BOLT VOORDELEN AANVULLENDE VOORWAARDEN - OPERATORS EN CHAUFFEURS

U kunt hier een offline versie van deze Voorwaarden downloaden voor uw eigen administratie en toekomstig gebruik.

Door u te registreren voor een Bolt-voordeel, gaat u akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden. Begrippen met een hoofdletter hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in de Algemene Voorwaarden voor Chauffeurs of de Privacyverklaring voor chauffeurs (indien van toepassing).

Hou er rekening mee dat deze specifieke voorwaarden van toepassing zijn op goederen en/of diensten die worden geleverd door externe leveranciers/leveranciers die via de Bolt-app, het Bolt-platform of de Bolt-bestemmingspagina promotiecampagnes aanbieden voor het leveren van verschillende goederen en/of diensten aan operators en /of Drivers (indien van toepassing) (hierna te noemen een “Derde Partij Aanbieder”).

U gaat rechtstreeks een contract aan met die specifieke Derde Provider. Door goederen/diensten te kiezen die worden geleverd door een externe aanbieder, wordt u mogelijk doorgestuurd naar deze webpagina van deze externe aanbieder en bent u onderworpen aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze externe aanbieder.

De Derde Aanbieder is verantwoordelijk voor alle verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de levering van zijn goederen en/of diensten. Bolt is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit een transactie tussen u en een Derde Aanbieder, noch is Bolt aansprakelijk voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de inhoud, producten of diensten van de Derde Aanbieder.

Bolt-app, Bolt-platform en Bolt-bestemmingspagina worden alleen gebruikt als marketingkanaal om u te informeren over de goederen/diensten die worden geleverd door een externe leverancier, of voordelen en kortingen met betrekking tot dergelijke goederen/diensten.

Voor alle duidelijkheid: Bolt levert niet zelf en is ook geen tussenpersoon van dergelijke goederen/diensten die worden geleverd door externe leveranciers. Alle externe leveranciers zijn op hun beurt onafhankelijke externe contractanten, geregistreerde bedrijven of andere juridische entiteiten die niet in dienst zijn van of optreden namens Bolt.

Scan om te downloaden

Bijna klaar!

Scan de QR-code met de camera van je telefoon om de app te downloaden.