Regulamin kampanii związanej z udziałem w ankiecie

4 sie 2023

Bolt Market
 1. Organizatorem kampanii jest Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna 15, 11318, Tallinn, Estonia (dalej zwany Organizatorem);
 2. Okres trwania Kampanii: 04.08.2023 – 14.08.2023.
 3. Miejsce organizacji Kampanii: Polska.
 4. Zasady udziału w Kampanii określone są poniżej. Wszelkie decyzje, zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu są ostateczne i obowiązujące dla uczestników.
 5. Warunek uczestnictwa w Kampanii:
  1. Uczestnik musi wypełnić ankietę dotyczącą doświadczeń ze sklepem Bolt Market dostępnym w aplikacji Bolt Food.
 6. W toku Kampanii zostaną przyznane następujące nagrody:
  1. Kwota 15 PLN w postaci kodów do wykorzystania na zakupy w Bolt Market dla każdego uczestnika, który wypełni ankietę;
 7. Uczestnicy, którzy wypełnią ankietę otrzymają kody do wykorzystania na zakupy w Bolt Market o wartości 15 PLN.
  1. Jeden uczestnik może otrzymać jeden kod o wartości 15 PLN do wydania na zakupy w Bolt Market.
  2. Kod z nagrodą zostanie wyświetlony w ekranie końcowym, po wypełnieniu ankiety.
  3. Kod jest ważny do 30.09.2023.
 8. Kod o wartości 15 PLN do wydania na zakupy w Bolt Market jest przypisany do jednej osoby i może być wykorzystany jednorazowo tylko na jednym koncie. Kodu nie można przekazać innej osobie.
 9. Bolt ponosi odpowiedzialność za odprowadzenie wszelkich ustawowych podatków mających zastosowanie do nagród w Kampanii.
 10. Bolt zastrzega prawo do zmiany Regulaminu Kampanii i odwołania Kampanii, o ile nie naruszy to praw nabytych przez uczestników, przez podanie takiej informacji do wiadomości publicznej na blogu Bolt.
 11. W razie gdyby uczestnik dopuścił się oszustwa lub odmówił uzyskania dostępu do Platformy Bolt Food zgodnie z Ogólnymi Warunkami dostaw jedzenia dla Klienta (dostępne na https://food.bolt.eu/legal), uczestnik traci prawo do udziału w Kampanii lub, jeżeli dotyczy, do odbioru nagrody lub wykorzystania jej w określonym celu.
 12. Biorąc udział w Kampanii, uczestnik w sposób dorozumiany wyraża zgodę na przetwarzanie jego/jej danych osobowych w ramach Kampanii. Przetwarzając dane osobowe, Bolt przestrzega właściwych przepisów prawa i Polityki prywatności Bolt (dostępna na https://food.bolt.eu/legal)
 13. W celu uzyskania dalszych informacji na temat Kampanii, prosimy o kontakt z giveaways@bolt.eu.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Kampanii należy kierować na adres giveaways@bolt.eu. Bolt odpowie na reklamację w ciągu 10 dni roboczych.
 15. Wszelkie spory dotyczące Kampanii będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatnio dodane posty