Bezpečnosť na elektrických kolobežkách Bolt 2022

15. 8. 2022

Bolt safety report 2022

V tomto blogu nájdete stručný prehľad správy o bezpečnosti elektrických kolobežiek Bolt na rok 2022. Ak si chcete prečítať celú správu, kliknite sem.

Rok 2022 je už štvrtý rok od uvedenia e-kolobežiek Bolt na trh. Počas tohto obdobia sme rozšírili svoje služby do viac ako 200 miest po celej Európe.

Sme hrdí na to, že ponúkame cenovo dostupné, ľahko prístupné a udržateľné riešenie, ktoré oceňujú cestujúci aj miestni obyvatelia. V našej misii urobiť z miest prívetivejšie miesta pre život sa v najbližšej dobe nezastavíme.

Okrem udržateľnosti je základom nášho poslania aj zaistenie bezpečnosti. Kľúčovou hodnotou Boltu je, aby naši zákazníci boli na prvom mieste vo všetkom, čo robíme.

Vďaka našej schopnosti prispôsobiť sa neustálym zmenám bezpečnostných potrieb spoločnosti sme špičkou v oblasti mobility.

Vízia bezpečnosti Boltu

„Dôležitou súčasťou poskytovania čo najlepšej skúsenosti zákazníkom v rámci našich produktov mobility – od prenájmu vozidiel cez zdieľanie automobilov až po mikromobilitu – je zabezpečiť, aby sa všetci zákazníci mohli bezpečne dostať do svojho cieľa.“

Markus Villig, generálny riaditeľ Boltu

Naša vízia bezpečnosti siaha nad rámec dodržiavania predpisov. Cieľom je vytvoriť nový štandard bezpečnosti pre elektrické kolobežky. Ten stanoví nové referenčné hodnoty v odvetví a môže byť príkladom pre ostatných.

Napriek tomu nemôžeme našu víziu bezpečnej mikromobility uskutočniť sami. Pokrok pri dosahovaní cieľov závisí od spolupráce medzi tvorcami pravidiel, mestami a komunitami, cestujúcimi na kolobežkách a operátormi.

Okrem zaistenia bezpečnosti našich produktov a služieb sa neustále snažíme vzdelávať všetky zúčastnené strany o dôležitosti bezpečnosti mikromobility.

Táto správa je príkladom toho, ako sa delíme o naše poznatky a osvedčené postupy s priemyslom, aby sme pomohli zvýšiť bezpečnosť miest pre všetkých.

Rok 2021 v číslach

Rok 2021 bol z hľadiska používania kolobežiek zatiaľ tým najrušnejším. Počet jázd na e-kolobežkách Bolt sa v porovnaní s predošlým rokom zvýšil o 400 %.

To však nebol jediný pozitívny trend, ktorý sme zaznamenali. Poďme sa pozrieť na ďalšie:

 • Hoci sa celkový počet nehôd na e-kolobežkách v rokoch 2020 až 2021 zvýšil spolu s celkovým počtom jázd, miera nehôd na 10 000 jázd sa znížila o 13 %.
 • Miera úrazov na 10 000 jázd klesla ešte viac, a to o 26 %.

Takýto pokles počtu nehôd a úrazov ukazuje, že aj keď počet cestujúcich na e-kolobežkách stále rastie, napredujeme v našom trvalom úsilí o zvýšenie bezpečnosti.

Významné zlepšenie sme zaznamenali aj v nehodovosti a zraneniach na 1 milión km jazdy.

 • Nehody spojené s kolobežkami Bolt na 1 milión najazdených kilometrov zaznamenali v porovnaní s rokom 2020 zlepšenie o 12 %.
 • Počet zranení na 1 milión najazdených kilometrov sa znížil o 26 %.

(Nehody a zranenia sa nahlasujú prostredníctvom aplikácie Bolt a k zraneniam môžu patriť aj drobné odreniny alebo modriny.)

Keďže k týmto zlepšeniam došlo v čase výrazného nárastu počtu cestujúcich, je zrejmé, že rozsah našich služieb sa zvyšuje rýchlym a zodpovedným spôsobom.

Aj keď štatistiky o nehodách elektrických kolobežiek nie sú v celom odvetví jednotné, verejné údaje naznačujú, že naši cestujúci majú v porovnaní s ostatnými výrazne nižšiu mieru zranení.

Sme na to hrdí, ale nespíme na vavrínoch. Vieme, že v oblasti bezpečnosti je vždy čo zlepšovať.

Sústavne pracujeme na nových riešeniach, aby boli naše kolobežky ešte bezpečnejšie – pre cestujúcich aj chodcov. Poďme sa pozrieť na niektoré z vecí, na ktorých sme zapracovali.

Bezpečnostný program Boltu

Každý rok so sebou prináša nové príležitosti a výzvy v oblasti bezpečnosti. Máme preto komplexný bezpečnostný program, ktorý sa priebežne vyvíja, aby vyhovoval meniacim sa potrebám našich cestujúcich a komunít.

Náš bezpečnostný program pozostáva z troch kľúčových pilierov:

Tieto piliere spoločne vytvárajú komplexnú bezpečnostnú stratégiu prispôsobenú jedinečným potrebám každého mesta, v ktorom sa pohybujeme.

Bezpečnosť hardvéru

Bezpečný produkt je prvým pilierom našej stratégie, a to z dobrého dôvodu – bezpečný produkt je základom bezpečnej služby.

Bolt bol plne zodpovedný za návrh a výrobu kolobežky Bolt 4, ktorá je nasadená vo väčšine našich trhov s kolobežkami.

Tento prístup nám umožnil úplnú kontrolu nad kvalitou, testovaním bezpečnosti a ďalšími faktormi, vďaka čomu sme mohli zabezpečiť, aby boli naše e-kolobežky pre cestujúcich bezpečné.

Našou najnovšou kolobežkou je Bolt 5 – najbezpečnejšia a najmodernejšia elektrická kolobežka v našej flotile. Kolobežka Bolt 5 je zatiaľ dostupná len na vybraných trhoch.

„Náš špičkový model e-kolobežky sme vytvorili na základe spätnej väzby od miest a našich zákazníkov. Naše poslanie sa totiž dokonale zhoduje s tým, čo je dobré pre mestá – spoločne hľadáme najlepšie spôsoby integrácie mikrobility do infraštruktúry verejnej dopravy v mestských komunitách. 

Bezpečná, udržateľná a odolná kolobežka Bolt 5 je najnovším krokom v tomto smere. Ponúka motiváciu pre ľudí, aby sa vzdali vlastníctva súkromného auta a využívali výhody zdieľanej mobility.“

Dmitri Pivovarov, viceprezident Bolt Rentals

Bolt 5 má viacero bezpečnostných prvkov, ktoré zvyšujú už aj tak vysoké bezpečnostné štandardy našich predchádzajúcich modelov, ako napríklad:

 • Väčšie kolesá – 12-palcové predné koleso pre lepšiu stabilitu, ovládateľnosť a kontrolu.
 • Hydraulické odpruženie – lepšie tlmenie nárazov a iných otrasov na zvýšenie komfortu pri jazde na väčšine ciest a chodníkov.
 • Kontrolovaná brzdná sila – predná elektromagnetická brzda a zadná valcová brzda pomáhajú cestujúcim efektívne ovládať rýchlosť a zastaviť kolobežku bez straty rovnováhy.
 • Predné a zadné smerové svetlá – lepšia viditeľnosť na zvýšenie bezpečnosti jazdy aj za zhoršených svetelných podmienok.

Vzdelávanie cestujúcich

Samotný produkt nestačí na to, aby naši cestujúci boli v bezpečí. S našimi užívateľmi neustále komunikujeme prostredníctvom rôznych kanálov, aby sme ich poučili o tom, ako jazdiť bezpečne.

Môže ísť o čokoľvek od správ v aplikácii a push oznámení až po príspevky na blogu, obsah na sociálnych sieťach alebo dokonca skutočné podujatia, na ktorých sa užívatelia učia ako bezpečne jazdiť.

Vzdelávanie užívateľov

V záujme maximálnej bezpečnosti sme do našej aplikácie pridali Bezpečnostné nástroje, ktoré sú k dispozícii všetkým užívateľom. Pomocou Bezpečnostných nástrojov majú cestujúci prístup k funkciám:

 • Režim pre začiatočníkov – obmedzenie maximálnej rýchlosti a učenie jazdy na e-kolobežke.
 • Výukové programy ako jazdiť – séria výukových programov, ktoré užívateľom krok za krokom ukazujú, ako jazdiť bezpečne.
 • Bezpečnostné tipy – upozornenia na zodpovednú a bezpečnú jazdu.
 • Miestne pravidlá – zoznam miestnych predpisov a nariadení, ktoré musia cestujúci poznať a dodržiavať.

Naviac v našej aplikácii a prostredníctvom sociálnych sietí prinášame súťaže o prilby a iné darčeky, aby sme užívateľov povzbudili k noseniu prilby pri jazde na našich kolobežkách.

Podporujeme zodpovedné parkovanie

Zodpovedné parkovanie kolobežiek nie je len zdvorilosťou, ale aj zásadnou bezpečnostnou požiadavkou. Kolobežky musia fungovať pre všetkých členov spoločnosti (nielen pre cestujúcich) a najmä pre zraniteľné skupiny, ako sú ľudia s oslabeným zrakom.

Za týmto účelom sme sa zúčastnili na seminári, ktorý zorganizovala Národná rada pre nevidiacich v Írsku (NCBI), a úzko spolupracujeme s mestskými orgánmi na podpore zodpovedného parkovania.

Patrí sem aj šírenie našich odkazov z aplikácie priamo do ulíc formou fyzických kampaní zameraných na konkrétne oblasti, kde sa vyskytli problémy s parkovaním.

Príkladom je naša kampaň v litovskom Vilniuse, kde sme v spolupráci s miestnymi orgánmi spustili kampaň “Nedėk skerso” (v preklade “Neblokuj chodník kolobežkou”).

Kampaň vyzývala užívateľov Boltu, aby pri ukončovaní jazdy brali ohľad na ostatných.

Okrem toho na našich kolobežkách skúšobne používame funkciu rozpoznávania parkovania pomocou umelej inteligencie, ktorá zisťuje porušenie pravidiel parkovania a upozorňuje cestujúcich, aby svoje kolobežky bezpečne zaparkovali.

Podobné kampane plánujeme spustiť aj v ďalších mestách v Európe, aby sme pokračovali vo vzdelávaní našich cestujúcich o zodpovednom a bezpečnom parkovaní.

Bezpečnostné funkcie v aplikácii

Vzdelávanie je síce nevyhnutné, ale zároveň podnikáme aktívne kroky, aby sme zabránili nebezpečnému správaniu a zaistili bezpečnosť cestujúcich, chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

V aplikácii to robíme pomocou našich bezpečnostných funkcií, ktoré umožňujú identifikovať nebezpečnú jazdu a v prípade potreby prijať opatrenia. Toto sú niektoré z opatrení, ktoré sme zaviedli:

Prevencia jazdy v tandeme

Jedným z najnebezpečnejších spôsobov zneužívania elektronických kolobežiek je jazda v tandeme, čo znamená, že na jednej kolobežke jazdia súčasne dvaja alebo viacerí ľudia. Vzniká tak riziko nielen pre oboch cestujúcich, ale aj pre chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Aby sme tomu zabránili, naši inžinieri vyvinuli patentovanú funkciu prevencie jazdy v tandeme, ktorej cieľom je zastaviť jazdu dvoch ľudí na tej istej e-kolobežke súčasne.

Funkcia dokáže rozpoznať náhle zmeny hmotnosti a automaticky odošle užívateľovi upozornenie v aplikácii Bolt, aby ho varovala pred nebezpečenstvom jazdy v tandeme.

Prevencia jazdy pod vplyvom alkoholu

Jazda pod vplyvom alkoholu je nielen nebezpečná, ale v mnohých mestách aj nezákonná. Alkohol a iné návykové látky zhoršujú úsudok a reakčný čas užívateľov, čo vedie k nehodám.

Aby sme pomohli predchádzať jazde pod vplyvom alkoholu, implementovali sme do aplikácie test kognitívnych reakcií.

Pri vyššom podiele nehôd spôsobených jazdou pod vplyvom alkoholu naša aplikácia vyzve užívateľov, aby pred začatím jazdy absolvovali krátky test reakcie.

Ak používatelia v teste neuspejú, platforma ich vyzve, aby sa do požadovaného cieľa odviezli autom Bolt.

Rozpoznanie šmyku

Driftovanie môže predstavovať osobitné nebezpečenstvo pre cestujúcich na e-kolobežkách a chodcov. Zvyčajne k tomu dochádza, keď užívatelia jazdia vysokou rýchlosťou, pri prudkom brzdení alebo v ostrých zákrutách.

V súčasnosti zavádzame funkciu rozpoznania šmyku. Funkcia rozpozná zablokovanie zadného kolesa kolobežky v dôsledku prudkého brzdenia a upozorní užívateľa v aplikácii.

Zaistená bezpečnosť, poistení cestujúci

Napriek nášmu úsiliu, aby boli elektrické kolobežky Bolt čo najbezpečnejšie, k nehodám môže aj tak dochádzať.

Aby sme toto riziko zvládli, nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Allianz, jednou z popredných svetových poisťovní, ktorá poskytuje bezpečnostnú ochranu pre našich užívateľov e-kolobežiek v rušnom mestskom prostredí.

Takmer všetci cestujúci na elektrických kolobežkách Bolt sú teraz krytí hneď dvomi druhmi poistenia, akonáhle sa pustia do jazdy. Cestujúci v Nemecku, Francúzsku, na Malte a v Poľsku sú poistení vďaka spolupráci s ďalšími partnermi. Jednotný poplatok za prenájom pokrýva všetky služby bez akýchkoľvek skrytých poplatkov. 

Prvý typ krytia je úrazové poistenie pre prípad možných vážnych úrazov a poskytuje finančnú podporu, kým sa cestujúci úplne nezotaví.

Druhým základom je všeobecná zodpovednosť cestujúceho, ktorá pokrýva škody spôsobené tretím stranám počas jazdy na e-kolobežkách Bolt (za predpokladu, že cestujúci neporušil zmluvné podmienky Boltu alebo dopravné predpisy).

Bezpečnosť nie je cieľ. Je to cesta.

V oblasti bezpečnosti neexistuje cieľová čiara. Je to nepretržitý maratón s rôznymi prekážkami, ktoré treba na tejto ceste prekonávať, a ktoré si vyžadujú neustále úsilie a ostražitosť.

Rozumieme, že každé mesto je iné – s vlastnými jedinečnými výzvami a dynamikou. Jedine vďaka prispôsobeniu nášho individuálneho nastavenia každému konkrétnemu prostrediu môžeme zabezpečiť, aby sme našim cestujúcim a komunite ponúkali čo najbezpečnejšie služby.

Náš záväzok sa odráža nielen v množstve bezpečnostných prvkov, ktoré sme vyvinuli, ale aj vo formálnom uznaní, ktoré sme získali od najlepších svetových bezpečnostných certifikačných orgánov.

Sme hrdí na to, že spoločnosť Bolt získala v roku 2021 certifikát ISO 45001 pre systémy riadenia bezpečnosti.

Toto bol len letmý pohľad na mnohé bezpečnostné iniciatívy, na ktorých v Bolte pracujeme. Máme pripravený fascinujúci plán s novými funkciami, partnerstvami a ďalšími iniciatívami, ktoré budú pokračovať v zlepšovaní bezpečnosti našich produktov a v rozvoji širšieho pohľadu na bezpečnosť v odvetví mikromobility.

Veríme, že vám tento príspevok na blogu pomohol lepšie pochopiť bezpečnostné funkcie elektrických kolobežiek Bolt. Podrobnejšie informácie o uvedených témach nájdete vo výročnej správe o bezpečnosti e-kolobežiek Bolt za rok 2022.

Ako vždy sa tešíme na to, že sa s Boltom dostanete do cieľa bezpečne a udržateľne. Prajeme vám príjemnú jazdu!

Najnovšie príspevky