Regulamentul Oficial Al Concursului "Castiga Un Ford Focus Cu Bolt”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului „Castiga un Ford Focus cu Bolt” („Concursul”) este reprezentat de:

  • Bolt Operations OÜ, o persoana juridica organizata si functionand potrivit legilor din Estonia, avand sediul in Vana-Lounta tn 15, 10134, Judet Harju, Tallinn, Republica Estonia, inregistrata la Registrul Comertului din Estonia sub nr. 14532901 („Bolt”), in calitate de operator al platformei digitale de intermediere a transportului alternativ de persoane Bolt („Platforma Bolt”),

in parteneriat cu

  • Taxify.RO S.R.L., o persoana juridica organizata si functionand potrivit legilor din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN01, etaj 8, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3749/2017, avand cod unic de inregistrare 37246510 („Bolt Ro”),

denumite impreuna, in cele ce urmeaza, „Organizatorul”.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Regulamentul oficial al Concursului („Regulamentul”) va fi disponibil, in vederea consultarii de catre utilizatorii Platformei Bolt, la adresa www.bolt.eu/ro, in mod gratuit.

2.2. Concursul se va desfasura incepand cu data de 09.10.2019, ora 9;00 AM („Data de Inceput”) si se va incheia la data de 08.12.2019, ora 18:00 PM („Data de Sfarsit”).

2.3. Prin acceptarea invitatiei electronice de participare transmisa de catre Organizator, utilizatorii Platformei Bolt se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament. Nerespectarea prevederilor Regulamentului se sanctioneaza cu eliminarea Participantului din Concurs si/sau cu retragerea Premiului acordat.

2.4. Organizatorul va face public numele castigatorului Premiului acordat in cadrul Concursului, la adresa www.bolt.eu/ro.

3. ELIGIBILITATE

3.1. Pot participa la Concurs doar acele persoane fizice care indeplinesc in mod cumulativ, urmatoarele conditii („Participantii”):

a. sunt inregistrati drept conducatori auto pe Platforma Bolt si respecta conditiile de utilizare a acesteia;

b. indeplinesc in mod cumulativ conditiile impuse conducatorilor auto de art. 23 din OUG nr. 49/2019 la Data de Sfarsit;

c. sunt rezidenti/domiciliati pe teritoriul Romaniei;

d. accesul acestora la Platforma Bolt nu a fost restrictionat sau interzis din cauza nerespectarii prevederilor legislatiei aplicabile transportului alternativ de persoane sau a altor reglementari din Romania;

e. desfasoara activitati de transport alternativ pe teritoriul Romaniei in orasele/localitatile in care Platforma Bolt este disponibila, respectiv in Bucuresti, Timisoara si Cluj;

f. s-au inregistrat in Concurs potrivit prevederilor prezentului Regulament.

3.2. Nu pot participa la Concurs:

a. Administratorii, reprezentantii si/sau angajatii Bolt Ro si/sau Bolt sau ai oricarei societati care face parte din grupul Bolt;

b. Administratorii, reprezentantii si/sau angajatii oricarei societati care se afla in relatie contractuala cu Bolt Ro si/sau Bolt care pot influenta in mod direct sau indirect Concursul. Pentru evitarea oricarui dubiu, aceasta interdictie nu li se aplica persoanelor ce indeplinesc conditia prevazuta la art. 3.1 lit. a);

c. Sotul/sotia sau rudele pana la gradul II inclusiv ale celor enumerati la literele a. si b. de mai sus.

3.3. Prin acceptarea invitatiei electronice de participare la Concurs transmisa de catre Organizator, utilizatorii Platformei Bolt declara ca indeplinesc conditiile de eligibilitate enumerate la art. 3.1 de mai sus. Organizatorul isi rezerva totusi dreptul de a verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate aferente fiecarui Participant in parte, fiind indreptatit sa solicite dovezi in acest sens. Nefurnizarea unor astfel de dovezi va duce automat la descalificarea Participantului in cauza.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice Participant care are o conduita contrara principiilor care stau la baza acestui Concurs.

4. CONDITII DE PARTICIPARE

4.1. Utilizatorii Platformei Bolt, care intentioneaza sa participe la Concurs pot face acest lucru acceptand invitatia electronica transmisa de Organizator, in modul indicat in respectiva invitatie pentru acceptarea acesteia. Pentru evitarea oricarui dubiu, aceasta invitatie va fi transmisa tuturor persoanelor ce indeplinesc conditia prevazuta la art. 3.1 lit. a), iar acceptarea invitatiei va constitui acceptarea conditiilor prezentului Regulament. In acest sens, Organizatorul recomanda tuturor potentialilor Participanti consultarea prezentului Regulament inainte de acceptarea invitatiei.

4.2. Participantii declara in mod expres, urmand a garanta si despagubi Organizatorul pentru orice consecinte ale unei declaratii incorecte sau incomplete, ca, prin dobandirea calitatii de Participant si realizarea activitatilor necesare castigarii Concursului:

a. nu incalca nicio obligatie asumata fata de operatorul de transport alternativ in cadrul caruia isi exercita activitatea;

b. nu incalca nicio obligatie asumata fata de alti operatori de platforme digitale pentru intermedierea transportului alternativ in Romania.

4.3. Acceptarea invitatiei dupa Data de Sfarsit va conduce la imposibilitatea dobandirii calitatii de Participant.

4.4. Odata inscris in concurs, Participantul poate acumula sanse de castig sub forma de tichete („Tichete”) astfel:

a. pentru fiecare 100 de curse efectuate prin intermediul Platformei Bolt intre Data de Inceput si Data de Sfarsit, Participantului ii va fi atribuit 1 Tichet (cu exceptia perioadei de Wildcard mentionata la art. 4.5);

b. pentru fiecare nou utilizator al Platformei Bolt care se inscrie pe Platforma Bolt, dupa Data de Inceput a Concursului („Utilizator Nou”) prin activarea de catre acesta a codului de recomandare furnizat de catre un Participant (in engleza „referral code”), Participantului in cauza ii va fi atribuit 1 Tichet la momentul efectuarii de catre noul utilizator a primelor 30 de curse prin intermediul Platformei Bolt. Nu se vor acorda mai mult de 5 astfel de Tichete aceluiasi Participant. Se pot califica drept Utilizatori Noi doar persoanele fizice care:

i. indeplinesc conditiile de a deveni conducatori auto utilizatori al Platformei Bolt;

ii. nu au desfasurat nicio activitate de transport alternativ, in calitate de conducator auto, prin intermediul Platformei Bolt in anul 2019 si care incepe sa utilizeze platforma dupa Data de Inceput a Concursului prin activarea codului de recomandare furnizat de un Participant (in engleza „referral code”);

ii. nu incalca nicio obligatie asumata fata de operatorul de transport alternativ in cadrul caruia isi exercita activitatea;

iv. nu incalca nicio obligatie asumata fata de alti operatori de platforme digitale pentru intermedierea transportului alternativ in Romania.

4.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate aferente fiecarui Utilizator Nou in parte, fiind indreptatit sa solicite dovezi in acest sens. Nefurnizarea unor astfel de dovezi va duce automat la retragerea Tichetelor oferite pentru inscrierea Utilizatorului Nou in cauza.

4.6. Pe parcursul desfasurarii Concursului, Organizatorul poate decide ca, pe o anumita perioada de timp, sa se aplice termeni si conditii diferite fata de cele prevazute prin prezentul Regulament („Wildcard”). Pentru evitarea oricarui dubiu, Wildcardul se va raporta exclusiv la dispozitii speciale privind numarul de curse efectuate prin intermediul Platformei Bolt intr-o unitate de timp pentru acumularea unui Tichet. Particularitatile si perioada de valabilitate a Wildcardului vor fi aduse la cunostinta Participantilor prin publicare pe adresa www.bolt.eu/ro si prin transmiterea catre Participanti a unei notificari prin email.

4.7. Utilizatori Noi pot participa la prezentul Concurs cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, inclusiv a formalitatilor de inscriere, respectiv acceptarea invitatiei electronice de participare transmise de catre Organizator dupa inregistrarea cu succes drept conducator auto pe Platforma Bolt. In cazul in care se inscriu in Concurs, cursele efectuate ca urmare a folosirii codului de recomandare intra in calculul celor 100 de curse prevazute la art. 4.4 lit. a), respectiv art. 4.6. In egala masura, acestia beneficiaza de acelasi numar de coduri de recomandare ca restul Participantilor.

4.8. Organizatorul nu poate fi tinut responsabil pentru datele/informatiile care stau la baza Tichetelor care au fost pierdute, deteriorate sau au ajuns cu intarziere la Comisia de Concurs, indiferent de cauza, inclusiv ca urmare a unei erori de transmitere, erori a echipamentului, erori tehnice, erori de sistem, de satelit, de retea, de server, de hardware sau software de orice fel.

5. PREMIUL

5.1. Premiul oferit in cadrul prezentului Concurs este reprezentat de un autovehicul marca FORD FOCUS ST-LINE Business in valoare de 16.735 EUR (19.914,65 EUR TVA inclus) - („Premiul”).

5.2. Castigatorul Concursului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a Premiului sau de a solicita schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici de a solicita schimbarea parametrilor/caracteristicilor Premiului.

5.3. Premiul se va acorda in termen de 30 zile de la Data de Sfarsit a Concursului prin tragere la sorti potrivit prevederilor prezentului Regulament.

5.4. Premiul se va acorda Participantului al carui Tichet a fost extras prin tragerea la sorti, doar in situatia in care indeplineste in mod cumulativ toate conditiile de eligibilitate si participare prevazute in prezentul Regulament. Fiecare Tichet va fi introdus in mod individual in tragerea la sorti, fara limitare asupra numarului de Tichete detinute de un Participant.

5.5. In situatia in care primul Participant al carui Tichet a fost extras prin tragere la sorti nu indeplineste toate conditiile de eligibilitate si participare prevazute in prezentul Regulament, atunci Premiul se va acorda urmatorului Participant al carui Tichet a fost extras si care indeplineste in mod cumulativ toate conditiile de eligibilitate si participare prevazute in prezentul Regulament.

5.6. Premiul trebuie revendicat personal de Participantul declarat castigator in termen de 5 zile de la data acordarii Premiului.

5.7. In cazul in care, Premiul nu este revendicat de Participantul declarat castigator, atunci acesta nu mai este datorat de catre Organizator Participantului in cauza. In aceasta situatie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a reface procedura de tragere la sorti, Premiul urmand a fi acordat Participantului al carui Tichet a fost extras in urma refacerii procedurii si care indeplineste in mod cumulativ toate conditiile de eligibilitate si participare prevazute in prezentul Regulament.

5.8. In situatia prevazut la art. 5.7 de mai sus, noul Participant declarat castigator poate revendica Premiul in termenul prevazut la art. 5.6.

5.9. Organizatorul nu va acorda vreo despagubire in bani sau alte beneficii acelui Participant declarat castigator, dar care nu indeplineste conditiile de eligibilitate sau nu respecta termenii si conditiile de acordare / revendicare a Premiului.

6. COMISIA DE CONCURS

6.1. In vederea acordarii Premiului, in termenul prevazut la art. 5.3 de mai sus, la sediul Bolt RO se va constitui o comisie de concurs formata din 5 membri, alesi de Organizator din randul reprezentantilor Bolt, Bolt RO, operatorilor de transport alternativ si Participantilor („Comisia de Concurs”). Membrii Comisiei de Concurs vor fi nominalizati pe site-ul www.bolt.eu/ro<span style="text-decoration:underline;">, inainte de tragerea la sorti.</span>

6.2. Membrii Comisiei de Concurs declara pe propria raspundere, ca nu vor initia sau desfasura actiuni care au scopul de a favoriza, de a defavoriza, de a limita sau de a suplimenta sansele de castig ale Participantilor.

6.3. Comisia de Concurs va proceda la verificarea Participantilor si la determinarea numarului de Tichete ce se vor acorda fiecarui Participant.

6.4. Tichetele aferente Participantilor se vor introduce de catre Comisia de Concurs intr-o urna.

6.5. Extragerea Tichetului castigator va fi efectuata de catreParticipantul membru al Comisiei de Concurs nominalizat in conformitate cu prevederile Art. 6.1. de mai sus.

6.6. Participantul declarat castigator va fi anuntat in ziua extragerii, pana in ora 18:00, de rezultatul extragerii, la datele de contact furnizate in Platforma Bolt.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor se va desfasura in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, in special Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 2016/679 („GDPR”) si Politica de Confidentialitate pentru Soferi a Bolt („Politica de confidentialitate”), accesibila tuturor Participantilor la adresa https://bolt.eu/ro/legal/ro/privacy-for-drivers.

7.2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Bolt RO este derularea Concursului incluzand toate etapele necesare desfasurarii acestuia (inscriere, participare, acordare premiu etc.), iar prelucrarea va fi limitata strict la datele ce sunt necesare validarii acestor etape, urmand ca Bolt RO sa aibe un acces limitat si segregat la Platforma Bolt pentru acest scop.

7.3. Temeiul prelucrarii este reprezentat de (i) consimtamantul exprimat de Participant prin acceptarea Regulamentului impreuna cu inscrierea la Concurs si (ii) obligatiile legale ale Organizatorului in ceea ce priveste acordarea Premiului si impozitarea valorii acestuia.

7.4. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice care se inscriu in Concurs potrivit Regulamentului, indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate Participanti potrivit Regulamentului.

7.5. Urmatoarele categorii de date cu caracter personal vor fi prelucrate in vederea desfasurarii Concursului:

a. pentru scopul inscrierii si participarii la Concurs, Bolt RO va avea acces la urmatoarele date cu caracter personal prelucrate de catre Bolt prin intermediul Politicii de Confidentialitate: nume, adresa de e-mail, cod numeric personal.

b. pentru scopul acordarii Premiului, Bolt RO va prelucra, pe langa datele cu caracter personal prelucrate pentru inscriere, si urmatoarele date cu caracter personal: numar de telefon.

7.6. In ceea ce priveste transferul datelor cu caracter personal, toate datele cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Bolt RO in cadrul si scopul Concursului nu vor fi transferate catre vreun partener contractual al Bolt RO, al Bolt sau catre alte entitati terte ori in afara Uniunii Europene.

7.7. Durata activitatilor de prelucrare va fi reprezentata de (i) perioada desfasurarii Concursului, in ceea ce priveste toti Participantii, si (ii) perioada necesara conformarii cu cerintele legale referitoare la acordarea Premiului, doar cu privire la Participantul castigator. Dupa indeplinirea scopurilor prelucrarii, Organizatorul va proceda la stergerea si distrugerea datelor cu caracter personal colectate in scopul Concursului, cu exceptia obligatiilor legale de pastrare a acestor date.

7.8. Drepturile Participantilor, in contextul activitatilor de prelucrare efectuate de catre Organizator, sunt cele prevazute in GDPR si in Politica de Confidentialitate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP.

7.9. Persoana de contact a Organizatorului, desemnata cu oferirea detaliilor legate de modul de exercitare a drepturilor mai sus-mentionate, precum si a oricaror alte informatii privind activitatile de prelucare pe care le efectueaza Organizatorul in contextul Concursului, va putea fi contactata la adresa de email: bucuresti@bolt.eu..

8. RASPUNDERE

8.1. Organizatorul nu este responsabil pentru niciun eveniment care determina, independent de vointa sa, imposibilitatea participarii la Concurs a unui Participant.

8.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazul unor tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea sau credibilitatea Organizatorului sau derularea Concursului.

8.3. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta acordarii Premiului, alegerea Participantului castigator, descalificarea unui Participant care nu respecta regulile impuse prin Regulament.

8.4. Participantul este responsabil in intregime pentru corectitudinea datelor furnizate si pentru respectarea tuturor conditiilor din Regulament.

9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

9.1. Organizatorul Concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de Premiu, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu Premiul sunt in sarcina exclusiva a Participantului castigator.

9.2. Valoarea Premiului este de 16.735 Euro (19.914,65 Euro, TVA inclus), iar valoarea impozitului este de 2.198,64 Euro.

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1 Legea aplicabila prezentului Regulament este legea romana.

10.2 Eventualele dispute aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

11. INTRERUPEREA CONCURSULUI

11.1. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora, dar nu inainte de a anunta Participantii. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament sau care implica riscuri cu privire la integritatea Concursului sau securitatea datelor transmise prin Platforma Bolt.

Comisia de Concurs are ca membri pe Cristian Daniel Salceanu, Andreea Magraon, Catalin Stoica, Mircea Zecheru si Razvan Alexandru Dragomir.

Wild Card = toti soferii parteneri care isi incarca documetele necesare conform OUG49 pana la 15.11.2019 si efectueaza cel putin 100 de curse in luna noiembrie primesc 3 bilete in competitie. Toti soferii parteneri care sunt deja inscrisi in competitie cu toate documentele incarcate la anuntarea Wild Card-ului (29.10.2019) primesc, de asemenea, 3 bilete.

Scanează și descarcă

Aproape gata!

Scanează codul QR cu camera telefonului pentru a descărca aplicația.