Termene de utilizare - Produse Beta

  1. Aceste termene și condiții ("Termenele Beta") definesc acordul legal dintre Bolt și orice persoană care utilizează un Produs Beta (“Dvs.” sau “dvs”).

  2. În cadrul acestor Termene Beta se aplică următoarele definiții:

Produse Beta: Servicii Bolt care se află în faza de testare, experimentare, acces timpuriu, previzualizare sau dezvoltare (fiecare reprezentând un “Produs Beta””);

Bolt: (la care fac referire și termenii "noi", "nostru" sau "nouă"): Bolt Operations OÜ, o societate pe acțiuni privată, încadrată și înregistrată sub incidența legislativă a Republicii Estonia cu numărul de înregistrare 14532901 și având sediul social la adresa Vana-Lõuna tn 15, Tallinn, 10134, Republica Estonia, împreună cu ‘companiile din grupul Bolt’ și ‘partenerii’. ‘Partenerii Bolt’ se referă la reprezentanții locali, afiliații, agenții etc. desemnați de Bolt;

Aplicație Bolt: orice aplicație pentru smartphone pusă la dispoziție de Bolt ca parte a furnizării oricăror Servicii Bolt;

Servicii Bolt: toate caracteristicile, tehnologiile, serviciile și/sau produsele care ar putea fi oferite (pe plan local, regional sau global) periodic de către Bolt (prin intermediul unei Aplicații Bolt sau altfel); și

Termene Standard: toate termenele și condițiile, politicile și instrucțiunile emise periodic de Bolt privind utilizarea Serviciilor Bolt pentru jurisdicția în care un Produs Beta este utilizat de către dvs. (exemplare ale acestora sunt disponibile aici).

  1. Bolt ar putea introduce Produse Beta în vederea îmbunătățirii, dezvoltării și diversificării oricăror Servicii Bolt noi sau deja existente.

  2. Utilizarea oricăror Produse Beta se va face în conformitate cu aceste Termene Beta și cu toate Termenele Standard în vigoare. În cazul unei neconcordanțe între aceste Termene Beta și orice Termene Standard, aceste Termene Beta vor avea preeminență.

  3. Bolt nu oferă nicio garanție ori reprezentare referitor la fiabilitatea sau funcționarea corespunzătoare a oricărui Produs Beta. Alegând să utilizați orice Produs Beta, vă asumați posibilitatea unor dificultăți tehnice, perturbări, erori sau disfuncționalități și utilizați acest produs pe propriul risc.

  4. Bolt nu își va asuma nicio răspundere pentru eventuale pierderi, revendicări, prejudicii, cheltuieli ori obligații rezultate (direct sau indirect) din eventualele perturbări, inconveniente sau neplăceri (indiferent dacă este vorba sau nu de un Serviciu Bolt) cauzate de un Produs Beta.

  5. Consimțiți la faptul că Bolt ar putea colecta informații privind orice accesare, utilizare, testare, funcționare și funcționalitate a Produselor Beta, care vor fi prelucrate în conformitate cu politica de confidențialitate practicată de Bolt în jurisdicția aplicabilă (exemplare disponibile aici).

  6. Bolt ar putea suspenda sau elimina orice Produs Beta (sau accesul la acesta) în orice moment, pentru orice motiv și fără notificare.

  7. Toate drepturile de proprietate intelectuală pentru orice Produs Beta și pentru toate datele rezultate din utilizarea acestuia vor reveni exclusiv Bolt sau licențiatorilor săi și nu pot fi copiate, distribuite, încărcate, republicate, decompilate, descompuse sau transmise sub orice formă fără un consimțământ prealabil în scris din partea Bolt.

  8. În cazul în care se constată că oricare dintre prevederile acestor Termene Beta este (sub forma în care este formulată) nelegală într-o jurisdicție, ea va fi interpretată în măsura în care este posibil ca având amendamentele necesare pentru a căpăta efect legal (însă fără afectarea interpretării sale în orice altă jurisdicție), Dacă această interpretare nu este posibilă, se vor aplica în consecință Termenele Standard în vigoare.