Bolt e-transportlīdzekļu vispārīgie pakalpojumu noteikumi

Spēkā no 22.03.2023

  1. Vispārīgi

1.1. Šie Pakalpojuma noteikumi veido līgumu ("Līgums") starp jums ("Jūs", "Lietotājs" vai "Braucējs") un Bolt Operations OÜ, reģistrācijas numurs 14532901, vai mūsu saistītajiem uzņēmumiem ("Bolt", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu"), saistībā ar (i) jebkura cilvēka darbināma un elektriski atbalstīta transportlīdzekļa lietošanu, kas ir pieejams caur Lietotni, piemēram, e-skrejriteņi un e-velosipēdi (kopā saukti "E-transportlīdzekļi"); (ii) Mūsu mobilā lietotne, ko izmanto E-transportlīdzekļu piekļūšanai un izmantošanai (“Lietotne”); un (iii) citi saistītie pakalpojumi, piemēram, uzlāde, apkope, paņemšana un līdzīgi pakalpojumi ("Saistītie pakalpojumi"), kurus Mēs darām pieejamus (E-transportlīdzekļi, Lietotne un Saistītie pakalpojumi kopā saukti par "Pakalpojumi").

1.2. Ja jūs vēlaties ar mums sazināties:

1.2.1. Mūsu adrese ir: Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Igaunijas Republika

1.2.2 Tiešsaiste: Jūs varat sazināties ar mūsu klientu atbalsta komandu caur Lietotnes tērzēšanas funkciju.

1.3. Tālāk minētie dokumenti ir saistoši un iekļauti ar atsauci uz šo Līgumu:

1.3.1. E-transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumi, kas ir aprakstīti šī Līguma A pielikumā ("Braukšanas noteikumi");

1.3.2. Lietotnē redzamās ar E-transportlīdzekļu lietošanu saistītās drošības vadlīnijas un atbilstoši situācijai Lietotnes drošības rīkkopa ("Drošības rīkkopa");

1.3.3. Lietotnē redzamais piemērojamais maksu grafiks (“Maksu grafiks”), jebkura cita informācija, noteikumi, kas parādīti Lietotnē saistībā ar Pamata biļeti un Iepriekšapmaksātu biļeti (definēts 4.1. punktā), jebkuri derīgu Akciju kodu noteikumi un jebkuras norādes, rokasgrāmatas (tostarp, ja piemērojams, E-transportlīdzekļa Lietotāja rokasgrāmata), un jebkuras citas vadlīnijas, kas parādītas Lietotnē; un

1.3.4. Citi šajā Līgumā minētie uzņēmējdarbības un produktu noteikumi, tostarp pakalpojumu apraksti, politikas un paziņojumi, tostarp Mūsu Pasažieru privātuma politika ("Privātuma politika"), kas ir pieejama Lietotnē vai: https://bolt.eu/legal/ un būs piemērojama attiecīgi (mutatis mutandis) Jūsu personas datu apstrādei un saistībā ar Pakalpojumu lietošanu;

1.3.5 Papildu valsts vai konkrētajai pilsētai piemērojamie ("Pakalpojuma zona") noteikumi, kas ir attiecināmi uz zonu, kurā tiek veikts brauciens.

1.4. Attīstot Savus Pakalpojumus, Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas šajā Līgumā, publicējot grozīto Līgumu vai tā papildinātos noteikumus Mūsu tīmekļa vietnē vai Lietotnē, un paziņojot Jums par to uz e-pasta adresi, kuru Jūs norādījāt Mums reģistrēšanās laikā. Ja turpināt lietot Pakalpojumus pēc šādas publicēšanas, tas nozīmē, ka Jūs piekrītat Līguma grozījumiem.

2. Lietotnes izmantošana

2.1. Pakalpojumi tiek izmantoti caur Lietotni. Lietotnei ir vairākas valodas, kuras varat mainīt savā profilā. Lietotne ļauj personām, kurām vajag transportlīdzekli, atrast E-transportlīdzekļus, kopīgojot savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus. Lai jums sniegtu mūsu Pakalpojumus, mēs varam izsekot jūsu ierīces atrašanās vietu caur Lietotni. Atkarībā no jūsu ierīces atrašanās vietas Pakalpojumu sniegšanai var tikt piemēroti ierobežojumi. Šie ierobežojumi ir redzami caur Lietotnes interfeisu. Mēs nesniedzam Pakalpojumus visās jurisdikcijās. Nav pieejams galīgais jurisdikciju saraksts, jo mūsu Pakalpojumu pieejamība var mainīties atkarībā no situācijas.

2.2. Lai lietotu Pakalpojumus, jums ir jāinstalē Lietotne un jāreģistrē lietotāja konts ("Konts"). Lietotnes instalēšanas laikā Jūsu mobilā tālruņa numurs tiks sasaistīts ar Jūsu kontu un ievietots Mūsu datubāzē.

2.3. Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt Lietotni, lai jums sniegtu labāko iespējamo pakalpojumu. Pakalpojumi, kuriem var piekļūt caur Lietotni, ir pieejami tikai ar interneta savienojumu. Nav konkrētu tehnisko prasību attiecībā uz interneta savienojumu, taču interneta ātrums var ietekmēt pakalpojuma kvalitāti. Lietotne ir pieejama Android un Apple ierīcēm saskaņā ar jaunākajiem programmatūras atjauninājumiem.

2.4. Ja Lietotnei ir noklusējuma iestatījumi, Mēs cenšamies tos pēc iespējas ātrāk izlabot, taču Jūs tiekat informēti, ka Lietotnes funkcionalitāte laiku pa laikam var būt ierobežota tehnisku kļūdu dēļ, un Mēs nevaram vienmēr garantēt Lietotnes neierobežotu nekļūdīgu funkcionēšanu. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas izriet no Lietotnes, kura nefunkcionē vai kuru nevar izmantot vēlamajā veidā.

2.5. Ja Jūs ievērojat Līguma noteikumus, Mēs Jums piešķiram ierobežotu, neekskluzīvu, citiem nenododamu, atsaucamu, nenododamu atļauju piekļūt un lietot Lietotni savā personīgajā ierīcē tikai Jūsu Pakalpojumu izmantošanas vajadzībām.

2.6. Mēs sniedzam Pakalpojumus, kas ir veidoti, sniegti un atbalsta nozares standartu un labās prakses ievērošanu, piemēram, ISO 27001/27002, kad vien tas ir iespējams un nav pretrunā ar citām norunātajām prasībām. Apstrādājot kredītkartes datus, ir jāievēro arī Maksājumu karšu nozares datu drošuma standarts.

3. Lietotāju tiesības un konti

3.1. Jums ir tiesības izmantot Pakalpojumus, ja:

3.1.1. Jums ir Konts;

3.1.2. Jūsu Konts ir saistīts ar derīgu kredītkarti vai debetkarti, vai citu maksāšanas veidu, ko atbalsta Lietotne ("Izvēlētais maksāšanas veids");

3.1.3. Jums ir vismaz 18 gadu un saskaņā ar Vietējiem likumiem, kas nosaka minimālo vecumu pieejamo E-transportlīdzekļu lietošanai jūsu Pakalpojuma zonā, jūs drīkstat braukt ar E-transportlīdzekļiem;

3.1.4. Jums ir derīga autovadītāja apliecība Pakalpojuma zonā, kurā jūs lietojat Pakalpojumus, ja šāda apliecība ir obligāts E-transportlīdzekļa lietošanas priekšnoteikums;

3.1.5. Jūs esat fiziski vesels un Jums ir vajadzīgās prasmes un zināšanas, lai lietotu, brauktu un ekspluatētu E-transportlīdzekļus droši un kompetenti.

3.2. Izveidojot savu Lietotāja Kontu, Jūs:

3.2.1. piekrītat Konta izveidošanas nolūkos izmantot tikai savu īsto vārdu un uzvārdu, precīzu personas un kartes informāciju, un gādāt, lai šāda informācija vienmēr būtu aktuāla;

3.2.2. piekrītat, ka, lai jūs iegūtu vai saglabātu piekļuvi Pakalpojumiem, Jums var lūgt uzrādīt personas apliecību, kurā ir Jūsu attēls no Jūsu autovadītāja apliecības vai valsts izdota personu apliecinoša dokumenta.

3.2.3. atbildat par piekļuvi Jūsu Kontam, tā kontroli un drošumu, un atbildat par: (i) Jūsu Konta lietotājvārdu un paroli; un (ii) visām darbībām, kas ir veiktas Jūsu Kontā, tostarp, bet ne tikai aktivizēšanu (atbloķēšanu), lietošanu, deaktivizēšanu (Jūsu brauciena pabeigšanu) un pareizu E-transportlīdzekļu novietošanu saskaņā ar šo Līgumu, un atbilstoši situācijai, Atļautajā novietošanas zonā, vai, ja tas nav izdarīts, ja vien jūs neesat ziņojis par Jūsu konta ļaunprātīgu izmantošanu saskaņā ar 3.2.4. punktu. Mēs pieņemam, ka ikviens, kas lieto Jūsu lietotājvārdu un paroli, ir saņēmis no Jums atļauju tā rīkoties;

3.2.4. piekrišanu Mūs nekavējoties informēt, ja Jūs esat konstatējuši nesankcionētu piekļuvi Jūsu Kontam, vai citu situāciju, kurā Jūs varat pazaudēt kontroli pār savu Kontu.

3.2.5. piekrišanu, ka Mums ir tiesības apturēt vai atspējot Jūsu Kontu, ciktāl tas ir nepieciešams, lai (i) nodrošinātu likumīgu Lietotnes izmantošanu, tostarp bez ierobežojumiem, lai novērstu krāpniecību, izvērtētu risku, izmeklēšanas un klientu atbalsta vajadzībām; (ii) panāktu, ka Jūs ievērojat šo Līgumu; (iii) ievērotu piemērojamos likumus vai rīkojumu no tiesas, tiesībsargājošas iestādes vai citas administratīvas vai valsts iestādes; vai (v) kā citādi noteikts šajā Līgumā;

3.2.6. piekrišanu, ka Mēs varam Jums nosūtīt teksta (SMS), pašpiegādes paziņojumus un e-pasta ziņojumus saistībā ar Pakalpojumiem.

4. E-transportlīdzekļu izmantošana

4.1. Atbloķējot E-transportlīdzekli caur Lietotni, Jūs piekrītat nomāt E-transportlīdzekli un maksāt par to pēc faktiskā lietojuma (“Pamata biļete”) vai ar iepriekšapmaksātu pakotni (“Iepriekšapmaksāta biļete”) saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un atbilstoši Maksājumu grafikam, kas tiek piemērots nomas periodam.

4.2. Katru reizi atbloķējot E-transportlīdzekli un sākot braucienu, Jūs apliecināt un garantējat, ja esat izlasījuši un saprotat:

4.2.1. visus piemērojamos ceļu satiksmes noteikumus un likumus;

4.2.2. braukšanas noteikumus, kas ir aprakstīti A pielikumā;

4.2.3. Drošības rīkkopu;

4.2.4. Jūsu Pakalpojumu zonai piemērojamos noteikumus un nosacījumus; un

4.2.5. Piemērotības nosacījumus, kas minēti 3.1. apakšpunktā, un apstiprināt to ievērošanu.

4.3. Atbloķējot E-transportlīdzekli, Jūs piekrītat un apņematies:

4.3.1 ka E-transportlīdzeklis un jebkura tam pievienotā iekārta, vienmēr paliek Mūsu īpašums, un Jūs nekādā veidā nedrīkstat to demontēt, modificēt, remontēt, sabojāt vai apgānīt E-transportlīdzekli vai jebkuru tam piestiprinātu iekārtu;

4.3.2 lietot E-transportlīdzekli saskaņā ar šo Līgumu, tostarp Braukšanas noteikumiem, Drošības rīkkopu, jebkurām norādēm, rokasgrāmatām un vadlīnijām, kas ir parādītas Lietotnē, un uz Jums attiecināmās Pakalpojumu zonas noteikumus un nosacījumus;

4.3.3. neatļaut citiem izmantot Jūsu atbloķēto E-transportlīdzekli;

4.3.4. uzņemties pilnas rūpes par E-transportlīdzekli nomas periodā un atdot E-transportlīdzekli tādā stāvoklī, kādā to nomājāt līdz atļautajai novietošanas zonai saskaņā ar Vietējiem likumiem, E-transportlīdzekļa veidu un Lietotnē sniegtajām novietošanas norādēm ("Atļautā novietošanas zona"). Ja E-transportlīdzeklis tiek atdots bojāts vai remontējamā stāvokli, no Jums tiks paņemta maksa, kas ir vienāda ar remonta maksu saskaņā ar 5.6.2. punktu.

4.4. Ja E-transportlīdzeklim nomas laikā beidzas akumulatora jauda, Jūsu pienākums ir pabeigt braucienu saskaņā ar Lietotnē sniegtajām norādēm un šī Līguma noteikumiem, un novietot E-transportlīdzekli Atļautajā novietošanas zonā.

4.5. Jums ir Mums jāziņo par jebkuru negadījumu, sadursmi, bojājumu, miesas bojājumiem, nozagtu vai pazaudētu E-transportlīdzekli saskaņā ar 10.1. sadaļu, kolīdz šāds negadījums ir noticis. Ja negadījumā ir gūti miesas bojājumi, kaitējums īpašumam vai ir nozagts E-transportlīdzeklis, Jums 24 stundu laikā par to jāziņo vietējai policijas nodaļai.

4.6 Atsevišķos pakalpojumu apgabalos mēs varam atļaut jums (“Saimnieks”) ar savu kontu vienlaikus atbloķēt vairākus E-transportlīdzekļus, lai tos izmantotu viesbraucēji (“Viesi”), piedaloties grupas braucienā (“Grupas brauciens”). Grupas brauciena funkcija tiks parādīta lietotnē atkarībā no pieejamības. Saimnieks atzīst, ka atlaides, akcijas un citi kredīti vai stimuli var nebūt piemērojami. Izmantojot grupas brauciena funkciju, Saimnieks piekrīt un apņemas:

4.6.1. padarīt pieejamu Saimnieka mobilo ierīci katram Viesim, lai tas varētu personīgi izlasīt un ievērot visus piemērojamos šī Līguma nosacījumus, mūsu Privātuma politiku, Braukšanas noteikumus un Drošības rīku komplektu.

4.6.2. pārliecināties, ka visi viesi ir vismaz 18 gadus veci un atbilst nosacījumiem, kas uzskaitīti iepriekš, 3.1.4. un 3.1.5. sadaļā.

4.6.3. pilnvarot mūs izmantot ar Saimnieka kontu saistīto Izvēlēto maksājuma veidu attiecībā uz visām maksām un tarifiem, kas saistīti ar Grupas brauciena laikā sniegtajiem pakalpojumiem.

4.6.4. uzņemties pilnu atbildību un saistības attiecībā uz jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem un ievainojumiem, ko izraisījusi Viesu rīcība Pakalpojumu lietošanas laikā.

4.6.5. uzņemties pilnu atbildību un samaksāt visas soda naudas, nodevas, sankcijas un/vai jebkādas citas maksas, kas rodas, izmantojot kādu no Grupas braucienā atbloķētiem e-transportlīdzekļiem, vai, ja viesi ir nepareizi novietojuši e-transportlīdzekli (piemēram, ārpus atļautās stāvēšanas zonas) vai tādēļ, ka Viesis, izmantojot Pakalpojumus, pārkāpj likumus, noteikumus, regulējumus vai norādes.

5. Samaksa un maksas

5.1. Jūs varat izmantot mūsu Pakalpojumus, izvēloties Pamata biļeti vai Iepriekšapmaksātu biļeti, ja tāda ir pieejama. Jums tiks piestādīta maksa par E-transportlīdzekļa un Pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar Mūsu Maksu grafiku un E-transportlīdzekļa veidu. Katra E-transportlīdzekļa izmantošanas reize sākas ar to, ka Jūs noklikšķināt uz "Atbloķēt", un beidzas tad, kad jūs noklikšķināt uz "Pabeigt braucienu" (vai līdzvērtīgu(-as) pogu(-as) Lietotnē). Mūsu maksām un citām maksām var tikt piemēroti nodokļi un citas vietējās pašvaldības maksas, kuras Mēs varam piemērot un iekasēt.

5.2. Konkrētās Pakalpojuma zonās Jums var būt iespēja iegādāties Pakalpojumus kā Iepriekšapmaksātu biļeti. Iepriekšapmaksātai biļetei piemērojamie noteikumi un izcenojuma nosacījumi būs redzami Lietotnē, Jums tie ir jāizlasa un jāpieņem pirms pirkuma veikšanas, un tajos būs iekļauts Iepriekšapmaksātas biļetes ierobežojumu apraksts. Ierobežojumi var ietvert ikdienas laika ierobežojumu, atbloķēšanas reizes vai dienas braucienu ierobežojumus. Iepriekšapmaksātas biļetes nedrīkst lietot kopā ar akcijas piedāvājumiem, atlīdzībām vai citām atlaidēm. Iepriekšapmaksātas biļetes pirkums negarantē Pakalpojumu pieejamību. Iepriekšapmaksātu biļešu derīguma termiņš beigsies datumā, kas piemērojamajos noteikumos un izcenojuma nosacījumos pirkuma brīdī norādīts kā beigu datums.

5.3. Jums ir likumā noteiktas tiesības atkāpties no Iepriekšapmaksātas biļetes 14 dienu laikā kopš pirkuma brīža, nepaskaidrojot iemeslus. Ja vēlaties atteikties no Priekšapmaksātas biļetes, Jūs varat vai nu (i) izmantot atteikšanās veidlapas paraugu, kas atrodams B pielikumā, vai (ii) dot citu nepārprotamu paziņojumu, kurā izklāstāt savu lēmumu atteikties no Iepriekšapmaksātas biļetes, sazinoties ar Mums saskaņā ar 10.1. punktu.

5.4. Ja Jūs 14 dienu atteikšanās periodā pēc Iepriekšapmaksātas biļetes iegādes aktivizējat Iepriekšapmaksātu biļeti (kas nozīmē, ka Jūs skaidri pieprasāt, lai pakalpojumi tiktu sniegti kopš šī datuma un pirms atteikšanās perioda beigām), ar to Jūs skaidri atsakāties no savām atteikšanās tiesībām. Ja jūs vēlaties īstenot savas atteikšanās tiesības 14 dienu periodā saskaņā ar augstāk minētajiem nosacījumiem, Jums būs tiesības uz kompensāciju, kas ir proporcionāla Jūsu iegādātās un līdz izbeigšanai izmantotās Iepriekšapmaksātās biļetes ierobežojumiem.

5.5. Mēs varam izsniegt akcijas kuponus vai kodus, uz kuriem attiecas papildu noteikumi, kas izveidoti konkrētajam akcijas kodam ("Akcijas kodi"). Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī pēc Saviem ieskatiem mainīt vai atcelt Akcijas kodus. Mēs jebkurā brīdī varam apturēt vai atcelt Akcijas Kodu(-s) un Jūsu Lietotnes lietošanu, ja mums ir pamats uzskatīt, ka Akcijas koda(-u) lietošana vai izpirkšana bija kļūda, krāpniecība, nelikumīga darbība vai pārkāpj šajā Līgumā noteiktos Akcijas kodu noteikumus.

5.6. Ja no Jūsu Konta atbloķētais E-transportlīdzeklis:

5.6.1. ir novietots ārpus Atļautās novietošanas zonas, tad pēc Mūsu ieskatiem Mēs varam Jums piemērot paņemšanas maksu 100 EUR apmērā.

5.6.2. izskatās bojāts, šādam stāvoklim pārsniedzot parasto nolietojumu, ir remontējamā stāvoklī vai ir ticis pakļauts vandālismam, tad Mēs pēc Saviem ieskatiem varam Jums piemērot maksu, kas ir vienāda ar E-transportlīdzekļa un iekārtu remonta vai maiņas maksu;

5.6.3. tiek pamests bez paziņojuma, Jūsu pienākums būs samaksāt visas maksas līdz E-transportlīdzekļa atgūšanas brīdim, kā arī meklēšanas maksu 120 EUR apmērā un maksimālo brauciena maksu, kas norādīta Lietotnē atkarībā no laika, kas nepieciešams, lai atgūtu E-transportlīdzekli;

5.6.4. netiek atgūts vai nodots atpakaļ (t. i., brauciens ir pabeigts un E-transportlīdzeklis ir novietots) 48 stundu laikā, tad Mēs pēc Saviem ieskatiem varam uzskatīt, ka E-transportlīdzeklis ir pazudis vai nozagts, un šādā gadījumā Mēs varam no jums iekasēt līdz pat 500 EUR par E-transportlīdzekli un vērsties policijā ar pret Jums vērstu iesniegumu. Kad izmantojat mūsu Pakalpojumus, jums jāievēro visi vietējie likumi, satiksmes noteikumi un stāvvietu noteikumi. Jūs piekrītat segt visas mums piespriestās soda naudas, konfiskācijas nodevas, sodus un/vai citas maksas, kas radušās jūsu e-transportlīdzekļa izmantošanas, nepareizas novietošanas (piemēram, ārpus atļautās stāvēšanas zonas) vai jebkādu tiesību aktu, noteikumu, nosacījumu vai rīkojumu neievērošanas dēļ pakalpojumu izmantošanas laikā. Jūs piekrītat, ka mēs varam samaksāt visas soda naudas, konfiskācijas nodevas un sodus, kas mums ir piemērotas tieši vai jūsu vārdā, un ka mums ir tiesības uz šo summu atmaksu, kā arī saprātīgu administratīvo maksu, kas nepārsniegs EUR 30. Piekrītot šiem noteikumiem, jūs piekrītat, ka mēs varam iekasēt šīs summas, izmantojot jūsu izvēlēto maksājuma veidu. Visas mūsu maksājamās summas tiks iekasētas, izmantojot jūsu izvēlēto maksāšanas metodi. Ja šīs maksāšanas metodes nedarbosies, mēs varam izmantot citas piedzīšanas metodes. Jūs piekrītat segt visas mūsu piedzīšanas izmaksas, tostarp, bet ne tikai, pamatojamas juridiskās izmaksas, ja laikā nesamaksāsiet summas, kuras esat mums parādā. Mums ir tiesības apturēt vai atspējot jūsu kontu, ja jūs nesamaksājat mums parāda summu noteiktajā termiņā. Ja jums ir kādi jautājumi par konta apturēšanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu. Jūsu konts tiks atkārtoti atvērts, kad maksājamā summa būs samaksāta.

5.7. Jūs piekrītat maksāt jebkurus sodus, soda naudas un/vai citas Mūsu uzliktās maksas par veidu, kādā Jūs lietojat E-transportlīdzekli, par nepareizu E-transportlīdzekļa novietošanu (piem., ārpus Atļautās novietošanas zonas) vai par to, ka, izmantojot Pakalpojumus, Jūs pārkāpjat kādu likumu, noteikumu, regulējumu vai rīkojumu.

5.8. Visas summas, kas Mums pienākas un būtu Mums maksājamas, tiks noņemtas no Jūsu Izvēlētā maksāšanas veida. Ja šie maksāšanas veidi neizdodas, Mēs varam izmantot citas naudas iekasēšanas procedūras. Ja Jūs laikus nebūsiet Mums samaksājuši Mums pienākošās summas, Jūs piekrītat kompensēt visas Mūsu piedziņas izmaksas, tostarp un bez ierobežojumiem pamatotas juridiskās maksas.

5.9. Jūs varat samaksāt par Pakalpojumiem ar izvēlēto maksāšanas veidu, kas iepriekš jāaktivizē Lietotnē. Jūs dodat Mums atļauju iekasēt naudu no Jūsu Izvēlētā maksāšanas veida, kas ir saistīts ar Jūsu kontu, par visām Jūsu maksām un maksājumiem saskaņā ar šo Līgumu. Šādām maksām un maksājumiem var tikt piemēroti spēkā esošie nodokļi, kuru maksu Mēs varam piestādīt un iekasēt.

5.10. Mēs un mūsu izpildītāji atbalsta Lietotnē pieejamu maksājumu, sniedz palīdzību un risina ar Lietotnē pieejamo maksājumu saistītajiem strīdiem. Ja Jūs apstrīdat kādu darījumu, par kuru Mēs esam iekasējuši naudu caur Jūsu Izvēlēto maksāšanas veidu, sazinieties ar Mums 10 darba dienu laikā atbilstoši 10.1. punktā norādītajam.

5.11. Kredītkaršu un debetkaršu maksājumu gadījumos Mēs varam atvilkt pakalpojuma maksu par katru maksājumu, kas tiek pievienots katram Pakalpojuma pasūtījumam. Pakalpojuma maksa ir attiecināma uz Visa/Mastercard pakalpojuma maksām. Pakalpojuma maksas summa ir parādīta Lietotnē. Jūsu banka var uzlikt papildu maksas par to, ka Jūs izmantojat Jūsu kredītkarti vai debetkarti, un tas nav parādīts Lietotnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc E-transportlīdzekļa rezervēšanas mēs automātiski ieturam summu no Jūsu kredītkartes, lai apstiprinātu maksājuma pieejamību.

5.12. Jūs piekrītat nekavējoties Mūs informēt par jebkurām izmaiņām Jūsu Izvēlētajā ar Jūsu Kontu saistītajā maksāšanas veidā, kas var neļaut Mums iekasēt no Jums naudu saskaņā ar šo Līgumu.

6. Saistības

6.1. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka veids, kādā Jūs izmantojat Pakalpojumus, E-transportlīdzekļus un ar tiem saistītās iekārtas, ir pilnībā Jūsu atbildība un risks, un Mēs neuzņemamies atbildību nedz par paredzamām, nedz neparedzamām, nedz zināmām, nedz nezināmām sekām, prasībām, pieprasījumiem, darbību cēloņiem, zaudējumiem, saistībām, kaitējumiem, traumām, maksām, izmaksām un izdevumiem, sodiem, juridiskajām maksām vai kompensācijām, kas rodas Jums vai trešajai pusei no tā, kā Jūs izmantojat Pakalpojumus. Jūs pilnībā saprotat šādus riskus, atzīstot, ka:

6.1.1. braukšana ar E-transportlīdzekļiem ietver daudzus pašsaprotamus un ne tik pašsaprotamus riskus, briesmas un bīstamības, kas var izraisīt Jūsu vai citu cilvēku ievainojumus vai nāvi, kā arī īpašuma bojājumu, un ka šādus riskus, briesmas un bīstamības ne vienmēr var prognozēt vai novērst;

6.1.2. E-transportlīdzeklis ir mašīna, kurai var gadīties darbības atteice, pat ja tā tiek pareizi apkopta, un šāda darbības atteice var izraisīt traumas; un

6.1.3. Lai samazinātu Jūsu traumu gūšanas risku vai traumu un kaitējuma nodarīšanu citiem, ir svarīgi vilkt ķiveri un citu aizsargaprīkojumu un atbildīgi ievērot Braukšanas noteikumus un šajā Līgumā noteikto.

6.2. Ja Pakalpojumu izmantošanas laikā Jūs radāt traumu vai kaitējumu citai personai vai īpašumam, Jūs esat atbildīgs par visām paredzamajām un neparedzamajām, zināmajām un nezināmajām sekām, prasībām, pieprasījumiem, darbību cēloņiem, zaudējumiem, saistībām, kaitējumu, traumām, maksām, izmaksām un izdevumiem, sodiem, juridiskajām maksām, spriedumiem, prāvām vai kompensācijām. Ja Jūsu rīcības dēļ Mums ir jāapmaksā trešo pušu prasības, Jums rodas saistības pret Mums un Jūs piekrītat Mums kompensēt visus Mūsu zaudējumu, kas radušies no trešo pušu prasību apmaksas.

6.3. Mēs paturam tiesības piedāvāt saistību apdrošināšanas iespēju (“Apdrošināšanas segums”), lai ar visiem Apdrošināšanas seguma ierobežojumiem un izņēmumiem apdrošinātu Jūsu saistības attiecībā uz trešajai pusei nodarītajām traumām vai nejaušu trešās puses fiziskā īpašuma bojājumu, kas rodas no veida, kādā Jūs lietojat E-transportlīdzekli. Ja kaut kāda iemesla dēļ Jūs nedrīkstat saņemt Apdrošināšanas segumu, tad jūs saprotat un apstiprināt, ka Jūs uzņematies atbildību par jebkurām un visām izmaksām, kuras Jūs esat radījis trešajai pusei, tostarp un bez ierobežojumiem neatliekamās palīdzības pakalpojumiem, slimnīcas un ārstēšanas izmaksām.

6.4. Visi Pakalpojumi, it sevišķi E-transportlīdzekļi un ar tiem saistītās iekārtas, tiek nodrošinātas tādas, "KĀDAS TĀS IR" un "PĒC PIEEJAMĪBAS PRINCIPA". Ciktāl to atļauj likums, Mēs izslēdzam un atsakāmies no jebkurām tiešām vai netiešām, vai likumā noteiktām garantijām, nosacījumiem, apsolījumiem vai jebkādiem noteikumiem. Mēs nepaziņojam, nesolām un negarantējam, ka Pakalpojumi, E-transportlīdzekļi vai ar tiem saistītās iekārtas būs labā stāvoklī vai pilnībā bez kļūmēm, vai ka saistībā ar jebkuru Pakalpojumu, E-transportlīdzekli vai ar tiem saistītajām iekārtām neradīsies nekādi kavējumi, izlaidumi, pārtraukumi vai neprecizitātes. Mēs it sevišķi tieši vai netieši atsakāmies un nepaziņojam, nesolām, neapstiprinām vai nesolām:

6.4.1. ka informācija (tostarp jebkuras Lietotnē lasāmas norādes) par Pakalpojumiem būs precīza, pilnīga, pareiza, atbilstoša, noderīga, laikus sniegta vai uzticama;

6.4.2. ka jebkuras Pakalpojuma nepilnības vai kļūdas tiks novērstas vai izlabotas;

6.4.3. ka Pakalpojumi būs pieejami jebkurā noteiktā laikā vai Pakalpojuma zonā; un

6.4.4. ka Jūs likumiski drīkstat izmantot Pakalpojumus jebkurā Pakalpojumu zonā.

6.5. Visi netieši ietvertie nosacījumi un apsolījumi saistībā ar Pakalpojumiem tiek izslēgti, ciktāl to atļauj likums. Nekas no šajā Līgumā ietvertā neizslēdz, neierobežo vai nemaina netieši iekļautu vai piemērojamo likumu uzliktu garantiju, apsolījumu, noteikumu vai nosacījumu, tiesības vai līdzekļus, ko nevar likumiski izslēgt, ierobežot vai mainīt.

6.6. Ja kādu garantiju, nosacījumu, apsolījumu vai noteikumu netieši ietver vai uzliek piemērojamais likums un to nevar izslēgt ("Neizslēdzams noteikums"), un Mēs nespējam ierobežot Jūsu Neizslēdzama noteikuma pārkāpuma gadījumā izmantoto līdzekli, tad Mūsu atbildība par Neizslēdzama notikuma pārkāpumu pēc Mūsu izvēles (ciktāl to atļauj likums) ir tikai:

6.6.1. preču gadījumā – preču maiņa vai līdzvērtīgu preču nodrošināšana, preču remonts, preču maiņas izdevumu samaksa vai līdzvērtīgu preču iegūšanas izdevumu samaksa vai preču remonta izdevumu samaksa; vai

6.6.2. pakalpojumu gadījumā – atkārtota pakalpojumu sniegšana vai atkārtotu pakalpojumu sniegšanas izmaksu segšana.

6.7. Mūsu kopējās saistības par jebkuru un visām no šī Līguma izrietošajām prasībām, tostarp tām, kuru pamatā ir civiltiesību pārkāpums vai cits pamatojums, nekādā gadījumā nepārsniegs 500 EUR vai Mums samaksāto maksu summu par nomas periodu, kurā notika incidents, negadījums vai notikums, kas kalpoja par pamatu prasības(-u) celšanai, izvēloties mazāko. Taču mēs neierobežojam jūsu tiesības uz prasījumiem vai citu likumā noteikto juridisko līdzekļu izmantošanu, ja mūsu Pakalpojumi neatbilst šiem Pakalpojumu noteikumiem.

6.8. Nedz Mēs, nedz Jūs neesat atbildīgi par kaitējumu vai kavējumiem, vai izpildes nespēju, ja to izraisa apstākļi, kuri ir ārpus tās puses kontroles, kas tos nespēj veikt, tostarp un bez ierobežojumiem dabas katastrofas vai stihijas, zemestrīce, ugunsgrēks, plūdi, karš, terorisms, pilsoņu, rūpnieciski vai militāri nemieri, sabotāža, darba streiks vai lokauts, pandēmija, epidēmija, dumpis, komunālo vai sakaru pakalpojumu zudums vai darbības traucējumi, apjomīgs kiberuzbrukums, tiesas pavēle, pilsoņu, militārās iestādes darbība vai valdības, tiesībsargājoša vai regulējoša darbība.

6.9. Ciktāl to pieļauj piemērojamais likums, nedz Mēs, nedz kāda no Mūsu saistītajām personām, pārstāvjiem, direktoriem vai darbiniekiem neatbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Jums var rasties no vai saistībā ar šo Līgumu vai Lietotnes izmantošanu, tostarp bet ne tikai:

6.9.1. jebkuru tiešu vai netiešu īpašuma bojājumu vai naudas zaudējumu;

6.9.2. peļņas vai gaidīto ietaupījumu atrāvumu;

6.9.3. uzņēmējdarbības, līgumu, prestiža, reputācijas zudumu un jebkuru citu zudumu, kas var rasties no uzņēmējdarbības pārtraukšanas;

6.9.4. datu zudumu vai neprecizitāti; vai

6.9.5. jebkuru citu zaudējuma vai kaitējuma veidu.

7. Jūsu saturs

7.1. Jūs apstiprināt, ka jebkurš teksts, attēli vai cita informācija, kuru jūs sniedzat Mums, izmantojot Pakalpojumus ("Jūsu saturs"), atbildīs 10. punktā aprakstītajiem Piemērota lietojuma noteikumiem.

7.2. Mēs nepretendējam uz īpašumtiesībām pār Jūsu Saturu, un Jūs un jebkura trešā puse, kuras saturu Jūs iekļaujat savā Saturā, paturēsiet uz to īpašumtiesības. Jūs Mums piešķirat globālu, neekskluzīvu, bezhonorāra un pastāvīgu atļauju izmantot, kopēt, reproducēt, izplatīt, pielāgot, pārformatēt, modificēt, publicēt, tulkot, licencēt, apakšlicencēt un izmantot Jūsu Saturu jebkur un jebkādā veidā, lai sniegtu Pakalpojumus (tostarp, ja attiecināms, atļaut citiem lietotājiem skatīt Jūsu Saturu).

7.3. Jums ir jānodrošina iespēja Mums piešķirt augstāk minēto atļauju attiecībā uz jebkuru trešās puses saturu, kuru Jūs esat iekļāvis Savā Saturā.

7.4. Mūsu tiesības izmantot Jūsu Saturu nekādā veidā neietekmē Jūsu tiesības uz privātumu. Informāciju, par to, kā Mēs izmantojam Jūsu personīgo informāciju, skatiet mūsu Privātuma politikā.

7.5. Mums ir tiesības pārraudzīt jebko no Jūsu Satura un noraidīt, atteikties no vai dzēst jebkuru Jūsu Saturu, ja, Mūsuprāt, tas pārkāpj kādus Pieņemamā lietojuma Noteikumus.

8. Pieņemamā lietojuma noteikumi

8.1. Papildus citām šajā Līgumā noteiktajām prasībām, šajā sadaļā ir aprakstīti konkrēti noteikumi, kas attiecas uz to, kā Jūs lietojat Lietotni ("Pieņemama lietojuma noteikumi").

8.2. Izmantojot Lietotni, Jūs nedrīkstat:

8.2.1. apiet, atspējot vai citādi traucēt jebkuru ar drošību saistītu Lietotnes funkciju;

8.2.2. atļaut citai personai lietot Lietotni Jūsu vārdā;

8.2.3. lietot Lietotni, ja Mēs esam apturējuši vai aizlieguši Jums to lietot;

8.2.4. aizstāvēt, veicināt vai iesaistīties likumu pārkāpjošās vai nelikumīgās darbībās vai rīkoties veidā, kas kaitē vai rada pāridarījumu jebkurai personai vai īpašumam;

8.2.5. modificēt, traucēt, pārtvert, pārtraukt vai uzlauzt Lietotni;

8.2.6. ļaunprātīgi lietot Lietotni, apzināti inficējot to ar vīrusiem, Trojas zirga vīrusiem, tārpiem, loģikas slazdiem vai citu materiālu, kas varētu kaitēt Lietotnei vai jebkuram Lietotnes lietotājam;

8.2.7. apkopot jebkādus datus no Lietotnes, izņemot saskaņā ar šo Līgumu;

8.2.8. iesniegt vai piedalīties jebkādā Savā Saturā, kurš ietver kailumu vai vardarbību, ir aizskarošs, draudošs, piedauzīgs, maldinošs, nepatiess vai uzbrūkošs;

8.2.9. iesniegt vai piedalīties jebkādā Savā Saturā, kas nepieder Jums vai kuru Jums nav tiesības izmantot, vai kas citādi pārkāpj trešo pušu īpašumtiesības, preču zīmes vai citas tiesības;

8.2.10. izmantot Savu Saturu, pārkāpjot jebkurus īpašnieka norādītos licencēšanas noteikumus;

8.2.11. iesniegt vai piedalīties jebkurā informācijā vai komentāros par citu personu bez šīs personas atļaujas;

8.2.12. draudēt, ļaunprātīgi izmantot vai pārkāpt cita cilvēka privātumu vai radīt traucējumu, neērtības vai nevajadzīgu trauksmi vai nelikt mierā, sadusmot, apkaunot, satraukt vai kaitināt citu personu;

8.2.13. lietot jebkādas automatizācijas sistēmas, tostarp un bez ierobežojumiem "robotus", "zirnekļus" vai "bezsaistes lasītājus", lai piekļūtu Lietotnei ar nolūku nosūtīt Lietotnei vairāk pieprasījuma ziņojumu nekā cilvēks kādā laika posmā spētu saprātīgi izveidot; vai

8.2.14. veikt citu darbību, kas tiek uzskatīta par nepiemērotu Lietotnes izmantošanu.

8.3. Pieņemamas izmantošanas, Braukšanas noteikumu vai Drošības rīku komplekta neievērošana ir būtisks šī līguma pārkāpums, kā sekas var būt::

8.3.1. tūlītējas pagaidu vai pastāvīgas Jūsu tiesību izmantot Lietotni un/vai citu Bolt lietotni vai pakalpojumu, atsaukšanas;

8.3.2. tūlītējas pagaidu vai pastāvīgas jebkura Jūsu Satura noņemšanas;

8.3.3. brīdinājuma;

8.3.4. juridiskām darbībām pret Jums, tostarp tiesvedības, lai atgūtu visas izmaksas (tostarp, bet ne tikai saprātīgas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas rodas no pārkāpuma; un

8.3.5. šādas informācijas izpaušanas tiesībsargājošajām iestādēm pēc Mūsu ieskatiem.

9. Piemērojamais likums

9.1. Šo Līgumu regulē un tas ir veidots saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem.

9.2. Jūsu pienākumus var noteikt Pakalpojumu zonai piemērojamie likumi, piemēram, uz Pakalpojumu zonu attiecināmie ceļa satiksmes kārtības un transportlīdzekļu novietošanas noteikumi ("Vietējie likumi"), un Jūs piekrītat ievērot jebkurus šādus Vietējos likumus.

9.3. Ja Jūs esat patērētājs un Jūsu parastā dzīvesvieta ir ES, Jums papildus pienākas Jūsu dzīvesvietas valsts likumu sniegtā obligātā aizsardzība. Gan Mēs, gan Jūs pakļaujaties neekskluzīvai Igaunijas tiesu jurisdikcijai, proti, Jūs varat iesniegt prasību par savu patērētāja tiesību aizsardzību saistībā ar šo Līgumu Igaunijā vai jūsu ES mītnes valstī.

9.4. Atkarībā no jūsu dzīvesvietas, ja Jūs esat patērētājs, Jums ir arī tiesības iesniegt pieteikumu Jūsu vietējā patērētāju tiesību aizsardzības birojā vai caur Eiropas Komisijas Tiešsaistes strīdu risināšanas platformu: http://ec.europa.eu/odr.

10. Pārējie noteikumi

10.1. Paziņojumus un jebkuru citu saziņu saistībā ar šo Līgumu vai Pakalpojumiem ir jānosūta caur Lietotni, pa e-pastu uz info@bolt.eu vai jāziņo caur klientu atbalsta kanāliem, kas ir pieejami Mūsu Lietotnē vai tīmekļa vietnē.

10.2.Jūs piekrītat, ka Mēs pēc saviem ieskatiem varam cedēt šo Līgumu un visas tajā iekļautās vienošanās.

10.3. Ja starp Globālajiem pakalpojuma noteikumiem un Jūsu Pakalpojumu zonai piemērojamajiem noteikumiem rodas pretrunas vai nesaskaņas, noteicošie būs Pakalpojumu zonas noteikumi.

A PIELIKUMS Vispārējie braukšanas noteikumi – E-transportlīdzekļi

1. Drošības pārbaudes

1.1. Jūsu pienākums ir veikt padziļinātu drošības izpēti pirms E-transportlīdzekļa lietošanas, kas ietver bez ierobežojumiem tālāk norādīto:

(a) rāmis ir labā stāvoklī;

(b) riteņi ir labā stāvoklī (t. i., riepas nav tukšas vai tajās nav netīrumu vai dubļu);

(c) laba bremžu darbība;

(d) pietiekama akumulatora jauda;

(e) E-transportlīdzekļa zvaniņa darbība ir pārbaudīta;

(f) gaismas un atstarotāji ir labā darba kārtībā, ja Jūs vēlaties braukt ar E-transportlīdzekli tumšajā laikā;

(g) E-transportlīdzeklim nav bojājumu, neparasta vai pārmērīga nolietojuma pazīmju vai citas mehāniskas problēmas, un tam nav nepieciešama apkope; un

(h) jūs ievērojat norādes, it sevišķi Lietotnē redzamo Drošības rīkkopu, kad jūs rezervējat E-transportlīdzekli.

1.2. Visa brauciena laikā Jūs pastāvīgi uzraugāt, vai E-transportlīdzeklis un tā darbība atbilst augstāk minētajām drošuma prasībām. Ja kādā brīdī Jūsu brauciena laikā Jūs konstatējat drošības prasības(-u) pārkāpumu vai pamanāt citu potenciāli bīstamu defektu, apstākli vai draudu, Jums ir nekavējoties jāpārtrauc brauciens ar E-transportlīdzekli, kolīdz to var droši izdarīt, un jāinformē Mūs saskaņā ar Līguma 10.1. punktu.

2. Drošība uz ceļa

2.1. Jūs vienmēr braucat un ekspluatējat E-transportlīdzekli drošā veidā. Izmantojot, braucot vai ekspluatējot E-transportlīdzekli, Jūs:

(a) ievērojat visus piemērojamos ceļa satiksmes noteikumus;

(b) ievērojat visas Drošības rīkkopas norādes;

(c) izmantojat drošības aprīkojumu atbilstoši rekomendācijām un augstāk minēto noteikumu prasībām un norādēm, kas tiek pamatoti prasītas, lai mazinātu miesas bojājumu gūšanas risku (piemēram, ķivere, locītavu aizsargi un piemēroti apavi);

(d) nebraucat ar E-transportlīdzekli, atrodoties alkohola, narkotiku, medikamentu vai citu vielu, kas var pasliktināt Jūsu spēju droši ekspluatēt E-transportlīdzekli, ietekmē.

(e) ievērojat ātruma ierobežojumu un pielāgojat ātrumu atbilstoši situācijai, ņemot vērā Jūsu braukšanas pieredzi, apstākļus uz ceļa, ceļa un E-transportlīdzekļa stāvokli, laika apstākļus, satiksmes blīvumu un citus satiksmes apstākļus, lai jūs varētu apturēt E-transportlīdzekli, neuzbraucot kādam šķērslim, kas ir vai pamatoti varētu būt sagaidāms uz ceļa.

(f) neizmantojat mobilo tālruni, planšeti, klēpjdatoru, teksta ziņu sūtīšanas ierīci, mūzikas atskaņotāju vai citu ierīci, kas var novērst Jūsu uzmanību no drošas braukšanas ar E-transportlīdzekli;

(g) nebraucat ar E-transportlīdzekli pa bezseguma ceļiem, cauri ūdenim (izņemot pieļaujamo normu pilsētās), vai jebkurā vietā, kas ir aizliegta, nelikumīga vai traucē citiem;

(h) neizmantojat E-transportlīdzekli sacensībām, braukšanai pa kalniem, paņēmienu un triku izpildīšanai;

(i) nebraucat ar E-transportlīdzekli pa ātrgaitas ceļiem vai ierobežotiem ceļiem;

(j) nebraucat ar E-transportlīdzekli pret satiksmes plūsmu;

(k) nebraucat ar E-transportlīdzekli pa ceļiem, kas ir paredzēti tikai kājāmgājējiem;

(l) nebraucat ārpus atļautā braukšanas perimetra, kas norādīts Lietotnē;

(m) nebraucat sliktos vai bīstamos laika apstākļos vai ceļa apstākļos, tostarp, kad ir sniegs, krusa, ledus, slapjdraņķis, atkala vai negaiss, kas braukšanu ar E-transportlīdzekli var padarīt bīstamu;

(n) nepārsniedzat E-transportlīdzeklim maksimālo atļauto svaru (95 kg);

(o) nepārvadājat citu(-s) cilvēku(-s);

(p) nepārvadājat priekšmetus (piem., koferus, mugursomas, somas un/vai citus priekšmetus), ja tie jums traucē droši ekspluatēt E-transportlīdzekli; un

(q) velkat gaišas krāsas apģērbu, lai pārējie ceļa satiksmes dalībnieki varētu Jūs viegli pamanīt.

3. Novietošana

3.1. Jūsu pienākums:

(a) nenovietot E-transportlīdzekli veidā, kas pārkāpj piemērojamos Vietējos likumus;

(b) neaizšķērsot ceļu, netraucēt satiksmi vai pārmērīgi nobloķēt ietves;

(c) novietot E-transportlīdzekli stāvus un redzamā vietā, lai ari citi lietotāji varētu izmantot E-transportlīdzekli;

(d) ņemt vērā transportlīdzekļu novietošanas norādes, kas redzamas Lietotnē, un, ja piemērojams, novietot E-transportlīdzekli norādītajā Atļautajā novietošanas zonā;

(e) ziņot par jebkuru E-transportlīdzekli, kas nav novietots Atļautajā novietošanas zonā, kamēr izmantojat Pakalpojumus, informējot Mūs saskaņā ar

10.1. punktu vai izmantojot attiecīgo Lietotnes funkciju.

B PIELIKUMS Atteikšanās veidlapas paraugs

Kam: Bolt Operations OU (Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estonia info@bolt.eu):

Ar šo es paziņoju, ka atsakos no sava līguma par tālāk minētā pakalpojuma sniegšanu: Iepriekšapmaksātas biļetes iegādes Pakalpojumu izmantošanai.

Pasūtīšanas datums: [aizpilda patērētājs]

Patērētāja(-u) vārds, uzvārds: [aizpilda patērētājs]

Patērētāja(-u) adrese: [aizpilda patērētājs]

Patērētāja(-u) paraksts (tikai tad, ja šī veidlapa tiek aizpildīta papīra formātā),

Datums: [aizpilda patērētājs]

Skenē un lejupielādē

Gandrīz viss izdarīts!

Noskenē QR kodu ar viedierīces fotokameru un lejupielādē lietotni.