Get a ride.
Travel for work.
Leave the expenses to us.

Získajte späť čas, ktorý strácate vypĺňaním reportov o výdavkoch na služobnú cestu, pomocou pracovného profilu Bolt, bezplatnej funkcie v aplikácii Bolt.

Get a ride.<0 />Travel for work.<1 />Leave the expenses to us.

Designed for work rides

Keep business and personal rides separate

Switch between your Personal and Work Profiles in a tap to keep your rides for work and personal separate.

Streamline your expensing

Add your company details and they’ll be visible on all ride receipts when you travel for work with Bolt.

Save time on expenses

Ride receipts go straight to an email of your choice and are automatically submitted as expense claims. No paperwork, no lost receipts, and no hassle reporting expenses.

Connect your Expense Management System

Send your Bolt ride receipts straight to your company's expense management software.

Connect your Expense Management System
  • SAP Concur
  • Rydoo
  • Expensify
  • Zoho Expense

Často kladené otázky

Pracovný profil je bezplatná funkcia vo vašej aplikácii Bolt, ktorý umožňuje oddeliť platby pre pracovné a osobné jazdy. Vždy, keď platíte za jazdu pomocou svojho Pracovného profilu, predvyplnený digitálny účet bude automaticky zaslaný na vami zvolený e-mail.

Looking to sign up your entire team or company?

Simplify business trips for your whole team in three steps.

Sign up for a Bolt Business Account

All Bolt Business rides in Europe are carbon-neutral

Make the greenest choice for your company work rides. The carbon emissions of all Bolt Business rides across Europe are offset.

Go green

Set up your Work Profile today

Join more than 300+ companies that are using Work Profile for their work rides