Znižujeme našu ekologickú stopu

Dlhodobo sa zaväzujeme čo najviac znížiť náš ekologický dopad a kompenzovať zvyšné emisie. Aby sme to dosiahli, neustále dopĺňame elektrické vozidlá, zvyšujeme efektívnosť našich aktivít a spúšťame projekty kompenzácie emisií oxidu uhličitého.

Naše projekty

V spolupráci so spoločnosťou Seedballs Kenya sme vysadili viac ako 11 miliónov semien stromov na zalesnenie znehodnotených oblastí v Keni. Tieto stromy nám pomôžu kompenzovať stopu z vašich jázd Bolt a doručenia jedla Bolt Food. V Európe sme v spolupráci so spoločnosťou One Tree Planted vysadili stromy v Portugalsku a Rumunsku.

V spolupráci so spoločnosťou Climate Impact Partners financujeme projekty kompenzácie emisií uhlíka, ktoré pomáhajú neutralizovať jazdy Bolt Business a zvyšné emisie z kolobežiek a e-bicyklov.

Bolt Green Plan

Sledujeme náš dopad
Aby sme mali jasnú predstavu o našom dopade na životné prostredie, čo nám pomáha rozhodnúť sa, ako tento dopad čo najviac znížiť a účinne kompenzovať zvyšok.
Znižujeme našu uhlíkovú stopu
Sprístupňujeme väčší počet elektrických vozidiel (kolobežky, e-bicyklov, áut) na našej platforme s cieľom ponúknuť zelenšie spôsoby pohybu v mestách. A používame vysoké ekologické štandardy v našej každodennej prevádzke (ISO14001).
Kompenzujeme naše emisie
Investujeme do zalesňovania, ochrany pôdy a ďalších miestnych projektov, aby sme kompenzovali našu uhlíkovú stopu a zároveň pozitívne ovplyvnili naše komunity.
Meaning

Čo to znamená?

Sledujeme naše emisie a aktívne pracujeme na ich znižovaní. Investujeme aj do projektov zalesňovania a ochrany prírody po celom svete, aby sme kompenzovali zostávajúci dopad našich služieb.

Nemusíte robiť nič inak. Jednoducho používajte aplikáciu Bolt a majte pokoj na duši, keď už viete, že robíme, čo môžeme, aby sme minimalizovali negatívny dopad našich služieb mobility na životné prostredie.

Ste pripravení urobiť krok k zmene?

Vyberte si jazdy Bolt a pomáhajte tak formovať budúcnosť udržateľnej mobility.

Prečítajte si viac na našom blogu