Herzien van stadsvervoer

Met de toenemende drukte, luchtvervuiling en afnemende levenskwaliteit is het nu tijd voor steden om stappen te zetten naar een betere toekomst.
Ons doel is steden te helpen bij het vinden van duurzame vervoersoplossingen, het ontwikkelen en delen van kennis en real-time gegevens om het leven van bewoners te verbeteren.
Herzien van stadsvervoer

Micromobiliteit beheren

De operationele vloot van lichte voertuigen in 200+ steden heeft ons een uniek inzicht gegeven in het belang van strenge lokale regelgeving. Micromobiliteit in steden kan op een aantal verschillende manieren worden aangepakt.

Straathuurkosten voor micromobiliteit

Biedt steden extra inkomsten – voor infrastructurele verbeteringen of andere vervoersinitiatieven.

Voorkomt dat de aanbieders te veel voertuigen op straat plaatsen, waardoor de kosten zo laag mogelijk zijn.

Moedigt aanbieders aan om maatregelen te nemen die leiden tot een maximaal voertuiggebruik.

Maakt publieke ruimte vrij door inactieve elektrische scooters en fietsen te verminderen.

Autorisaties voor particuliere aanbieders

Aanbieders moeten een bestand indienen dat hun operationele plannen laat zien en alle lokale voorschriften naleeft.

Verplicht aanbieders om regelmatig gegevens te delen, zodat de gemeenten kunnen toezien op de naleving van de regelgeving.

Voer gebruiksdoelen in om de omvang van de fleet te beheren en moedig het regelmatige gebruik van de dienst aan.

Geef een stad meer ruimte om lokale regels af te dwingen.

Als grootste operator voor micromobiliteit in Europa delen we graag onze unieke inzichten om je te helpen effectieve regulering voor micromobiliteit op te stellen voor je stad.

Contact opnemen

Manieren om stadsvervoer te veranderen

Het gebruik van E-steps kan stedelijke omgevingen transformeren door het verminderen van CO2-emissies, congestie en vervuiling.

Als grootste Europese E-stepexploitant richten we ons op het leveren van veilige en duurzame micromobiliteitsoperaties.

E-steps vullen het openbaar vervoer aan en helpen rijders hun dagelijkse taken duurzamer te vervullen.

In veel grote Europese steden begint meer dan 30% van de Bolt stepritten en eindigt binnen 100 meter van het openbaar vervoer.

Veiligheid als prioriteit

Unieke veiligheidsfuncties

Innovative safety features, like our patented tandem riding prevention system, and a cognitive reaction test help to prevent riding under the influence of alcohol or other substances and raise awareness of its dangers.

Educating riders

We encourage responsible usage of e-vehicles to ensure the safety of riders and the wider public. Our Safety Toolkit allows riders to use a Beginner Mode, learn about local rules, and read safety instructions and tips.

Correct parkeren

We scholen onze gebruikers op verantwoorde wijze te parkeren en moedigen hen aan slechte voorbeelden te melden die ze op straat zien. Daarnaast detecteert onze AI technologie parkeerovertredingen en laat rijders zien hoe ze hun steps veilig kunnen parkeren.

Duurzaamheid

Ons milieubeleid maakt deel uit van de voortdurende toezegging van Bolt om de ecologische voetafdruk van onze producten te verminderen.

Duurzame operaties

Duurzame praktijken versterken ons proces en het gebruik van elektrische voertuigen voor interne exploitatie en hernieuwbare energie in onze warehouses en kantoren zijn slechts twee voorbeelden. We zetten ons in om steden groene vervoersmogelijkheden te bieden en onze CO2-emissies te compenseren.

De strengste milieunormen

We zijn er trots op ISO-14001:2015 gecertificeerd te zijn. We zijn vastbesloten ons milieubeheersysteem te verbeteren door effectieve procedures in te voeren die onze invloed op het milieu minimaliseren.

Groen vervoer is de standaard

We werken actief aan het verminderen van het aantal korte autoritten in steden door het gebruik van groenere methoden te stimuleren. We stimuleren gebruikers om voor deze vervoersmiddelen te kiezen door middel van in-app berichten en promoties, wat resulteert in een tot 200% prijs in e-step gebruik.

Stadsoplossingen Blog

We zijn er om te helpen

Als grootste operator voor micromobiliteit in Europa willen we graag onze ervaringen delen en lokale overheden adviseren over micromobiliteitsoplossingen.
Contact opnemen