Condiţii globale de utilizare a vehiculelor electrice Bolt (În vigoare începând de la 28.04.2023)

Valabile de la 28.04.2023

Puteți descărca o versiune offline a acestor Termeni și Condiții pentru evidența dvs. și consultare ulterioară link.

1. Generalităţi

1.1 Prezentele condiţii de utilizare constituie acordul („Acord”) dintre dumneavoastră („dvs.”, „utilizator” sau „conducător”) şi Bolt Operations OÜ, număr de înregistrare 14532901, sau afiliaţii noştri („Bolt”, „noi”, „nouă” sau „al nostru”), cu privire la utilizarea de către dvs. (i) a oricărui vehicul cu propulsie umană şi asistat electric pus la dispoziţie în aplicaţie, cum ar fi trotinete electrice şi biciclete electrice (denumite colectiv „vehicule electrice”); (ii) a aplicaţiei noastre mobile pentru accesarea şi utilizarea vehiculelor electrice („Aplicaţia”); şi (iii) a altor servicii conexe, cum ar fi încărcarea, întreţinerea, preluarea şi servicii similare („Servicii conexe”) puse la dispoziţie de către noi (Vehiculele electrice, Aplicaţia şi Serviciile conexe sunt denumite colectiv „Serviciile”).

1.2 Dacă doriți să ne contactați:

1.2.1 Adresa noastră este: Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estonia

1.2.2 Adresa noastră de e-mail este: info@bolt.eu romania@bolt.eu

1.2.3 Online: Puteți contacta serviciul nostru de relații clienți prin intermediul funcționalității de tip chat din aplicație.

1.3 Documentele de mai jos au caracter obligatoriu şi sunt incluse prin referențiere în prezentul Acord:

1.3.1 regulile de operare a vehiculelor electrice, prevăzute în Anexa A la prezentul Acord („Reguli de călătorie”);

1.3.2 liniile directoare privind siguranţa referitoare la utilizarea Vehiculelor electrice, afişate în Aplicaţie şi, după caz, în Setul de instrumente privind siguranţa al Aplicaţiei („Set de instrumente privind siguranţa”);

1.3.3 lista de tarife aplicabilă, afişată în Aplicaţie („Lista de tarife”), orice alte informaţii privind preţurile, regulile afişate în Aplicaţie cu privire la Abonamentul de bază şi Abonamentul preplătit (definite la punctul 4.1), orice condiţii aplicabile Codului Promo şi orice instrucţiuni, manuale (inclusiv, dacă este cazul, Manualul de utilizare a vehiculului electric), precum şi orice alte ghiduri afişate în Aplicaţie; şi

1.3.4 alte condiţii privind activitatea comercială şi produsele menţionate în prezentul Acord, inclusiv descrieri de servicii, politici şi notificări, cum ar fi Politica noastră privind confidenţialitatea pentru pasageri („Politica privind confidenţialitatea”) care sunt puse la dispoziţie în Aplicaţie sau la adresa https://bolt.eu/legal/ şi se aplică (mutatis mutandis) prelucrării datelor dumneavoastră personale în legătură cu utilizarea Serviciilor;

1.3.5 condiţii suplimentare specifice ţării sau oraşului („Zona de acoperire”) aplicabile în zona în care se efectuează cursa.

1.4 Pe măsură ce Serviciile noastre evoluează, ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul Acord în orice moment prin publicarea Acordului modificat sau a condiţiilor suplimentare ale acestuia pe website-ul nostru sau în Aplicaţie. Vă vom aduce la cunoștință modificările pe adresa de e-mail specificată de dvs. la momentul înregistrării. Prin continuarea utilizării Serviciilor după publicare, vă exprimaţi consimţământul cu privire la respectarea Acordului modificat.

2. Utilizarea Aplicaţiei

2.1 Serviciile sunt utilizate prin intermediul Aplicaţiei. Aplicația este disponibilă în mai multe limbi, care pot fi selectate din profilul dvs. Aplicaţia permite persoanelor care au nevoie de transport să identifice vehiculele electrice prin partajarea datelor privind poziţia lor geografică. Pentru a vă pune la dispoziție Serviciile noastre, putem să urmărim locația dispozitivului dvs. prin intermediul Aplicației. Furnizarea Serviciilor poate fi restricționată în funcție de locația dispozitivului dvs. Aceste restricții sunt vizibile în interfața Aplicației. Nu furnizăm Servicii în toate jurisdicțiile. Întrucât disponibilitatea Serviciilor noastre se poate schimba la anumite intervale de timp, nu există o listă definitivă a jurisdicțiilor.

2.2 Utilizarea Serviciilor necesită instalarea Aplicaţiei şi înregistrarea unui cont de utilizator („Cont”). Pe durata instalării Aplicaţiei, numărul dvs. de telefon mobil va fi corelat cu Contul dvs. şi adăugat în baza noastră de date.

2.3 Putem actualiza Aplicația la anumite intervale de timp, pentru a vă oferi cel mai bun serviciu posibil. Serviciile disponibile prin intermediul Aplicației sunt accesibile numai pe baza unei conexiuni la internet. Nu există cerințe tehnice specifice pentru conexiunea la internet, însă calitatea serviciilor poate fi afectată de viteza internetului. Aplicația este disponibilă pe dispozitivele Android și Apple, în conformitate cu cele mai recente actualizări ale software-ului.

2.4 În caz de defecţiuni ale Aplicaţiei, vom depune eforturi în vederea remedierii lor cât mai curând posibil, dar dvs. acceptaţi faptul că funcţionalitatea Aplicaţiei poate fi restricţionată din cauza erorilor tehnice ocazionale şi că noi nu putem să garantăm funcţionarea nelimitată fără erori a Aplicaţiei în orice moment. Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderile suferite ca urmare a nefuncţionării Aplicaţiei sau a imposibilităţii utilizării acesteia în maniera dorită.

2.5 Sub rezerva respectării de către dvs. a Acordului, vă oferim o licenţă limitată, neexclusivă, ne-sublicenţiabilă, revocabilă şi netransferabilă de a ne accesa şi utiliza Aplicaţia pe dispozitivul personal numai în legătură cu utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră.

2.6 Oferim servicii concepute și livrate în conformitate cu cele mai bune practici și cu standardele industriale, precum ISO 27001/27002, oricând acest lucru este fezabil și nu intră în conflict cu alte cerințe convenite. În situația procesării datelor aferente cardurilor de credit, se respectă și Standardul de securitate a datelor din industria cardurilor de plată.

3. Eligibilitatea şi conturile utilizatorilor

3.1 Sunteţi eligibil să utilizaţi Serviciile dacă:

3.1.1 aveţi un cont;

3.1.2 contul dvs. este corelat cu un card de credit sau de debit valabil sau cu altă metodă de plată suportată de Aplicaţie („Metoda de plată aleasă”);

3.1.3 aveţi cel puţin 18 ani şi sunteţi autorizat legal să conduceţi vehicule electrice conform legislaţiei locale privind vârsta minimă pentru utilizarea vehiculelor electrice disponibile în Zona dvs. de acoperire;

3.1.4 deţineţi un permis de conducere valabil în Zona de acoperire în care utilizaţi Serviciile, dacă un astfel de permis este obligatoriu pentru utilizarea vehiculului electric;

3.1.5 sunteţi apt din punct de vedere fizic şi deţineţi abilităţile şi competenţa necesare utilizării, conducerii şi operării vehiculelor electrice, în mod sigur şi competent.

3.2 Prin crearea şi utilizarea Contului, dumneavoastră:

3.2.1 sunteţi de acord să utilizaţi numai numele real, date personale corecte şi informaţii de pe card exacte la configurarea Contului, precum şi să actualizaţi în timp util aceste informaţii;

3.2.2 sunteţi de acord că vi se poate cere să furnizaţi dovada identităţii sub forma unei fotografii de pe permisul de conducere sau a unui document de identitate emis de autorităţi în vederea obţinerii sau menţinerii accesului la Servicii;

3.2.3 vă asumaţi răspunderea pentru accesul, controlul şi securitatea Contului dvs. şi sunteţi responsabil în ceea ce priveşte: (i) numele de utilizator şi parola Contului dvs.; şi (ii) toate acţiunile efectuate în Contul dvs., inclusiv, dar fără a se limita la activarea (deblocarea), utilizarea, dezactivarea (încheierea Cursei dvs.) şi parcarea adecvată a vehiculelor electrice în baza prezentului Acord şi, dacă este cazul, în Zona de parcare permisă, sau imposibilitatea de a face acest lucru, cu excepţia situaţiei în care aţi raportat utilizarea abuzivă a Contului dvs. conform Secţiunii 3.2.4. Noi putem presupune că oricine foloseşte numele de utilizator sau parola dvs. este autorizat de dvs. în acest sens;

3.2.4 sunteţi de acord să ne informaţi de îndată ce constataţi accesul neautorizat sau utilizarea neautorizată a Contului dvs. sau altă situaţie care poate duce la pierderea controlului asupra Contului dvs.;

3.2.5 sunteţi de acord că avem dreptul de a vă suspenda sau dezactiva Contul în măsura în care acest lucru este necesar pentru (i) garantarea utilizării legale a Aplicaţiei, inclusiv în scopul prevenirii fraudelor, evaluării riscurilor, anchetării şi furnizării serviciilor de asistenţă clienţi, dar fără a se limita la acestea; (ii) asigurarea respectării prezentului Acord de către dvs.; (iii) respectarea legilor aplicabile sau a unei hotărâri emise de un tribunal, de forţele de aplicare a legii sau de altă agenţie administrativă sau organism guvernamental; sau (v) respectarea altor prevederi din prezentul Acord;

3.2.6 sunteţi de acord să vă trimitem SMS, notificări push şi mesaje e-mail în legătură cu Serviciile.

4. Utilizarea vehiculelor electrice

4.1 Prin deblocarea vehiculului electric cu ajutorul Aplicaţiei, sunteţi de acord să închiriaţi vehiculul electric în baza principiului plăţii în funcţie de utilizare („Abonament de bază”) sau printr-un pachet preplătit („Abonament preplătit”), sub rezerva respectării condiţiilor prevăzute în prezentul Acord şi în conformitate cu Lista de tarife aplicabilă pe durata perioadei de închiriere.

4.2 De fiecare dată când deblocaţi vehiculul electric şi începeţi cursa, declaraţi şi garantaţi că aţi citit şi înţeles:

4.2.1 toate legile şi reglementările rutiere aplicabile;

4.2.2 Regulile de călătorie din Anexa A;

4.2.3 Setul de instrumente privind siguranţa;

4.2.4 termenii şi condiţiile aplicabile în Zona de acoperire aferentă; şi

4.2.5 condiţiile de eligibilitate enumerate în Secţiunile 3.1 şi confirmaţi că acestea sunt îndeplinite.

4.3 Prin deblocarea vehiculului electric, sunteţi de acord şi garantaţi:

4.3.1 că vehiculul electric şi orice echipamente ataşate acestuia rămân, în orice moment, în proprietatea noastră şi că dvs. nu veţi dezmembra, modifica, repara, vandaliza sau distruge în niciun fel vehiculul electric sau orice echipamente ataşate acestuia;

4.3.2 să utilizaţi vehiculul electric în conformitate cu prezentul Acord, inclusiv Regulile de călătorie, Setul de instrumente privind siguranţa, orice instrucţiuni, manuale şi linii directoare afişate în Aplicaţie, precum şi termenii şi condiţiile privind Zona de acoperire a dvs.;

4.3.3 că nu veţi permite niciunei alte persoane să utilizeze vehiculul electric pe care l-aţi deblocat dvs.;

4.3.4 să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru îngrijirea vehiculului electric pe durata perioadei de închiriere şi să returnaţi vehiculul electric în aceeaşi stare în care a fost închiriat într-o zona de parcare permisă, în conformitate cu legislaţia locală, tipul de vehicul electric şi instrucţiunile de parcare specificate în Aplicaţie („Zona de parcare permisă”). Dacă vehiculul electric este returnat în stare deteriorată sau care necesită reparaţii, vi se va percepe o taxă egală cu costul reparaţiei în baza Secţiunii 5.6.2.

4.4 Dacă vehiculul electric se descarcă pe durata perioadei de închiriere, finalizaţi cursa în conformitate cu instrucţiunile din Aplicaţie şi condiţiile din prezentul Acord şi parcaţi vehiculul electric în Zona de parcare permisă.

4.5 Aveţi obligaţia de a ne raporta orice accident, coliziune, daună, vătămare corporală, furt sau pierdere a vehiculului electric în conformitate cu Secţiunea 10.1 de îndată ce intervine un astfel de incident. Dacă incidentul se soldează cu vătămări corporale, daune materiale sau furtul unui vehicul electric, trebuie să depuneţi o plângere la secţia de poliţie locală în termen de 24 de ore.

4.6 În zonele de servicii selectate, vă putem permite dvs. („Gazdă”) să deblocați mai multe vehicule electrice cu contul dvs. în același timp pentru a fi utilizate de către călătorii oaspeți („Oaspeți”) pentru a participa la o călătorie de grup („Călătorie în grup”). Funcția de călătorie în grup va fi afișată în aplicație, în funcție de disponibilitate. Gazda recunoaște că este posibil ca reducerile, promoțiile și alte credite sau stimulente să nu fie aplicabile. Prin utilizarea funcției de călătorie în grup, Gazda este de acord și se obligă să:

4.6.1 să pună la dispoziție dispozitivul mobil al Gazdei pentru ca fiecare Oaspete să citească și să respecte toate prevederile aplicabile ale acestui Acord, Politica noastră de confidențialitate, Regulile de călătorie și Setul de instrumente de siguranță.

4.6.2 să se asigure că toți oaspeții au cel puțin 18 ani și îndeplinesc condițiile de eligibilitate enumerate la secțiunile 3.1.4 și 3.1.5 de mai sus.

4.6.3 ne autorizează să percepem costul și toate taxele asociate cu Serviciile furnizate în cursul Călătoriei de grup din Metoda prin plată aleasă legată de Contul Gazdei.

4.6.4 să-își asume întreaga responsabilitate și răspundere pentru orice daune, pierderi și vătămări cauzate de comportamentul culpabil al Oaspeților în timpul utilizării Serviciilor.

4.6.5 să-și asume întreaga răspundere pentru și să plătească toate amenzile, taxele, penalitățile și/sau orice alte taxe care rezultă din utilizarea oricăreia dintre vehiculele electrice deblocate în cursa de grup sau ca urmare a parcării unui vehicul electric într-un mod necorespunzător (de exemplu, în afara unei Zone de parcare permise) sau ca urmare a încălcării de către un Oaspete a oricărei legi, reguli, reglementări sau dispoziții obligatorii în timpul utilizării Serviciilor.

5. Plată şi tarife

5.1 Puteţi utiliza Serviciile noastre cu un Abonament de bază sau un Abonament preplătit, dacă este disponibil. Tarifele pentru utilizarea vehiculului electric şi a Serviciilor vă sunt percepute în conformitate cu Lista de tarife şi cu tipul vehiculului electric. Fiecare utilizare a vehiculului electric începe în momentul în care daţi clic pe „Deblocare” şi se încheie în momentul în care daţi clic pe „Finalizează cursa” (sau butonul/butoanele echivalente din Aplicaţie). Tarifele noastre şi alte costuri pot fi supuse impozitării aplicabile şi altor taxe publice locale, pe care noi le putem percepe şi încasa.

5.2 În anumite Zone de acoperire, puteţi avea opţiunea de a achiziţiona Serviciile în baza unui Abonament preplătit. Termenii şi condiţiile de preţ aplicabile Abonamentului preplătit vor fi afişate în Aplicaţie, trebuie să le citiţi şi să le acceptaţi înainte de a face achiziţia şi includ o descriere a limitărilor în cazul Abonamentului preplătit. Limitările pot cuprinde o limită de timp zilnică, un număr de deblocări sau un număr limitat de călătorii pe zi. Abonamentele preplătite nu pot fi utilizate împreună cu oferte promoţionale, recompense sau alte reduceri. Achiziţionarea unui Abonament preplătit nu vă garantează disponibilitatea Serviciilor. Abonamentele preplătite vor expira la data de expirare menţionată, la momentul achiziţionării, în termenii şi condiţiile de preţ aplicabile.

5.3 Aveţi dreptul legal de a vă retrage dintr-un Abonament preplătit în termen de 14 zile de la data achiziţionării fără prezentarea vreunui motiv. Dacă doriţi să vă retrageţi dintr-un Abonament preplătit, puteţi fie (i) să utilizaţi formularul standard de retragere furnizat în Anexa B, fie (ii) să faceţi o altă declaraţie neechivocă în care exprimaţi decizia dvs. de a vă retrage dintr-un Abonament preplătit contactându-ne în conformitate cu Secţiunea 10.1.

5.4 Dacă activaţi Abonamentul preplătit în perioada de retragere de 14 zile de la achiziţionarea Abonamentului preplătit (însemnând că solicitaţi în mod expres ca Serviciile să înceapă să fie furnizate de la data respectivă şi înainte de expirarea perioadei de retragere), renunţaţi în mod explicit la dreptul de retragere. Dacă vă exercitaţi dreptul de retragere în perioada de 14 zile, în conformitate cu condiţiile de mai sus, veţi avea dreptul la restituirea sumei plătite în regim pro-rata, în funcţie de limitările Abonamentului preplătit pe care l-aţi achiziţionat şi utilizat înainte de reziliere.

5.5 Putem emite cupoane sau coduri promoţionale sub rezerva oricăror condiţii suplimentare stabilite pe bază de cod promoţional („Coduri Promo”). Ne rezervăm dreptul de a modifica sau anula Codurile Promo în orice moment şi la propria apreciere. Putem suspenda sau anula Codul/codurile Promo şi utilizarea de către dvs. a Aplicaţiei în orice moment dacă avem motive să credem că utilizarea sau rambursarea Codului/Codurilor Promo s-a făcut în mod eronat, fraudulos, ilegal sau prin încălcarea condiţiilor aplicabile Codului Promo sau a prezentului Acord.

5.6 Dacă vehiculul electric deblocat cu Contul dvs.:

5.6.1 este parcat în afara Zonei de parcare permise, putem decide să vă percepem o taxă de preluare de până la 150 de lei. Această sumă se bazează pe costurile noastre pentru ridicare și pierderile asociate;

5.6.2 pare să fie deteriorat mai mult decât uzura normală, necesită reparaţii sau a fost vandalizat, la propria discreţie, vă putem percepe o taxă egală cu costul reparaţiei sau înlocuirii vehiculului electric şi a echipamentelor;

5.6.3 este abandonat fără preaviz, veţi fi responsabil de plata tuturor taxelor până la recuperarea vehiculului electric, plus o taxă de căutare de până la 120 EUR (740 de lei) şi tariful de călătorie maxim specificat în Aplicaţie, în funcţie de perioada de timp necesară pentru a recupera vehiculul electric. Această sumă se bazează pe costurile noastre pentru ridicare și pierderile asociate;

5.6.4 nu este recuperat sau returnat (mai exact, cursa este finalizată şi vehiculul electric este parcat) în termen de 48 de ore, la propria discreţie, putem considera că vehiculul electric este pierdut sau furat, caz în care vă putem percepe până la 500 EUR (2500 de lei) per vehicul electric şi putem depune o plângere la poliţie împotriva dvs.

5.6.5 nu este parcat în conformitate cu secțiunea 3 din Regulile de circulație și evidențiat printr-o fotografie clară de la sfârșitul călătoriei atunci când vi se solicită acest lucru în aplicație, este posibil să vă percepem o penalizare de 6 EUR (30 de lei) („Implementarea taxei de parcare”). Sunteți de acord că parcarea necorespunzătoare sau lipsa de a realiza o fotografie clară la sfârșitul călătoriei constituie o încălcare a prezentului acord și recunoașteți că impunerea Taxei de parcare este o măsură rezonabilă și necesară pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a zonelor de parcare, a spațiilor publice și de a menține siguranța și comoditatea altor utilizatori și a membrilor publicului.

5.7 Când utilizați Serviciile noastre, trebuie să respectați toate legile locale, regulile de circulație și reglementările de parcare. Sunteți responsabil pentru orice amenzi, taxe de confiscare, penalități și/sau orice alte taxe suportate de noi care rezultă din utilizarea de către dvs. a oricărui vehicul electric, parcați orice vehicul electric în mod necorespunzător (de exemplu, în afara unei zone de parcare permise) sau ca rezultatul încălcării oricărei legi, reguli, reglementări sau ordonanțe în timpul utilizării Serviciilor. Sunteți de acord că putem plăti toate amenzile, taxele de confiscare și penalitățile care ni s-au emis direct sau care ni s-au emis în numele dvs. și că avem dreptul la o rambursare a acestor sume plus o taxă administrativă rezonabilă care nu va depăși 30 EUR (150 de lei). Fiind de acord cu acești Termeni, sunteți de acord că putem percepe aceste sume prin Metoda de plată aleasă de dvs.

5.8 Toate sumele datorate și plătibile către Noi vor fi debitate prin Metoda de plată aleasă de dvs. Dacă aceste metode de plată eșuează, pot fi utilizate alte proceduri de colectare. Sunteți de acord să compensați costurile noastre de colectare, inclusiv, fără a se limita la taxe legale rezonabile, dacă nu plătiți sumele care ne sunt datorate la scadență. Avem dreptul de a suspenda sau de a dezactiva Contul Dvs. dacă nu plătiți suma datorată nouă la scadență. Dacă aveți întrebări legate de suspendare, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență. Contul dvs. va fi reactivat la plata sumei datorate.

5.9 Puteţi plăti Serviciile cu ajutorul Metodei de plată alese de dvs., care trebuie activată din timp în cadrul Aplicaţiei. Ne autorizaţi să percepem toate tarifele şi taxele pe care le datoraţi în baza prezentului Acord prin Metoda de plată aleasă legată de Contul dumneavoastră. Astfel de taxe şi costuri pot fi supuse impozitelor aplicabile, pe care noi le putem percepe şi încasa.

5.10 My a naši dodavatelé podporujeme platby v aplikaci, poskytujeme pomoc a řešíme spory související s platbami v aplikaci. Pokud rozporujete jakékoli transakce účtované vámi vybraným způsobem platby, musíte nás v souladu s bodem 10.1 kontaktovat do 10 pracovních dnů.

5.11 Pentru plăţi cu cardul de debit şi de credit, putem percepe o taxă de servicii pentru fiecare plată, iar aceasta se adaugă fiecărei comenzi de Servicii. Taxa de servicii este percepută pentru comisioanele de servicii ale Visa/Mastercard. Valoarea taxei de servicii este afişată în Aplicaţie. Banca dvs. poate percepe costuri suplimentare pentru utilizarea cardului dvs. de credit sau de debit, acestea nefiind afişate în Aplicaţie. Vă rugăm să reţineţi că după ce aţi rezervat un vehicul electric, noi pre-autorizăm automat o sumă de pe cardul dvs. de credit pentru a confirma disponibilitatea plăţii.

5.12 Sunteţi de acord să ne informaţi de îndată cu privire la orice modificări aduse Metodei de plată alese de dvs. legate de Contul dvs. care pot afecta posibilitatea noastră de a vă percepe tarifele conform prezentului Acord.

6. Răspundere

6.1 Confirmaţi şi sunteţi de acord că utilizarea Serviciilor, a vehiculelor electrice şi a echipamentelor conexe se face pe propriul risc individual, şi că noi nu suntem responsabili de nicio consecinţă, revendicare, solicitare, temeiuri de acţiune în instanţă, pierderi, obligaţii, daune, vătămări, taxe, costuri şi cheltuieli, penalităţi, taxe juridice sau decontări de orice fel, prevăzute sau neprevăzute, cunoscute sau necunoscute, pe care dvs. sau o parte terţă le suferiţi ca urmare a utilizării Serviciilor. Înţelegeţi pe deplin astfel de riscuri prin recunoaşterea faptului că:

6.1.1 utilizarea vehiculelor electrice presupune multe riscuri, pericole şi ameninţări evidente şi mai puţin evidente care pot duce la vătămarea sau decesul dvs. sau al altora, precum şi la daune materiale, şi că astfel de riscuri, pericole şi ameninţări nu pot fi întotdeauna prevăzute sau evitate;

6.1.2 vehiculul electric este un aparat care se poate defecta, chiar dacă este întreţinut adecvat, şi că o astfel de defecţiune poate cauza vătămări; şi

6.1.3 purtarea căştii şi a altor echipamente de protecţie, precum şi respectarea temeinică a Regulilor de călătorie şi a prezentului Acord sunt esenţiale pentru reducerea riscului de vătămare şi a riscului de a cauza altora vătămări sau daune.

6.2 Dacă prin utilizarea Serviciilor cauzaţi vătămări sau daune altor persoane sau bunuri materiale, veţi fi răspunzător pentru toate consecinţele, revendicările, solicitările, temeiurile de acţiuni în instanţă, pierderile, obligaţiile, daunele, vătămările, taxele, costurile şi cheltuielile, penalităţile, taxele juridice, hotărârile judecătoreşti, procesele sau decontările de orice fel, care pot sau nu pot fi prevăzute, sunt cunoscute sau necunoscute. Dacă din cauza comportamentului dvs. suntem nevoiţi să plătim daune unor terţi, sunteţi singurul răspunzător faţă de noi şi sunteţi de acord să ne despăgubiţi pentru toate pierderile pe care le-am suferit prin plata respectivelor daune către terţi.

6.3 Ne rezervăm dreptul de a oferi un pachet de asigurare de răspundere civilă („Asigurare”) pentru a asigura, sub rezerva limitărilor şi excepţiilor din Asigurare, răspunderea civilă care vă revine dvs. cu privire la vătămarea unui terţ sau la daunele accidentale aduse bunurilor materiale deţinute de un terţ ce decurg din utilizarea vehiculului electric de către dvs. Dacă, din orice motiv, nu sunteți eligibil/ă pentru Asigurare, atunci înţelegeţi şi sunteţi de acord că vă asumaţi răspunderea pentru toate costurile cauzate de dvs. unui terţ, inclusiv şi fără a se limita la costurile pentru serviciile de transport cu ambulanţa, internările în spital sau tratamentul medical.

6.4 Toate Serviciile, în special vehiculele electrice şi echipamentele conexe, sunt furnizate „CA ATARE” şi „ÎN FUNCŢIE DE DISPONIBILITATE”. În măsura în care legea permite acest lucru, excludem şi renunţăm la toate garanţiile, condiţiile sau termenii de orice fel, fie exprese sau implicite, fie impuse de orice legislaţie aplicabilă. Nu declarăm, nu garantăm sau oferim garanţii că oricare dintre Serviciile, vehiculele electrice sau echipamentele conexe vor fi în bună stare de funcţionare sau fără nicio defecţiune sau că nu vor apărea întârzieri, omisiuni, întreruperi sau inadvertenţe în legătură cu oricare dintre Servicii, vehicule electrice sau echipamente conexe. În special, nu ne asumăm responsabilitatea şi nu oferim declaraţii, garanţii, atestări sau promisiuni, exprese sau implicite, cu privire la:

6.4.1 acurateţea, integralitatea, corectitudinea, adecvarea, utilitatea, actualitatea sau fiabilitatea informaţiilor (inclusiv a instrucţiunilor din Aplicaţie) despre Servicii;

6.4.2 repararea sau remedierea oricăror defecţiuni sau erori la nivelul Serviciilor;

6.4.3 disponibilitatea Serviciilor la un moment dat sau într-o anumită Zonă de acoperire; şi

6.4.4 caracterul legal al utilizării Serviciilor de către dvs. în orice Zonă de acoperire.

6.5 Toate condiţiile şi garanţiile implicite de orice tip în legătură cu Serviciile sunt excluse în limita maximă permisă de lege. Nimic din prezentul Acord nu exclude, restricţionează sau modifică nicio garanţie, termen sau condiţie, drept sau cale de atac pe care le implică sau le impune orice legislaţie aplicabilă şi care nu pot fi excluse, restricţionate sau modificate în mod legal.

6.6 Dacă o garanţie, condiţie sau termen este implicată sau impusă de legea aplicabilă şi nu poate fi exclusă („Dispoziţie care nu poate fi exclusă”), şi noi nu putem să limităm despăgubirea dvs. pentru o încălcare a Dispoziţiei care nu poate fi exclusă, răspunderea dvs. pentru încălcarea Dispoziţiei care nu poate fi exclusă este limitată exclusiv (în măsura în care permite legea) la opţiunea noastră:

6.6.1 în cazul bunurilor, de a înlocui bunurile sau furnizarea unor bunuri echivalente, de a repara bunurile, de a plăti costul de înlocuire a bunurilor sau de achiziţionare a bunurilor echivalente sau de a plăti costul de deţinere a bunurilor reparate; sau

6.6.2 în cazul serviciilor, de a furniza din nou serviciilor sau de a plăti costul aferent furnizării din nou a serviciilor.

6.7 În niciun caz răspunderea noastră agregată pentru toate revendicările ce rezultă în baza prezentului Acord, inclusiv cele bazate pe răspunderea delictuală sau pe alte motive, nu va depăşi 500 EUR (2500 de lei) sau valoarea taxelor plătite către noi pentru perioada de închiriere în care a avut loc incidentul, accidentul sau evenimentul care a dus la producerea daunei/daunelor, oricare dintre acestea este mai mică. Cu toate acestea, nu vă limităm dreptul de a exercita o acțiune în daune interese sau de a utiliza orice alte căi de atac legale prevăzute de lege în cazul lipsei de conformitate dintre Serviciile noastre și prezentele Condiții de utilizare.

6.8 Nici noi, nici dvs. nu suntem responsabili pentru daunele sau pentru întârzierile sau nefuncţionările cauzate de circumstanţe imposibil de controlat în mod rezonabil de către partea care nu şi-a executat obligaţiile, inclusiv, dar fără a se limita la elemente ale naturii sau cazuri fortuite, cutremur, incendiu, inundaţii, război, terorism, perturbări civile, industriale sau militare, sabotaj, greve ale angajaţilor sau greve patronale, pandemie, epidemie, revoltă, pierderea sau funcţionarea defectuoasă a utilităţilor sau serviciilor de comunicaţii, atac cibernetic major, hotărâre judecătorească, acte ale autorităţilor civile sau militare, sau acţiune guvernamentală, judiciară sau de reglementare.

6.9 În limita maximă permisă de legea aplicabilă, nici noi, nici afiliaţii, reprezentanţii, directorii sau angajaţii noştri nu sunt răspunzători pentru nicio pierdere sau daună pe care le puteţi suferi în baza sau în legătură cu prezentul Acord sau ca urmare a utilizării Aplicaţiei, inclusiv, dar fără a se limita la:

6.9.1 orice daune materiale sau pierderi monetare, directe sau indirecte;

6.9.2 pierderea profitului sau a economiilor estimate;

6.9.3 pierderi comerciale, de contracte, contacte, fond comercial, reputaţie şi orice pierderi ce pot decurge din întreruperea activităţii;

6.9.4 pierderea sau inexactitatea datelor; sau

6.9.5 orice alt tip de pierdere sau prejudiciu.

7. Conţinutul dvs.

7.1 Ne confirmaţi că orice text, imagini sau alte informaţii pe care ni le furnizaţi pe durata utilizării Serviciilor („Conţinutul dvs.”) respectă Regulile de utilizare acceptabilă specificate mai jos în Secţiunea 10.

7.2 Nu revendicăm dreptul de proprietate asupra Conţinutului dvs., iar dreptul de proprietate vă revine dvs. şi oricărui terţ al cărui conţinut îl includeţi în Conţinutul dvs. dvs. ne acordaţi o licenţă internaţională, neexclusivă, scutită de redevenţe şi perpetuă de utilizare, copiere, reproducere, distribuire, adaptare, reformatare, modificare, publicare, traducere, licenţiere, sub-licenţiere şi exploatare a Conţinutul dvs. oriunde şi în orice formă în scopul furnizării Serviciilor (inclusiv, dacă este cazul, acordarea permisiunii de a vizualiza Conţinutul dvs. şi altor utilizatori).

7.3 Trebuie să vă asiguraţi că ne puteţi acorda licenţa descrisă mai sus pentru orice conţinut deţinut de un terţ şi inclus în Conţinutul dumneavoastră.

7.4 Dreptul nostru de a utiliza Conţinutul dvs. nu vă afectează în niciun fel drepturile privind confidenţialitatea. Vă rugăm să consultaţi Politica noastră privind confidenţialitatea pentru informaţii despre modul în care utilizăm informaţiile cu caracter personal.

7.5 Avem dreptul de a monitoriza orice parte a Conţinutul dvs. şi de a respinge, refuza sau şterge orice Conţinut în cazul în care considerăm că încalcă oricare dintre Regulile de utilizare acceptabilă.

8. Reguli de utilizare acceptabilă

8.1 În plus faţă de alte cerinţe din prezentul Acord, prezenta secţiune descrie regulile specifice care se aplică utilizării Aplicaţiei („Reguli de utilizare acceptabilă”).

8.2 Când utilizaţi Aplicaţia, nu trebuie:

8.2.1 să ignoraţi, să dezactivaţi sau să interveniţi în orice alt mod asupra funcţionalităţile de securitate ale Aplicaţiei;

8.2.2 să permiteţi altei persoane să utilizeze Aplicaţia în numele dvs.;

8.2.3 să utilizaţi Aplicaţia dacă v-am suspendat sau interzis dreptul de a o utiliza;

8.2.4 să susţineţi, să promovaţi sau să adoptaţi orice comportament ilegal sau nelegal sau comportament care cauzează daune sau vătămări oricărei persoane sau oricăror bunuri materiale;

8.2.5 să modificaţi, să schimbaţi, să interceptaţi, să perturbaţi sau să spargeţi Aplicaţia;

8.2.6 să utilizaţi abuziv Aplicaţia introducând intenţionat viruşi, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale care ar prejudicia Aplicaţia sau orice utilizator al Aplicaţiei;

8.2.7 să colectaţi din Aplicaţie alte date decât cele colectate în conformitate cu prezentul Acord;

8.2.8 să publicaţi sau să adăugaţi în Conţinutul dvs. fragmente care conţin nuditate sau violenţă sau prezintă abuzuri, ameninţări, obscenităţi, sunt înşelătoare, neadevărate sau injurioase;

8.2.9 să publicaţi sau să adăugaţi în Conţinutul dvs. fragmente care nu vă aparţin sau pentru care nu deţineţi dreptul de utilizare sau care încalcă în orice fel dreptul de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi alte terţilor;

8.2.10 să utilizaţi Conţinutul dvs. fără respectarea condiţiilor de licenţiere specificate de către proprietar;

8.2.11 să publicaţi sau să adăugaţi orice informaţii sau comentarii despre o altă persoană fără permisiunea persoanei în cauză;

8.2.12 să ameninţaţi, să abuzaţi sau să invadaţi viaţa privată a unei alte persoane sau să provocaţi neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă sau să hărţuiţi, supăraţi, puneţi într-o poziţie jenantă, alarmaţi sau enervaţi orice altă persoană;

8.2.13 să utilizaţi orice sistem automatizat, inclusiv, dar fără a se limita la 'roboţi', 'spiders' sau 'cititori offline' pentru a accesa Aplicaţia într-un mod care să trimită mai multe mesaje de solicitări către Aplicaţie decât ar putea trimite în mod rezonabil o persoană în aceeaşi perioadă de timp; sau

8.2.14 alte acţiuni care sunt considerate inadecvate în legătură cu utilizarea Aplicaţiei.

8.3 Nerespectarea Regulilor de utilizare acceptabilă, Reguli de călătorie sau Set de instrumente privind siguranţa, reprezintă o încălcare gravă a prezentul Acord şi poate duce la:

8.3.1 retragerea temporară sau permanentă imediată a dreptului dvs. de a utiliza Aplicaţia și/sau orice altă aplicație sau serviciu Bolt;

8.3.2 eliminarea temporară sau permanentă a oricărui Conţinut al dvs.;

8.3.3 avertisment;

8.3.4 introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva dvs., inclusiv proceduri judiciare pentru recuperarea tuturor costurilor (inclusiv, dar fără a se limita la cheltuieli administrative şi de judecată rezonabile) care decurg din încălcare; şi

8.3.5 dezvăluirea informaţiilor în cauză autorităţilor de aplicare a legii după cum considerăm că este necesar în mod rezonabil.

9. Legislaţia aplicabilă

9.1 Prezentul Acord este reglementat şi interpretat în conformitate cu legislaţia România.

9.2 Obligaţiile dvs. pot fi reglementate de legislaţia din Zona de acoperire, de exemplu legile şi reglementările privind traficul şi parcarea aplicabile în Zona de acoperire („Legislaţia locală”) şi sunteţi de acord să respectaţi Legislaţia locală.

9.3 Dacă sunteți consumator și aveți reședința obișnuită în UE, beneficiați de protecția suplimentară oferită de normele de aplicare imediată cuprinse în legea țării de reședință. Atât noi, cât şi dvs. ne supunem jurisdicţiei neexclusive a instanţelor din Estonia, ceea ce înseamnă că puteți introduce o acțiune pentru valorificarea drepturilor dvs. de consumator în legătură cu acest Acord în Estonia sau în țara din UE în care locuiți.

9.4 De asemenea, aveți dreptul de a înainta o cerere la autoritatea locală de protecție a consumatorilor sau prin intermediul Platformei europene de soluționare online a litigiilor la: http://ec.europa.eu/odr.

10. Diverse

10.1 Notificările şi alte comunicări în legătură cu prezentul Acord sau cu Serviciile se transmit prin Aplicaţie, prin e-mail la adresa info@bolt.eu sau se raportează prin canalele de asistenţă clienţi puse la dispoziţie pe aplicația sau website-ul nostru.

10.2 Sunteţi de acord că prezentul Acord şi toate acordurile ce fac parte integrantă din acesta pot fi cesionate automat la propria discreţie absolută.

10.3 În cazul unei neconcordanţe sau contradicţii între Condiţiile globale de utilizare şi Condiţiile aplicabile Zonei de acoperire a dvs., Condiţiile aplicabile Zonei de acoperire prevalează.

ANEXA A Reguli generale de călătorie - vehicule electrice

1 Verificări de siguranţă

1.1 Vă revine responsabilitatea de a efectua o verificare de siguranţă temeinică înainte de a utiliza vehiculul electric, iar aceasta vizează cel puţin următoarele:

(a) starea cadrului;

(b) starea roţilor (de exemplu, dacă roţile sunt dezumflate sau acoperite de resturi sau nămol);

(c) funcţionarea în siguranţă a frânelor;

(d) gradul de încărcare a bateriei;

(e) testarea funcţionalităţii claxonului vehiculului electric;

(f) funcţionalitatea luminilor şi reflectoarelor dacă intenţionaţi să utilizaţi vehiculul electric pe timp de noapte;

(g) prezenţa la nivelul vehiculului electric a oricăror semne de deteriorare, uzură neobişnuită sau excesivă sau altă problemă tehnică sau de întreţinere; şi

(h) respectaţi instrucţiunile, în special, Setul de instrumente privind siguranţa, care vă sunt furnizate în Aplicaţie în momentul rezervării vehiculului electric.

1.2 Pe toată durată a cursei, veţi monitoriza constant dacă vehiculul electric şi operarea lui respectă cerinţele de siguranţă de mai sus. Dacă în orice moment al cursei descoperiţi o încălcare a cerinţei/cerinţelor de siguranţă sau observaţi orice altă defecţiune, situaţie sau ameninţare ce poate genera probleme legate de siguranţă, trebuie să întrerupeţi imediat utilizarea vehiculului electric, în momentul în care puteţi face acest lucru în siguranţă, şi să ne anunţaţi în conformitate cu Secţiunea 10.1 din Acord.

2 Siguranţa rutieră

2.1 Aveţi obligaţia de a conduce şi opera vehiculul electric în condiţii de siguranţă în orice moment. Când utilizaţi, conduceţi sau operaţi vehiculul electric:

(a) respectaţi toate legile şi reglementările privind traficul aplicabile;

(b) respectaţi instrucţiunile din Setul de instrumente privind siguranţa;

(c) utilizaţi echipamentele de siguranţă conform recomandărilor şi cerinţelor prevăzute în legile, reglementările şi instrucţiunile menţionate mai sus, şi care sunt necesare în mod rezonabil pentru a reduce riscul de vătămare corporală (cum ar fi cască, protecţii şi pantofi adecvaţi);

(d) nu conduceţi vehiculul electric sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor, medicamentelor sau a altor substanţe care vă pot afecta capacitatea de a opera în siguranţă vehiculul electric;

(e) respectaţi limita de viteză şi adaptaţi viteza la situaţia dată, luând în considerare propria experienţă de condus, condiţiile de drum, starea drumului şi a vehiculului electric, condiţiile meteo, densitatea traficului şi alte condiţii de trafic astfel încât să puteţi opri vehiculul electric fără a lovi niciun obstacol care se află sau poate apărea în mod rezonabil pe drum.

(f) nu utilizaţi telefonul mobil, tableta, laptop-ul, dispozitive de trimitere mesaje, player audio sau alte dispozitive care vă pot distrage de la conducerea în siguranţă a vehiculului electric;

(g) nu conduceţi vehiculul electric pe drumuri nepavate, prin apă (cu excepţia conducerii în condiţii normale pentru zona urbană) sau în alte locuri cu acces interzis, ilegale sau care produc neplăceri altora;

(h) nu utilizaţi vehiculul electric pentru curse competitive, curse montane, cascadorii sau acrobaţii;

(i) nu conduceţi vehiculul electric pe autostrăzi sau drumuri cu acces restricţionat;

(j) nu conduceţi vehiculul electric în sens invers fluxului de trafic;

(k) nu conduceţi vehiculul electric pe drumuri destinate exclusiv pietonilor;

(l) nu conduceţi în afara perimetrului în care este permisă călătoria specificat în Aplicaţie;

(m) nu conduceţi în condiţii meteo sau de drum necorespunzătoare sau periculoase, cum ar fi zăpadă, grindină, gheaţă, lapoviţă, ploaie îngheţată sau furtuni cu descărcări electrice, din cauza cărora utilizarea vehiculului electric poate deveni un pericol;

(n) nu depăşiţi limita de greutate maximă 95 kg a vehiculului electric;

(o) nu transportaţi alte persoane;

(p) nu transportaţi alte obiecte (cum ar fi serviete, rucsacuri, genţi şi/sau alte obiecte) dacă acestea vă pot limita capacitatea de a opera vehiculul electric în siguranţă; şi

(q) purtaţi haine de culoare deschisă pentru a vă asigura că ceilalţi participanţi la trafic vă pot observa cu uşurinţă.

3 Parcare

3.1 Aveţi obligaţia:

(a) să nu parcaţi vehiculul electric într-un mod care poate încălca orice lege locală aplicabilă;

(b) să nu obstrucţionaţi drumul, să nu blocaţi traficul sau să aglomeraţi excesiv trotuarele;

(c) să parcaţi vehiculul electric în mod vizibil şi în poziţie verticală astfel încât şi alţi utilizatori să se poată bucura de posibilitatea de a utiliza vehiculul electric;

(d) să respectaţi instrucţiunile de parcare afişate în Aplicaţie şi, dacă este cazul, să parcaţi vehiculul electric în Zona de parcare permisă desemnată;

(e) să raportaţi orice vehicul electric care nu este parcat în Zona de parcare permisă în timpul utilizării Serviciilor printr-o notificare transmisă în conformitate cu Secţiunea 10.1 sau cu ajutorul funcţionalităţii relevante din Aplicaţie.

ANEXA B Model de formular de retragere

Către Bolt Operations OU (Vana-Lőuna 15, Tallinn 10134, Estonia):

Prin prezenta vă informez cu privire la retragerea mea din contractul referitor la furnizarea următorului serviciu: achiziţia unui Abonament preplătit pentru utilizarea Serviciilor.

Comandat la data de: [se completează de către consumator]

Numele consumatorului (consumatorilor): [se completează de către consumator]

Adresa consumatorului (consumatorilor): [se completează de către consumator]

Semnătura consumatorului/consumatorilor (numai dacă acest formular este transmis în scris),

Data: [se completează de către consumator]