Politica de confidențialitate aplicabilă Șoferilor

Data intrării în vigoare: 06.10.2020

Bolt Technology OÜ (cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului 12417834), având sediul social la Vana-Lõuna 15/1, Tallinn 10134, Estonia, în calitate de deținător și operator al Platformei Digitale „Bolt”, având calitatea de operator de date cu caracter personal ale soferilor, stabilește scopurile şi mijloacele de prelucrare,numind totodată și un Ofițer responsabil pentru Protecția Datelor (privacy@bolt.eu) împreună cu

Bolt Services RO SRL (cu număr de ordine la Registrul Comerțului J40/3749/2017, cod unic de înregistrare 37246510), având sediul social în Splaiul Unirii nr. 165, etaj 8, clădirea TN01, sector 3, București, în calitate de beneficiar al dreptului de operare a Platformei Digitale „Bolt” pe teritoriul României și

Agentul de plăți (Payment Agent) – Bolt Operations OÜ, o societate privată cu răspundere limitată înființată și înmatriculată în conformitate cu legislația din Republica Estonia, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului 14532901, cu sediul social la Vana-Lõuna tn 15/1, Tallinn 10134, Republica Estonia

având calitatea de împuterniciți,

Termenii „părțile”, „noi” sau „nouă” se referă la la Bolt Technology OÜ la Bolt Services RO SRL și la Bolt Operations OÜ

1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • Nume, e-mail, număr de telefon, domiciliu.
 • Geolocația șoferilor și rutele urmate.
 • Informații despre mașini (inclusiv numărul de înmatriculare).
 • Eficiența și rating-ul șoferului.
 • Permisul de conducere al șoferului, fotografia, profesia și documentele de identitate. • Date despre infracțiuni și condamnări penale.
 • Date financiare.

2. Scopul prelucrării informațiilor

 • Părțile colectează și prelucrează datele cu caracter personal în scopul conectării pasagerilor cu șoferii și pentru a-i ajuta să se deplaseze mai eficient în interiorul orașelor.
 • Geolocația și rutele urmate sunt prelucrate în scopul analizării zonei geografice și al oferirii de sugestii șoferilor (Dacă nu doriți să dezvăluiți geolocația dvs. pasagerilor, trebuie să închideți aplicația Bolt sau să indicați în aplicația Bolt faptul că nu sunteți logat (sunteți offline) și că în acel moment nu furnizați servicii de transport).
 • Permisul de conducere al șoferului, profesia, documentele de identitate și infracțiunile și condamnările penale sunt prelucrate pentru a verifica respectarea prevederilor legale și adecvarea pentru profesia de șofer.
 • Prelucrarea în sensul afișării fotografiei șoferului, denumirea și detaliile mașinii este realizată astfel încât pasagerii să poată identifica șoferul și mașina respectivă. • În vederea întocmirii unor rapoarte sumare prin intermediul Platformei Bolt pentru Șoferi care vor cuprinde, printre altele, Părțile vor prelucra și date despre eficiența și rating-ul șoferului (Aceste rapoarte sumare și rating-uri sunt necesare pentru a le oferi pasagerilor servicii de încredere).

3. Baza legală

 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru executarea contractului încheiat cu șoferul (Cerința preliminară privind utilizarea serviciilor Bolt este ca șoferii să fie de acord cu prelucrarea datelor de identificare și a celor privind geolocația).
 • Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în baza prevederilor legale referitoare la interesele legitime ale Părțile referitoare la investigarea și detectarea plăților frauduloase.
 • Datele privind infracțiunile și condamnările penale sunt prelucrate pentru a asigura respectarea obligațiilor legale ale Părților.

4. Destinatari

 • Datele dvs. cu caracter personal vor fi dezvăluite numai pasagerilor ale căror comenzi au fost acceptate. Pasagerii vor putea vizualiza numele șoferului, denumirea mașinii, numărul de telefon, fotografia și datele privind geolocația. Pasagerii vor mai vedea datele personale ale șoferului și pe chitanța primită.
 • Părțile nu vor dezvălui altor entități datele cu caracter personal ale șoferilor, cu excepția îndeplinirii unor obligații legale sau în caz de investigare a unor posibile fraude sau acțiuni ilegale.

5. Securitate și acces

 • Orice fel de date cu caracter personal colectate în cursul prestării serviciilor vor fi transferate către și stocate în centrele de date ale Zone Media LTD și/sau Amazon Web Services, Inc., amplasate pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene. Numai angajații autorizați ai Părților au acces la datele cu caracter personal, și le pot
  vedea doar în scopul rezolvării problemelor asociate utilizării serviciilor (incluzând și disputele referitoare la serviciile de transport).
 • Șoferii beneficiază de toate drepturile aplicabile prelucrării dateler cu caracter personal, dintre care enumerăm: dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul de a fi uitat; dreptul la opoziție; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor etc.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale pasagerilor

 • Dvs. nu puteți prelucra datele cu caracter personal ale pasagerilor fără permisiunea noastră. De asemenea, nu puteți contacta pasagerii sau nu puteți colecta, înregistra, stoca, acorda acces la, utiliza sau folosi încrucișat datele cu caracter personal furnizate de pasager, ori la care aveți acces prin aplicația Bolt, în orice alte scopuri nelegate de prestarea serviciilor de transport.
 • Trebuie să respectați regulile și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale pasagerilor menționate în Politica de Confidențialitate valabilă în cazul Pasagerilor (http://www.bolt.eu/legal/). În situația în care nu respectați cerințele privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale pasagerilor, noi vă putem închide contul de șofer și pretinde plata de daune-interese.

7. Accesul la, corectarea, păstrarea, ștergerea și portabilitatea datelor

 • Datele cu caracter personal pot fi vizualizate și corectate în Platforma Bolt pentru Șoferi.
 • Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate atâta timp cât dețineți un cont activ de șofer. Dacă vi se închide contul atunci datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă suplimentară de 3 ani.
 • Datele de care este nevoie în scopuri contabile, datele vor fi stocate timp de 7 ani. • În cazul în care există suspiciuni privind infracțiuni, fraude sau furnizare de informații false, datele vor fi stocate timp de 10 ani.
 • În caz de dispute, datele vor fi păstrate până la soluționarea cauzei sau expirarea termenului pretențiilor respective.
 • Părțile vor răspunde solicitărilor primite prin e-mail privind ștergerea și transferul datelor cu caracter personal în termen de o lună și vor preciza perioada de timp necesară ștergerii și transferului datelor respective.

8. Soluționarea disputelor

 • Disputele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt soluționate prin intermediul serviciului de relații cu clienții (info@bolt.eu) sau contactând Ofițerul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (privacy@bolt.eu).
 • Autoritatea de supraveghere este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (https://www.dataprotection.ro/) care poate fi contactat prin e-mail la adresa: anspdcp@dataprotection.ro.