Rethinking urban transport

With increasing congestion, air pollution, and diminishing quality of life, now is the time for cities to take steps toward a better future.
Our goal is to help cities find sustainable transport solutions, developing and sharing knowledge and real-time data to improve the lives of their citizens.
Rethinking urban transport

Managing micromobility

Operating fleets of light vehicles in 200+ cities has given us a unique understanding of the importance of strong local regulations. Micromobilty in cities can be handled in a couple of different ways.

Street rental fees for micromobility

Provides cities with extra revenue — for infrastructure improvements or other transportation initiatives.

Prevents operators from placing too many vehicles on the street, minimising costs.

Encourages operators to take measures that result in maximum vehicle usage.

Frees up public space by reducing idle electric scooters and bikes.

Authorisations for private operators

Operators must submit a file showing their operational plans and compliance with all local regulations.

Require operators to regularly share data so the municipality can monitor regulatory compliance.

Introduce utilisation targets to manage fleet size, and encourage regular use of the service.

Give a city more power to enforce local rules.

As the largest micromobility operator in Europe, we’re happy to share our unique insights to help you draft effective micromobility regulation for your city.

Contact opnemen

Tools to reshape city transport

Het gebruik van E-steps kan stedelijke omgevingen transformeren door het verminderen van CO2-emissies, congestie en vervuiling.

Als grootste Europese E-stepexploitant richten we ons op het leveren van veilige en duurzame micromobiliteitsoperaties.

E-steps vullen het openbaar vervoer aan en helpen rijders hun dagelijkse taken duurzamer te vervullen.

In veel grote Europese steden begint meer dan 30% van de Bolt stepritten en eindigt binnen 100 meter van het openbaar vervoer.

Safety as a priority

Unique safety features

Innovative safety features, like our patented tandem riding prevention system, and a cognitive reaction test help to prevent riding under the influence of alcohol or other substances and raise awareness of its dangers.

Educating riders

We encourage responsible usage of e-vehicles to ensure the safety of riders and the wider public. Our Safety Toolkit allows riders to use a Beginner Mode, learn about local rules, and read safety instructions and tips.

Correct parkeren

We scholen onze gebruikers op verantwoorde wijze te parkeren en moedigen hen aan slechte voorbeelden te melden die ze op straat zien. Daarnaast detecteert onze AI technologie parkeerovertredingen en laat rijders zien hoe ze hun steps veilig kunnen parkeren.

Duurzaamheid

Ons milieubeleid maakt deel uit van de voortdurende toezegging van Bolt om de ecologische voetafdruk van onze producten te verminderen.

Duurzame operaties

Duurzame praktijken versterken ons proces en het gebruik van elektrische voertuigen voor interne exploitatie en hernieuwbare energie in onze warehouses en kantoren zijn slechts twee voorbeelden. We zetten ons in om steden groene vervoersmogelijkheden te bieden en onze CO2-emissies te compenseren.

De strengste milieunormen

We zijn er trots op ISO-14001:2015 gecertificeerd te zijn. We zijn vastbesloten ons milieubeheersysteem te verbeteren door effectieve procedures in te voeren die onze invloed op het milieu minimaliseren.

Groen vervoer is de standaard

We werken actief aan het verminderen van het aantal korte autoritten in steden door het gebruik van groenere methoden te stimuleren. We stimuleren gebruikers om voor deze vervoersmiddelen te kiezen door middel van in-app berichten en promoties, wat resulteert in een tot 200% prijs in e-step gebruik.

Stadsoplossingen Blog

View all
View all

We zijn er om te helpen

Als grootste operator voor micromobiliteit in Europa willen we graag onze ervaringen delen en lokale overheden adviseren over micromobiliteitsoplossingen.
Contact opnemen