Termeni generali privind campaniile: Șoferi

Aceștia reprezintă termenii și condițiile care se aplică pentru toate campaniile sau ofertele promoționale desfășurate de Bolt în beneficiul Șoferilor. Vă rugăm să vă asigurați că le citiți cu atenție înainte de a vă înscrie, întrucât acestea vor reglementa aspecte precum:

 • modul în care puteți deveni eligibil pentru o campanie/ofertă promoțională;
 • modul în care va proceda Bolt pentru ca beneficiile asociate să devină disponibile pentru Dvs;
 • modul în care Bolt poate întrerupe sau anula campanii/oferte promoționale;
 • situațiile în care Bolt poate refuza să vă pună la dispoziție beneficiile campaniei/ofertei promoționale.

Cu excepția cazurilor în care se precizează altfel, toți termenii cu majusculă vor avea aceeași accepțiune ca în Termenii generali aplicabili Șoferilor.

1. Când se vor aplica acești Termeni generale privind campaniile?

 • Acești termeni se aplică de fiecare dată când vă înscrieți pentru o ofertă sau campanie promoțională desfășurată de Bolt.
 • Acești termeni vă pot fi aduse la cunoștință prin e-mail, prin aplicația Bolt Driver sau prin alt mijloc pe care Bolt îl consideră adecvat, împreună cu eventualele condiții speciale aplicabile în cazul respectivei campanii/oferte promoționale.
 • Pentru a fi eligibil pentru o campanie/ofertă promoțională, este necesar să îndepliniți toate condițiile specifice asociate unei anumite campanii/oferte și să vă supuneți atât acestor Termeni generali privind campaniile, cât și tuturor Termenilor și condițiilor aplicabile Șoferilor aflate în vigoare.

2. În ce fel poate Bolt să suspende sau să întrerupă o eventuală campanie/ofertă promoțională?

 • Bolt poate oricând să suspende sau să întrerupă orice campanie/ofertă promoțională până la o notificare ulterioară, atât timp cât sunt întrunite condițiile de mai jos:
 • Nu ați îndeplinit încă toate condițiile specifice asociate unei anumite campanii/oferte promoționale; și
 • Ați fost informat cu privire la suspendarea sau întreruperea unei campanii/oferte promoționale prin e-mail, în aplicația Bolt Driver sau prin orice alt mijloc pe care Bolt îl consideră adecvat.

3. Fraude și alte nereguli

 • Bolt ar putea să suspende punerea la dispoziția Dvs. a oricăror beneficii asociate campaniei/ofertei promoționale până la finalizarea investigației privind eventuale activități frauduloase sau nereguli.
 • Bolt ar putea să suspende imediat și fără nicio notificare întreaga campanie/ofertă promoțională sau să vă excludă din aceasta, în cazul în care sunt identificate activități potențial frauduloase sau alte neregularități.
 • Activități frauduloase: orice încercare de a frauda platforma Bolt, alți utilizatori ai Bolt sau orice altă terță parte (de exemplu, furnizori de servicii de plată, emitenți de carduri de plată etc.). Aceste activități ar putea include generarea de curse false, utilizarea neautorizată a unui instrument de plată, curse pre-aranjate, manipulări ale tarifelor etc.
 • Nereguli: orice interacțiune anormală cu platforma Bolt. Aici se numără, printre altele, autocomenzile; efectuarea mai multor curse succesive cu același pasager (dispozitiv sau instrumente de plată); utilizarea excesivă de coduri promoționale; curse neobișnuite (de pildă, prea multe curse care încep din același loc sau prea multe curse anormal de lungi sau de scurte ca distanță ori durată); număr anormal de curse la care s-au înregistrat probleme cu plata (plăți revocate, tranzacții eșuate etc.).

4. Beneficii ale campaniei/ofertei promoționale

 • În mod obișnuit, Bolt vă va pune la dispoziție beneficiile campaniei/ofertei promoționale sub forma unor reduceri ale Comisionului Bolt, cu excepția cazurilor în care în termenii specifici ale campaniei/ofertei respective se precizează altfel.
 • În cazul unei reduceri a Comisionului Bolt - aceasta se va aplica la următoarea plată a Comisionului Bolt pentru perioada de referință aplicabilă imediat următoare fie momentului încheierii campaniei/ofertei promoționale, fie îndeplinirii de către dvs. a condițiilor campaniei/ofertei promoționale, fie altei perioade de referință precizate în condițiile specifice ale campaniei/ofertei.
 • Pentru a primi orice beneficii rezultate dintr-o campanie/ofertă promoțională Bolt, este necesar să aveți un cont Bolt Driver activ, cu detalii de plată valabile.
 • Toate beneficiile unei campanii/oferte promoționale sunt disponibile doar o dată pentru fiecare Șofer, cu excepția cazului în care în condițiile specifice ale acesteia se precizează în mod expres altfel.

5. Modificări ale acestor Termeni generali privind campaniile

 • Bolt poate amenda acești Termeni generali privind campaniile în orice moment și fără notificare prealabilă.
 • Orice astfel de modificare a Termenilor generali privind campaniile se va aplica imediat la oricare campanie/ofertă promoțională pentru care vă înregistrați.
 • Orice astfel de modificare a Termenilor generali privind campaniile nu se va aplica la eventualele campanii/oferte promoționale aflate în desfășurare și pentru care sunteți deja înregistrat la momentul introducerii modificării respective.

6. Alți termeni și condiții importante

 • Toate celelalte aspecte ale legăturii rezultate între noi ca urmare a campaniilor/ofertelor promoționale desfășurate de Bolt vor fi sub incidența Termenilor și condițiilor aplicabile Șoferilor aflate în vigoare.
 • În cazul unei neconcordanțe între Termenii și condițiile aplicabile Șoferilor și acești Termeni generali privind campaniile, vor prevala aceștia din urmă.
 • În cazul unei neconcordanțe între acești Termeni generali privind campaniile și termenuu și condițiile specifice ale unei campanii/oferte promoționale, vor prevala cele din urmă.

Scanează și descarcă

Aproape gata!

Scanează codul QR cu camera telefonului pentru a descărca aplicația.