Termeni și condiții privind Serviciile Bolt

Acești Termeni și condiții se aplică utilizării Serviciilor Bolt.

Data intrării în vigoare: 22.12.2020

1. Definiții

1.1. Bolt, înseamnă:

(i) proptietarul Aplicației Bolt, respectiv Bolt Operations OÜ, o societate privată cu răspundere limitată înființată și înmatriculată în temeiul legilor din Republica Estonia cu nr. înregistrare la Registrul Comerțului 14532901, având sediul social la Vana-Lõuna tn 15/1, Tallinn 10134, Republica Estonia; precum și

(ii) operatorul platformei Bolt pe teritoriul României, respectiv Bolt Services RO S.R.L., o societate privată cu răspundere limitată, înființată potrivit legilor din România, cu sediul social în București, Sector 3, Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN01, etaj 8, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3749/2017, cod unic de înregistrare 37246510.

1.2. Aplicația Bolt – o aplicație pentru smartphone utilizată în scopul accesării serviciilor Bolt;

1.3. Activitatea Bolt– servicii puse la dispoziția clienților, destinate gestionării și plății călătoriilor comandate de pasageri și autorizate de client;

1.4. Portalul de Business– portal care poate fi utilizat de clienții Bolt și care este accesibil prin intermediul paginii web Bolt la adresa http://business.bolt.eu

1.5. Contul Business– Contul de client care îi permite acestuia să utilizeze Serviciile Bolt, de ex: îi permite Clientului să înregistreze Pasageri în Contul său Business și să plătească pentru utilizarea Serviciilor Bolt;

1.6. Clientul – societatea identificată cu titulatura de Client pe pagina de înregistrare/acces (sign-up) de pe Portalul Business și care folosește un Cont Business;

1.7. Pasagerul – o persoană care utilizează Aplicația Bolt pentru a solicita servicii de transport;

1.8. Utilizatorul – un Pasager care este înregistrat cu titlul de Client în Contul Business și care devine astfel autorizat să folosească Serviciile Bolt în limitele stabilite de Client și aprobate de Bolt.

1.9. Administratorul – o persoană numită de Client pentru a administra Contul Business, adică pentru a înregistra și elimina Utilizatorii, pentru a vizualiza și edita informațiile referitoare la Utilizatori, pentru a administra grupurile de Utilizatori precum și drepturile acestora;

1.10. Șoferul – un furnizor de servicii de transport alternativ ale cărui servicii pot fi solicitate cu ajutorul aplicației Bolt;

1.11. Contractul – prezentul Contract încheiat între Client și Bolt, și care este alcătuit din:

1.11.1. acești Termeni și Condiții;

1.11.2. termenii speciali afișați pe Portalul Business și/sau aplicația Bolt, de ex: informații cu privire la preț sau metodele de plată, manualele utilizatorilor, descrierea serviciilor; și

1.11.3. alți termeni la care se face referire în prezentul Contract, inclusiv Termenii și condițiile Bolt privind Pasagerii și Termenii generali privind Șoferii (disponibili la adresa https://bolt.eu/legal/terms-for-riders/ și respectiv https://bolt.eu/legal/terms-for-drivers/), așa cum pot fi acestea modificate periodic, termenii și instrucțiunile referitoare la codurile promoționale aplicabile ori regulile de utilizare a trotinetelor electrice sau a altor vehicule;

1.12. Tarif – tariful pe care Utilizatorul are obligația să îl plătească Șoferului pentru serviciile de transport prestate.

1.13. Taxa de Servicii – taxa pentru utilizarea de către Client a Serviciilor Bolt în valoare de până la 10% din Tarif.

1.14. Agentul de Plăți - agentul responsabil cu serviciile de suport tehnic aferente furnizării serviciilor de plată în vederea facilitării plăților și/sau facturării în numele Bolt Operations OÜ: respectiv Bolt Operations OÜ.

2. Setarea și administrarea Contului Business

Setarea Contului Business

2.1. Înainte de a utiliza Serviciile Bolt, Clientul trebuie să se înregistreze cu un Cont Business furnizând informațiile necesare prin Portalul Business. Clientul garantează faptul că persoana care acceptă, printr-un click, Termenii & Condițiile de față, este autorizată să angajeze Clientul la prezentul Contract.

2.2. Contul Business îi permite Clientului să înregistreze Pasagerii ca Utilizatori, și astfel să autorizeze Utilizatorii să folosească Serviciile Bolt în limitele stabilite de Client și de Bolt.

2.3. Clientul recunoaște și este de acord ca numai Pasagerii care întrunesc următoarele criterii pot fi eligibili să utilizeze Serviciile Bolt în calitate de Utilizatori:

2.3.1. Pasagerul deține un cont Bolt personal activ;

2.3.2. Pasagerul și-a confirmat numărul de telefon mobil furnizat în timpul procesului de înregistrare; și

2.3.3. Contul Bolt personal al Pasagerului nu a fost blocat, suspendat sau închis din cauza încălcării Termenilor și Condițiilor Bolt aplicabile Pasagerilor.

2.4. Pentru a înregistra Pasagerul ca Utilizator, Clientul va încărca informațiile corespunzătoare despre Pasager în Portalul Business.

2.5. Pasagerii invitați să utilizeze Serviciile Bolt vor fi conectați automat printr un link către Contul Business în vederea efectuării plăților Clientului și li se va pune la dispoziție opțiunea de a regla datoriile de plată a Tarifelor fie prin contul personal al Pasagerului, fie prin Contul Business, pentru fiecare călătorie separat.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

2.6. Bolt și Clientul vor rămâne operatori de date separați în ceea ce privește orice fel de date cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului Contract. Bolt și Clientul vor efectua, așadar, următoarele:

2.6.1. vor respecta toate legile aplicabile privind protecția datelor personale și vor aplica măsurile corespunzătoare tehnice și organizaționale privind protecția datelor. Procesele Bolt referitoare la datele personale descrise în Politica de Confidențialitate a Bolt pentru Pasageri (accesibilă la adresa
https://bolt.eu/legal/privacy-for-riders/) vor lua în considerare și legislația relevantă din Estonia și România;

2.6.2. se vor informa reciproc imediat despre orice incidente sau nerespectări ale regulilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt relevante în vederea derulării Contractului;

2.6.3. se vor asista reciproc, în mod rezonabil, pentru a putea răspunde solicitărilor subiecților datelor și autorităților publice autorizate.

2.7. Dacă este necesar, conform legilor aplicabile privind protecția datelor personale, Clientul este de acord să efectueze următoarele:

2.7.1. să informeze fiecare Pasager cu privire la faptul că a solicitat Bolt să contacteze Pasagerul în legătură cu înregistrarea acestuia în calitate de Utilizator, și că o asemenea înregistrare poate fi urmată de mesaje electronice de marketing direct asociate cu Contul Business, inclusiv coduri promoționale și bonusuri;

2.7.2. să notifice fiecare Pasager cu privire la faptul că interconectarea contului Bolt personal al Pasagerului cu Contul Business asigură accesul Clientului la informații detaliate privind călătoria care va fi plătită prin intermediul Contului Business.

Administrarea Contului Business

2.8. După înregistrarea cu succes, Bolt va pune la dispoziția Clientului un Nume de utilizator unic și o parolă pentru a accesa Contul Business prin intermediul Portalului Business.

2.9. Clientul va numi unul sau mai mulți Administrator(i) care să acceseze Contul Business și Portalul Business cu ajutorul Numelui/numelor de utilizator personal(e) alocat(e) acestuia în calitate de administrator și parola/parolele de administrator.

2.10. Portalul Business îi permite Clientului următoarele:

2.10.1. să vizualizeze lista curentă de Utilizatori și Pasageri a căror înregistrare (linking) în calitate de Utilizatori este în așteptare;

2.10.2. să invite Pasageri suplimentari să devină Utilizatori;

2.10.3. să elimine Pasageri din lista de Utilizatori prin îndepărtarea linkului Pasagerului din Contul Business;

2.10.4. să vizualizeze informațiile detaliate despre călătorie;

2.10.5. să verifice și să gestioneze situația conturilor, după caz;

2.10.6. să vizualizeze și să descarce facturile Șoferilor;

2.10.7. să vizualizeze Administratorii actuali, să numească alții noi și să înlăture Administratorii vechi, și

2.10.8. să ducă la îndeplinire orice alte acțiuni sprijinite de funcționalitățile și caracteristicile Portalului Business.

3. Regulile de utilizare a Serviciilor Bolt

3.1. Clientul este responsabil pentru furnizarea exclusivă către Bolt de informații exacte și complete și pentru actualizarea permanentă a acestora.

3.2. Clientul este de acord să informeze imediat Bolt despre orice modificări apărute în ceea ce privește metoda de plată aleasă de Client, atașată printr-un link la Contul Business, și care poate afecta capacitatea Bolt de a tarifa Clientul conform prevederilor prezentului Contract.

3.3. Clientul va limita accesul la Portalul Business numai pentru Administratorii autorizați care nu pot împărtăși sau transfera privilegiile lor de deținere a drepturilor de acces către alte terțe persoane. Clientul va fi responsabil pentru toate activitățile care au loc în numele său.

3.4. Sub rezerva respectării de către Client a prevederilor prezentului Contract, Bolt îi acordă acestuia o licență liberă de redevențe, revocabilă, neexclusivă, netransferabilă, necesionabilă, fără dreptul de a sublicenția, in vederea accesarii și utilizarii Portalul Business, în conformitate cu și pe întreaga durată a prezentului Contract.

3.5. Dacă va lua la cunoștință de pierderea sau furtul terminalelor mobile ale Utilizatorului, Clientul va închide imediat numărul de telefon asociat aparatului respectiv prin Portalul Business.

3.6. Clientul utilizează Serviciile Bolt numai în scopuri legitime de afaceri conform prevederilor prezentului Contract și nu va utiliza Serviciile Bolt în scopuri neautorizate sau nelegale, și nici nu va afecta în mod negativ operarea adecvată a Serviciilor Bolt.

3.7. În eventualitatea în care contul personal al Utilizatorului este suspendat sau închis, accesul acestui Utilizator la Contul Business va fi de asemenea suspendat.

3.8. Bolt își rezervă dreptul de a adăuga, elimina și actualiza oricând funcțiile și trăsăturile Serviciilor Bolt Business, inclusiv de a oferi bonusuri Pasagerilor în baza călătoriilor efectuate în calitate de Utilizatori.

3.9. Clientul nu va întreprinde acțiunile de mai jos, și nici nu va autoriza diverse terțe persoane in vederea efectuarii acestora:

3.9.1. Decompilarea, dezasamblarea, reconstituirea prin inginerie inversă sau încercarea de derivare, în orice alt mod, a codului sursă sau a tehnologiei, metodologiilor sau algoritmilor care stau la baza Serviciilor Bolt;

3.9.2. Utilizarea greșită a Portalul Business prin introducerea, chiar și neintenționată, de viruși, troieni, viermi, “bombe logice” sau alte materiale care ar afecta negativ, sub orice formă, utilizarea Serviciilor Bolt;

3.9.3. ocolirea, dezactivarea sau interferența, sub orice formă, cu orice elemente de securitate ale Portalului Business;

3.9.4. apărarea, promovarea sau angajarea în orice conduite ilegale sau neaflate sub incidența legii sau de comportamente care cauzează daune sau vătămări persoanelor sau proprietăților;

3.9.5. colectarea oricăror date din Portalul Business, altfel decât în conformitate cu prevederile Contractului;

3.9.6. încărcarea de sau contribuirea cu materiale care conțin nuditate sau violență sau care sunt abuzive, amenințătoare, obscene, înșelătoare, neadevărate sau jignitoare;

3.9.7. încărcarea de sau contribuirea cu conținuturi pe care Clientul/Utilizatorul nu le deține în proprietate sau pe care nu are dreptul să le utilizeze sau prin care se încalcă, în orice alt mod, drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi ale terților;

3.9.8. folosirea de conținuturi care încalcă orice termeni de licențiere specificați de proprietar;

3.9.9. încărcarea de sau contribuirea cu orice fel de informații sau comentarii despre alte persoane, fără a avea permisiunea acestora;

3.9.10. amenințarea, abuzul de sau invadarea intimității altor persoane ori cauzarea de probleme, neplăceri, inconveniente sau anxietate gratuită ori hărțuirea, tulburarea, jenarea, alarmarea sau tracasarea altor persoane; sau

3.9.11. utilizarea oricăror sisteme automate, inclusiv, dar fără limitare la, 'roboți', 'bots' (scurt pentru „robot”), 'păianjeni web' sau 'cititori offline' pentru a accesa Portalul Business de o manieră care se finalizează cu trimiterea de mai multe mesaje de solicitare către Portalul Business față de câte ar fi putut o ființă omenească să producă, în mod rezonabil, în aceeași perioadă de timp;

3.9.12. utilizarea aplicației Bolt pe aparate care nu au funcția de blocare a ecranului;

3.9.13. tarifarea exagerată, creșterea sau modificarea în alt mod ori manipularea Tarifelor așa cum au fost acestea calculate prin intermediul aplicației Bolt;

3.9.14. impunerea oricăror altor tarife sau taxe suplimentare de la Utilizator pentru utilizarea Serviciilor Bolt.

3.10. Părțile păstrează confidențialitatea asupra oricăror informații de afaceri, tehnice sau financiare, inclusiv asupra Termenilor și condițiilor prezentului Contract, primite de la cealaltă parte în legătură cu acesta, exceptând situațiile în care:

3.10.1. partea care efectuează dezvăluirile permite în scris dezvăluirea informațiilor respective, conform solicitărilor;

3.10.2. aceste informații sunt deja publice;

3.10.3. partea care primește informațiile confidențiale le va utiliza numai în scopurile permise de acest Contract;

3.10.4. partea care primește informațiile confidențiale primește un ordin judecătoresc sau administrativ, ori alte cereri de dezvăluire a oricăror informații confidențiale, dacă partea care le primește a transmis părții care efectuează dezvăluirea o notificare scrisă privind cererea respectivă, permițându-i acesteia din urmă să prezinte orice apărări disponibile împotriva dezvăluirii.

3.11. Partea care primește informațiile confidențiale va proteja informațiile confidențiale ale părții care efectuează dezvăluirile în același mod în care își protejează propriile informații confidențiale, făcând uz, în orice caz, de același grad rezonabil de atenție și grijă în asigurarea protejării acestora.

4. Plățile & returnarea contravalorii serviciilor

Aspecte generale

4.1. Clientul va alege o metodă de plată aferentă Contului Business din lista de metode de plată disponibile menționate în Portalul Business, care poate include, de exemplu, plata directă și plata în baza unei facturi.

4.2. Bolt își rezervă dreptul de a înlătura sau de a modifica metoda de plată disponibilă, la propria sa discreție .

4.3. Clientul va fi răspunzător față de Bolt pentru plata tuturor Tarifelor, laolaltă cu Taxa de Serviciu, suportate de Utilizatori prin opțiunea Cont Business, indiferent dacă Utilizatorul deține autorizarea Clientului de a acoperi acest cost sau nu.

4.4. Clientul convine să plătească orice amenzi, taxe, penalități și alte costuri suportate de Bolt, care rezultă din următoarele fapte comise de Utilizator: anularea comenzii, utilizarea de vehicule, parcarea necorespunzătoare a oricărui vehicul sau nerespectarea de către Utilizator a oricărei alte legi, reguli, regulament sau ordonanțe pe durata folosirii Serviciilor Bolt. Clientul autorizează compania Bolt să deducă automat aceste sume de pe cardul de credit al Clientului sau, respectiv, să taxeze alte sume de bani de la Client, în cazul celorlalte opțiuni de plată.

4.5. În situația în care Clientul dispută orice tranzacție taxată prin metoda de plată aleasă de Client, acesta din urmă trebuie să contacteze Bolt în termen de 10 zile lucrătoare.

4.6. La efectuarea plăților, beneficiarul acestora va fi Bolt Operations OÜ. Clientul convine ca plățile efectuate către Bolt Operations OÜ să fie facilitate de către Agenții de Plăți, după caz. Bolt Operations OÜ a numit fiecare Agent de Plăți respectiv pentru a răspunde la orice fel de reclamații și a soluționa orice dispute aflate în legătură cu plățile efectuate către Bolt Operations OÜ. Clientul este de acord cu discutarea oricăror reclamații direct cu Agentul de Plăți. În țările stabilite de Bolt, Clientul poate selecta un model de facturare de revânzare, prin care emitentul facturilor și destinatarul plăților, inclusiv taxele suplimentare percepute în legătură cu modelul, este o societate care acționează ca revânzător (Revânzator) al călătoriilor efectuate de către Utilizatori prin intermediul Contului Business . Bolt Operations OÜ, un alt afiliat al Bolt sau un terț desemnat de Bolt poate acționa ca Revânzător. Secțiunea 5 și toate celelalte limitări de răspundere ale Bolt prevăzute în acești Termeni și Condiții se vor aplica (mutatis mutandis) Revânzătorului, cu excepția cazului în care se stipulează altfel.

4.7. Toate plățile sunt nereturnabile exceptând situațiile contrare expres prevăzute în acest sens prin prezentul contract sau în temeiul legislației aplicabile. Returnările de bani vor fi efectuate în Contul Business sub formă de credit care poate fi utilizat pentru plata viitoarelor călătorii.

4.8. Se vor pune la dispoziția Clientului și situații ale conturilor în care să fie arătate călătoriile efectuate pentru fiecare țară și dacă a fost sau nu inclus TVA-ul corespunzător în Tariful perceput. Facturile șoferului sunt disponibile pentru Client spre vizualizare și descărcare în Portalul Business. Factura pentru Taxa de Serviciu va fi de asemenea pusă la dispoziția Clientului odată cu situația contului.

Plățile directe

4.9. Pe durata prezentului Contract, Clientul va furniza date referitoare la și va menține unul sau mai multe carduri de credit valabile aferente Contului Business pentru a-i permite companiei Bolt să încaseze plățile asociate cu utilizarea Serviciilor Bolt așa cum sunt acestea descrise în cuprinsul prezentului Contract.

4.10. După ce Utilizatorul a comandat o călătorie, Bolt va preautoriza automat o sumă de bani de pe cardul de credit al Clientului.

4.11. Dacă preautorizarea automată de pe cardul de credit nu funcționează, comanda va fi respinsă, iar Utilizatorul va trebui să aleagă o altă metodă de plată alternativă disponibilă în Aplicația Bolt din contul personal al Utilizatorului. Clientul va rămâne răspunzător pentru obligația de plată, de asemenea, în eventualitatea în care respingerea călătoriei comandate nu are loc indiferent de motivele care atrag în mod normal o astfel de respingere.

4.12. După ce Utilizatorul a finalizat o călătorie în urma folosirii Contului Business, Bolt va deduce în mod automat de pe cardul de credit al Clientului o sumă egală cu Tariful datorat pentru călătoria respectivă comandată de Utilizator laolaltă cu Taxa de Serviciu și va debloca partea neutilizată din suma preautorizată automat la care se face referire la punctul 4.10.

4.13. Toate plățile, inclusiv Taxa de Serviciu, vor fi procesate în moneda locală aplicabilă în țara în care s-a realizat călătoria comandată de Utilizator.

4.14. Banca Clientului poate impune taxe suplimentare pentru utilizarea de către Client a cardului de credit, neincluse nici în Tarif și nici în Taxa de Serviciu.

Plățile facturate

4.15. Bolt va putea, la propria sa discreție, să îi ofere Clientului o linie de credit lunară, inclusiv o Taxă de Serviciu lunară.

4.16. În cazul în care Clientul a cheltuit suma respectivă și a atins limita de credit, comanda nouă (precum și toate celelalte comenzi viitoare) vor fi respinse până la finele lunii calendaristice în curs, iar Utilizatorul va trebui să selecteze o altă metodă de plată disponibilă în Aplicația Bolt în contul personal al Utilizatorului. Clientul va rămâne de asemenea răspunzător pentru plata obligației în cazul în care respingerea călătoriei a eșuat indiferent de motivele care atrag în mod normal o astfel de respingere.

4.17. Bolt îi va înainta lunar Clientului situația contului cuprinzând Taxa de Serviciu și comenzile efectuate de Utilizatori în Contul Business în cursul lunii calendaristice anterioare. Bolt va pune la dispoziția Clientului situația contului până în data de 14 a lunii calendaristice următoare, prin Portalul Business.

4.18. Clientul va efectua plata conform situației contului în termen de 15 zile de la data transmiterii acesteia. Daca nu s-a primit plata până la data scadenței, toate noile comenzi plasate de Utilizatori vor fi respinse.

4.19. În cazul în care Clientul nu reușește să efectueze plata până la data scadenței conform situației contului, va fi obligat la plata a 0,25% dobândă pe zi din suma totală de plată datorată. Clientul este responsabil pentru compensarea către Bolt a tuturor cheltuielilor rezonabile (inclusiv a celor taxate de o agenție de colectare a debitelor) împreună cu toate costurile administrative, legale și de alt tip, suportate cu ocazia recuperării plăților întârziate. Valoarea minimă a compensării pentru astfel de costuri este de 10 Euro.

4.20. Situația contului va fi exprimată în valuta aplicabilă țării în care figurează adresa principală a Clientului. Situația contului va include rata de schimb utilizată pentru a converti Tarifele laolaltă cu Taxa de Servicii pentru călătoriile efectuate în zonele geografice în care se folosește o altă monedă. Bolt va stabili, la propria sa discreție, rata de schimb aplicabilă.

5. Răspunderea

5.1. Bolt nu oferă servicii și nici nu acționează ca broker de servicii de transport. De asemenea, nu este furnizor de servicii de agenție transportatoare care se ocupă cu găsirea de Pasageri pentru Șoferi. Bolt nu își va asuma nicio responsabilitate pentru calitatea sau absența deficiențelor în furnizarea serviciilor de transport de către Șoferi. Cum prestarea și disponibilitatea serviciilor de transport depinde de Șoferi, Bolt nu poate garanta și nu garantează faptul că disponibilitatea Șoferilor răspunde nevoilor Utilizatorilor.

5.2. Serviciile Bolt sunt furnizate pe o bază „cum este” și „după disponibilitate”. Bolt nu garantează că accesul la Serviciile Bolt va fi neîntrerupt sau fără erori. În caz de defecțiuni ale software-ului, Bolt se va strădui să le remedieze cât de curând posibil.

5.3. Bolt nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi sau daune pe care le pot suferi Clienții sau Utilizatorii în urma folosirii Serviciilor Bolt, cu excepția situațiilor contrare prevăzute de lege. Răspunderea financiară a companiei Bolt în legătură cu acestea din urmă se va limita la valoarea de 500 Euro. Bolt nu va fi răspunzătoare pentru acțiunile, erorile sau omisiunile Șoferilor.

5.4. Bolt nu va fi răspunzătoare față de Client sau Utilizator sau față de orice altă parte pentru orice fel de costuri, pierderi sau daune cauzate ca urmare a furnizării de date inexacte sau incomplete de către Client.

5.5. Nerespectarea regulilor stipulate în prezentul Contract constituie o încălcare gravă și îndreptățește Bolt să efectueze următoarele (cu sau fără obligația notificării):

5.5.1. anularea imediată, temporară sau permanentă a dreptului Clientului sau al Utilizatorului de a mai folosi Contul Business și, dacă este cazul, aplicația Bolt, și

5.5.2. căutarea și obținerea oricăror altor remedii legale aflate la dispoziția sa conform prevederilor prezentului Contract și ale legilor aplicabile.

5.6. Clientul este răspunzător pentru toate activitățile Administratorilor și Utilizatorilor. Clientul va fi responsabil, de asemenea, pentru taxele suportate în cursul unor activități neautorizate, frauduloase sau nelegale de orice alt tip aferente utilizării Bolt Business de către Utilizator. Clientul va notifica cu promptitudine Bolt la constatarea oricăror astfel de activități neautorizate, frauduloase sau nepermise.

5.7. Dacă un Utilizator nu se mai califică la utilizarea Serviciilor Bolt, Clientul are responsabilitatea unică de a elimina persoana respectivă din lista de Utilizatori existentă în Contul Business. Clientul rămâne răspunzător pentru orice taxe achitate de Pasager în Contul Business înainte de eliminarea Pasagerului din lista de Utilizatori.

5.8. Niciuna din părți nu poate utiliza sau face referire la numele/denumirea, logo-ul, mărcile comerciale sau mărcile de servicii ale părții în comunicate de presă sau în alte moduri, fără acordul prealabil al părții respective implicate în fiecare situație în parte.

5.9. Neexecutarea obligațiilor proprii ale oricăreia dintre părțile la Contract va fi trecută cu vederea în măsura în care și pe durata perioadei în care execuția obligațiilor devine imposibilă din cauza grevelor, incendiilor, inundațiilor, cutremurelor, acțiunilor, ordinelor sau restricțiilor guvernamentale, nerespectării obligațiilor furnizorilor sau contractorilor sau din orice alte motive care fac ca executarea obligațiilor să se afle în afara sferei rezonabile de control a părții și dacă aceasta nu este cauzată de acte de neglijență comise de partea care nu își execută obligațiile care îi revin.

6. Durata și încetarea

6.1. Contractul intră în vigoare din momentul prelucrării cu succes a cererii de înregistrare a Clientului și va rămâne în vigoare până la data încetării, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

6.2. Clientul poate denunta Contractul oricând și din orice motiv cu condiția notificării Bolt cu cel puțin 7 zile în avans.

6.3. Bolt poate denunta Contractul oricând și din orice motiv cu condiția notificării Clientului cu cel puțin 3 zile în avans în legătură cu aceasta.

6.4. Toate obligațiile de plată scadente, precum și obligațiile apărute din răspunderea asumată în temeiul prezentului contract și din clauzele privind confidențialitatea aferente acestuia vor supraviețui incetarii contractului.

6.5. Bolt are dreptul să rezilieze Contractul și să blocheze accesul Clientului la Portalul Business, fără obligația notificării prealabile, în cazul în care Clientul încalcă prevederile acestui Contract, ale oricăror legi sau regulamente aplicabile, ori dacă afectează în mod negativ marca comercială, reputația sau afacerea Bolt.

6.6. Bolt poate, de asemenea, bloca imediat accesul Clientului la Portalul Business pe perioada investigațiilor, dacă compania suspectează că s-ar fi comis o încălcare a prevederilor Contractului sau orice activități frauduloase asociate Contului Business al Clientului.

7. Clauze finale

7.1. Orice notificare efectuată în temeiul prezentului Contract va fi considerată a fi fost corespunzător transmisă și respectiv primită în următoarele situații:

7.1.1. livrare personală, la momentul expedierii către parte;

7.1.2. livrare prin curier, la data menționată de acesta ca fiind cea la care plicul conținând notificarea a fost expediat părții;

7.1.3. expediere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în cea de a 10-a zi de la predarea la poștă a documentului în vederea livrării către cealaltă parte;

7.1.4. dacă este făcută disponibilă prin intermediul Portalului Business sau la transmiterea prin poșta electronică (e-mail), în ziua în care partea care primește documentul prin e-mail confirmă primirea acestuia sau în a doua zi după transmiterea e-mailului, cu condiția ca expeditorul să nu fi primit o notificare de eroare a transmisiei (prin care se anunță că e-mailul nu a fost livrat părții) și să fi trimis din nou e-mailul în următoarea zi calendaristică, fără să fi primit o notificare similară de transmisie eronată.

7.2. Orice modificări aduse Contractului vor intra în vigoare după ce au fost aduse la cunoștința Clientului prin intermediul Portalului Business sau după notificarea detaliilor de contact înregistrate în Contul Business. Continuarea utilizării Serviciilor Bolt după operarea modificărilor notificate va echivala cu acordul Companiei cu privire la acele schimbări.

7.3. Prezentul Contract nu poate fi cesionat de Client, în întregime sau parțial, fără acordul prealabil scris al Bolt. Clientul poate cesiona Contractul fără acest acord, însă numai cu notificarea Bolt în legătură cu o fuziune sau vânzare a tuturor acțiunilor proprii sau a activelor Clientului. Contractul poate fi cesionat de Bolt la propria-i discreție.

7.4. Prezentul Contract constituie întreaga înțelegere dintre părți cu referire la obiectul acestuia și înlocuiește toate comunicările anterioare, versiunile de lucru, contractele, declarațiile, garanțiile, stipulările și angajamentele de orice natură, orale sau scrise, încheiate între părți.

7.5. Contractul va fi guvernat de, interpretat conform cu și pus și în aplicare în acord cu legile Estonia. Dacă vreo dispută rezultată din Contract nu poate fi clarificată în urma negocierilor, atunci disputa respectivă va fi soluționată definitiv către Curtea Districtuală Harju.

Scanează și descarcă

Aproape gata!

Scanează codul QR cu camera telefonului pentru a descărca aplicația.