka teisės dalyvauti Akcijoje.

5.10. Bet kokias klausimais, susijusiais su Dalyvių asmens duomenų tvarkymu, galima kreiptis į Bolt, el. paštu: privacy@bolt.eu.

6. Bendrosios nuostatos

6.1. Bolt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti Akciją ar koreguoti jo sąlygas.

6.2. Bolt pasilieka teisę keisti Akcijos Taisykles bet kuriuo metu. Aktualus Taisyklių tekstas skelbiamas Bolt tinklaraštyje. Dalyviai yra atsakingi už tai, kad būtų susipažinę su Taisyklėmis ir jų atnaujinimais.

6.3. Bolt pasilieka visas teises diskvalifikuoti iš Akcijos Dalyvį:

6.3.1. jei jo elgesys prieštarauja Akcijos tikslui ar ketinimams;

6.3.2. jei įtariama, kad Dalyvis Akcijos sąlygas vykdo nesąžiningai arba nesilaiko Taisyklių;

6.3.3. jei įtariami nesąžiningi veiksmai Dalyvio vairuotojo paskyroje;

6.3.4. jei įtariama, kad Dalyvis neturi teisės dalyvauti Akcijoje;

6.3.5. jei Dalyvis pažeidė Nuostatas ir sąlygas vairuotojams;

6.3.6. dėl bet kokios kitos čia nenurodytos priežasties, jei Bolt mano, kad tai yra būtina etikos, geros moralės ir sąžiningumo prieš kitus Dalyvius tikslu.

6.4. Bolt sprendimas diskvalifikuoti Dalyvį iš Akcijos yra galutinis ir neginčijamas.

6.5. Visos pretenzijos, susijusios su Akcijos organizavimu ir (arba) jo vykdymu, turi būti pateikiamos raštu el. pašto adresu vilnius@bolt.eu.

6.6. Visi ginčai, kylantys dėl Akcijos, yra sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Bolt buveinės vietą.

Taisyklės parengtos 2022-09-08

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.