Politica de confidențialitate aplicabilă Șoferilor

Bolt Technology OÜ (cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului 12417834), având sediul social la Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 10134, Estonia, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal ale soferilor, a numit un Funcționar Oficial responsabil pentru Protecția Datelor (privacy@bolt.eu).

Termenii „noi” sau „nouă” se referă la proprietarul aplicației Bolt, adică la Bolt Technology OÜ, reprezentată prin sucursala BOLT TECHNOLOGY OÜ TALINN SUCURSALA BUCURESTI.

1. Datele personale pe care le prelucrăm

 • Nume, e-mail, număr de telefon, reședința.
 • Geolocația șoferilor și rutele urmate.
 • Informații despre mașini (inclusiv numărul de înregistrare).
 • Eficiența și rating-ul șoferului.
 • Permisul de conducere al șoferului, fotografia, profesia și documentele de identitate.
 • Date despre infracțiuni și condamnări penale. Date financiare, cu condiția ca serviciile de transport să nu fie considerate date cu caracter personal deoarece șoferii asigură servicii prestate în timpul activităților lor economice și profesionale.

2. Scopul prelucrării informațiilor

 • Noi colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal în scopul conectării pasagerilor cu șoferii și pentru a-i ajuta să se deplaseze mai eficient în interiorul orașelor.
 • Geolocația și rutele urmate sunt prelucrate în scopul analizării zonei geografice și al oferirii de sugestii șoferilor. Dacă nu doriți să dezvăluiți geolocația dvs. pasagerilor, trebuie să închideți aplicația Bolt sau să indicați în aplicația Bolt faptul că nu sunteți logat (sunteți offline) și că în acel moment nu furnizați servicii de transport.
 • Permisul de conducere al șoferului, profesia, documentele de identitate și infracțiunile și condamnările penale sunt prelucrate pentru a verifica respectarea prevederilor legale și adecvarea pentru profesia de șofer.
 • Aplicația Bolt afișează fotografia șoferului, denumirea și detaliile mașinii, astfel încât pasagerii să poată identifica șoferul și mașina respectivă.
 • Veți primi rapoarte sumare prin intermediul Portalului Bolt pentru Șoferi care vor cuprinde, printre altele, și date despre eficiența și rating-ul dvs. ca șofer. Aceste rapoarte sumare și rating-uri sunt necesare pentru a le oferi pasagerilor servicii de încredere.

3. Baza legală

 • Datele personale sunt prelucrate în scopurile presupuse de derularea contractului încheiat cu șoferul. Cerința preliminară privind utilizarea serviciilor Bolt se referă la prelucrarea datelor care permit identificarea șoferului și a geolocației.
 • Datele personale pot fi prelucrate în baza prevederilor legale referitoare la interesele legitime de investigare și detectare a plăților frauduloase.
 • Datele privind infracțiunile și condamnările penale sunt prelucrate pentru a asigura respectarea obligațiilor legale.

4. Destinatari

 • Datele dvs. personale le vor fi dezvăluite numai pasagerilor ale căror comenzi au fost acceptate. Pasagerii vor putea vizualiza numele șoferului, denumirea mașinii, numărul de telefon, fotografia și datele privind geolocația. Pasagerii vor mai vedea datele personale ale șoferului și pe chitanța primită.
 • În funcție de locația șoferului, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite către filialele locale, reprezentanțele, afiliații, agenții, etc. companiei Bolt Technology OÜ. Prelucrarea de către acestea a datelor cu caracter personal va avea loc în aceleași condiții stabilite în prezenta politică de confidențialitate.

5. Securitate și acces

 • Orice fel de date personale colectate în cursul prestării serviciilor vor fi transferate către și stocate în centrele de date ale Zone Media LTD și/sau Amazon Web Services, Inc., amplasate pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene. Numai angajații autorizați ai companiilor și partenerilor grupului Bolt Technology OÜ au acces la datele personale și le pot vedea doar în scopul rezolvării problemelor asociate utilizării serviciilor (incluzând și disputele referitoare la serviciile de transport).
 • Companiile și partenerii grupului Bolt Technology OÜ pot accesa datele personale dacă acest lucru este necesar pentru asigurarea serviciilor de asistență acordate clienților din țara respectivă; pentru mai multe detalii, consultați https://bolt.eu/cities/.

6. Prelucrarea datelor personale ale pasagerilor

 • Dvs. nu puteți prelucra datele personale ale pasagerilor fără permisiunea noastră. De asemenea, nu puteți contacta pasagerii sau nu puteți colecta, înregistra, stoca, acorda acces la, utiliza sau folosi încrucișat datele personale furnizate de pasager, ori la care aveți acces prin aplicația Bolt, în orice alte scopuri nelegate de prestarea serviciilor de transport.
 • Trebuie să respectați regulile și condițiile de prelucrare a datelor personale ale pasagerilor menționate în Politica de Confidențialitate valabilă în cazul Pasagerilor (http://www.bolt.eu/legal/). În situația în care nu respectați cerințele privind prelucrarea datelor personale ale pasagerilor, noi vă putem închide contul de șofer și pretinde plata de daune-interese.

7. Accesul la, corectarea, păstrarea, ștergerea și portabilitatea datelor

 • Datele personale pot fi vizualizate și corectate în Portalul Bolt pentru Șoferi.
 • Datele dvs. personale vor fi stocate atâta timp cât dețineți un cont activ de șofer. Dacă vi se închide contul atunci datele dvs. personale vor fi stocate pentru o perioadă suplimentară de 3 ani.
 • Datele de care este nevoie în scopuri contabile vor fi stocate timp de 7 ani.
 • În cazul în care există suspiciuni privind infracțiuni administrative sau penale, frauda sau declararea de informații false, datele vor fi stocate timp de 10 ani.
 • În caz de dispute, datele vor fi păstrate până la soluționarea cauzei sau expirarea termenului pretențiilor respective.
 • Noi vom răspunde solicitărilor primite prin e-mail privind ștergerea și transferul datelor personale în termen de o lună și vom preciza perioada de timp necesară ștergerii și transferului datelor respective.

8. Soluționarea disputelor

 • Disputele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt soluționate prin intermediul serviciului de relații cu clienții (info@bolt.eu) sau contactând Ofițerul Bolt Technology OÜ responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (privacy@bolt.eu).
 • Autoritatea de supraveghere este Inspectoratul Estonian pentru Protecția Datelor Personale www.aki.ee) care poate fi contactat prin e-mail la adresa: info@aki.ee.