Oznámenie o ochrane osobných údajov pre cestujúcich a vodičov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám poskytuje informácie o tom, ako sa budeme starať o vaše osobné údaje. Toto oznámenie pojednáva napríklad o tom, aké informácie používame na to, aby sme vám poskytli náš balík prepravných služieb, ako používame vaše údaje na zaistenie vašej bezpečnosti a o možnostiach a ovládacích prvkoch, ktoré máte k dispozícii. Toto oznámenie tiež informuje o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako pravidlá ochrany údajov fungujú na ochranu všetkých.

Bolt Operations OÜ vystupuje ako Správca vašich osobných údajov, pokiaľ nie je nižšie uvedené inak.

Naša poštová adresa je: Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Estónsko

Vymenovali sme Úradníka pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať na <a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a> alebo prostredníctvom ktorejkoľvek z našich poštových adries nachádzajúcich sa na stránky mesta. Na obálku je potrebné uviesť „Úradník pre ochranu údajov“.

Pojmy „my“ alebo „nám“ označujú majiteľa aplikácie Bolt, Bolt Operations OÜ, súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným, založenú v Estónskej republike. Pojem „ vy“ alebo „ váš“ označuje cestujúceho alebo vodiča, ktorý prostredníctvom svojho účtu v aplikácii Bolt požaduje, prenajíma a/alebo prijíma prepravnú službu.

1. Osobné údaje, ktoré spracúvame

Spracúvame iba informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie najlepších služieb pre vás v rámci nášho dopravného trhu.

 • Kontaktné údaje: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa. Pri niektorých našich službách môžeme vyžadovať trochu viac, napríklad vašu adresu.
 • Informácie o profile: profilový obrázok, uložené adresy, predvoľby jazyka a komunikácie. Pri niektorých našich službách môžeme vyžadovať trochu viac, napríklad informácie o vašom vodičskom preukaze.
 • Geolokácia: napríklad miesto, odkiaľ sa chcete dostať, alebo poloha kolobežiek vo vašej blízkosti, čas, priebeh jazdy a konečný cieľ cesty.
 • Informácie o platbe, ako je účtovaná suma a použitá platobná karta.
 • Záznamy o komunikácii a korešpondencii, napríklad keď sa zapojíte do nášho rozhovoru v aplikácii alebo sa spojíte s našimi pracovníkmi zákazníckych služieb.
 • Obmedzené identifikačné údaje zariadenia, napríklad adresa IP, na ktorej je nainštalovaná aplikácia Bolt
 • Údaje o využívaní prepravných služieb: napríklad údaje o statuse jazdy, časoch a údaje o vašom správaní podľa hodnotenia vodičov.
 • Údaje súvisiace s komunikáciou prostredníctvom rýchlych správ priamo v aplikácii Bolt (možnosť „Chat s vodičom“): dátum a čas komunikácie a jej obsah.

2. Účel spracovania

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť jednu alebo viac našich prepravných služieb:

 • Spájame vás s vodičom, pomáhame vám nájsť kolobežku alebo prenajať si vozidlo: Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje za účelom spojenia cestujúcich s vodičmi, aby vás mohli vyzdvihnúť a vysadiť, alebo aby sme vám mohli zobraziť polohu našich najbližších vozidiel dostupných na prenájom, ako sú naše autá alebo kolobežky. Rýchle správy priamo v aplikácii Bolt sú spracúvané za účelom poskytovania služieb a zákazníckej podpory (vrátane riešenia sporov medzi vodičom a cestujúcim), za účelom zabezpečenia, analýzy, ako aj na zlepšenie našich produktov a služieb.
 • Dostávame vás tam, kam chcete ísť: Vodičom pri privolávaní zobrazujeme údaje o geolokácii a telefónne číslo cestujúcich, aby ich mohli efektívne vyzdvihnúť a vysadiť a tiež sprehľadniť jazdu a trasu. Tieto údaje sa zhromažďujú iba vtedy, ak je aktivovaná aplikácia Bolt. Zhromažďovanie údajov o geolokácii sa zastaví po zatvorení aplikácie Bolt. V niektorých krajinách vodiči nevidia telefónne čísla cestujúcich; vodič vidí úplne iné číslo, ktoré sa dočasne presmeruje na telefónne číslo cestujúceho, čo znamená, že vodič a cestujúci môžu stále komunikovať.
 • Zaisťujeme hladký priebeh vašej jazdy: Údaje o geolokácii používame na zaistenie toho, aby ste sa dostali do cieľa, a na riešenie problémov s kvalitou súvisiacich s našimi službami. Potrebujeme tiež vedieť, kde sa rozhodnete odovzdať prenajaté vozidlo, aby sme mohli správne účtovať, nabíjať batérie a udržiavať náš vozový park.
 • Zaisťujeme, aby bola aplikácia optimálna: Kontaktné údaje používame na informovanie cestujúcich a vodičov o aktualizáciách aplikácie Bolt, aby mohli naďalej vyžívať naše služby. Zhromažďujeme tiež obmedzené údaje zo zariadenia, ktoré používate na pripojenie k našim internetovým, mobilným a telefónnym službám a na zaistenie bezpečnosti vášho účtu pomocou kontrol autentifikácie a overovania.
 • Zaisťujeme vám najrýchlejšiu, najlacnejšiu a najpohodlnejšiu jazdu: Zhromažďujeme údaje o trasách absolvovaných našimi cestujúcimi a vodičmi na analýzu geografického pokrytia. Umožňuje nám to napríklad zlepšovať odporúčania pre vodičov o najefektívnejších trasách a pomáha nám to zaistiť, aby sa naše vozidlá na prenájom, ako napríklad naše kolobežky, nachádzali na najvhodnejších miestach pre zákazníkov.
 • Zaisťujeme vašu platbu: Získavame platobné údaje na spracovanie platieb cestujúcich v mene vodičov za privolanie. A tiež spracúvame platby za naše vozidlá na prenájom, ako napríklad naše autá a kolobežky.
 • Udržiavame a podporujeme štandardy: Zhromažďujeme informácie o statusoch jazdy, čase a hodnoteniach cestujúcich na základe spätnej väzby od vodiča na podporu bezpečnosti používateľov, zabezpečenie súladu s našimi podmienkami, a uistenie sa, že poskytujeme kvalitné a príjemné služby pre každého. Údaje a korešpondencia zákazníckej podpory sa zhromažďujú na účely spätnej väzby a riešenia sporov a problémov s kvalitou služieb.
 • Neustále vás informujeme: Vaše meno, telefónne číslo a e-mailová adresa budú použité na komunikáciu s vami napríklad pri informovaní o tom, že vaša jazda bola ukončená, pri zaslaní potvrdení o jazde a dôležitých aktualizáciách služieb, napríklad v prípade pozastavenia služieb prenájmu našich kolobežiek počas nepriaznivého počasia.

3. Právny základ

Ak máme na to náležitý dôvod, môžeme používať osobné údaje vyššie opísanými spôsobmi. Vždy sa uistíme, že máme dobrý dôvod na akékoľvek nakladanie s vašimi údajmi.

 • Osobné údaje sú spravidla spracúvané za účelom poskytovania služieb zazmluvnených prostredníctvom aplikácie Bolt. To znamená, že aby sme vám poskytli sľúbenú službu a splnili naše podmienky, budeme spracúvať vaše osobné údaje za účelom splnenia týchto záväzkov.
 • Za iných okolností spravidla spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu. Oprávnené záujmy zahŕňajú naše obchodné záujmy v oblasti poskytovania inovatívnych, personalizovaných, bezpečných a rentabilných služieb našim cestujúcim a partnerom, pokiaľ tieto záujmy neprevážia iné záujmy. Naše oprávnené záujmy tiež zahŕňajú vyšetrovanie a odhaľovanie podvodných platieb a iných škodlivých činností, udržiavanie bezpečnosti našej siete a systémov a reagovanie na podozrenia alebo skutočné spáchanie trestných činov.

Občas sa môžeme odvolať na alternatívne právne základy, keď:

 • je potrebné splniť zákonnú povinnosť, ako napríklad spracúvanie údajov, ak to vyžaduje zákon, vrátane napríklad vtedy, ak existuje platná právna požiadavka na sprístupnenie osobných údajov tretej strane, ako je súd alebo regulačný orgán;
 • chránime svoje životné záujmy alebo záujmy ostatných, napríklad v prípade núdze alebo bezprostredného ohrozenia života; alebo
 • ste nám na to udelili jasný súhlas s iným konkrétnym účelom, o ktorom ste boli plne informovaní.

V krajinách, kde oprávnený záujem nie je dostupný právny základ pre spracovanie činnosti spoločnosti Bolt, napríklad v Nigérii, Bolt sa namiesto toho odvoláva na alternatívny platný právny základ dostupný vyššie. Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám vaše osobné údaje, môže nám to brániť v plnení zmluvných záväzkov voči vám alebo v činnosti, ktorá sa od nás zo zákona očakáva. Môže to tiež znamenať, že nemôžeme prevádzkovať váš účet. Napríklad, zhromažďujeme a spracúvame vami poskytnuté osobné údaje počas inštalácie a používania aplikácie Bolt. Odmietnutie zdieľania údajov o geolokácii prostredníctvom aplikácie znamená, že nemôžeme nasmerovať vodiča na vaše miesto vyzdvihnutia, ani vám nemôžeme ukázať naše vozidlá na prenájom vo vašej blízkosti. Naše povinnosti voči vám nebudeme môcť splniť za iných okolností, napríklad ak odmietnete vykonať kontrolu verifikácie, aby ste zaistili integritu svojho účtu. Takýto účet môže byť v záujme prevencie podvodov pozastavený alebo zablokovaný.

4. Príjemcovia

Spolupracujeme iba s dôveryhodnými partnermi a úradmi. Informácie zdieľame iba vtedy, ak na to existuje náležitý dôvod. Zdieľanie obmedzujeme iba na to, čo je potrebné. Vaše osobné údaje nepredávame.

 • Osobné údaje o cestujúcom sú zverejnené iba vodičom, ktorých privolávate na zabezpečenie jazdy v aplikácii Bolt; v takom prípade sa vodičovi zobrazí meno, telefónne číslo (v niektorých krajinách je číslo skryté) a geolokačné údaje cestujúceho.
 • Po poskytnutí prepravnej služby zostane vodičovi 24-48 hodín viditeľné meno a telefónne číslo cestujúceho (v niektorých krajinách je toto číslo skryté). Je to nevyhnutné pre vodičov na vyriešenie akýchkoľvek záležitostí s cestujúcim, ako je napríklad vrátenie niečoho, čo mohlo zostať v aute. Ups!
 • Spätná väzba poskytovaná cestujúcimi týkajúca sa kvality prepravnej služby je anonymná. Vaše hodnotenie zostáva medzi vami a Boltom.
 • V závislosti od polohy cestujúceho môžu byť osobné údaje poskytnuté spoločnostiam a partnerom skupiny Bolt Operations OÜ (miestne dcérske spoločnosti, zástupcovia, pobočky atď.). Spracovanie osobných údajov spoločnosťami a partnermi skupiny Bolt Operations OÜ bude prebiehať za rovnakých prísnych podmienok, ako je stanovené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Viac si môžete prečítať na stránke svojej krajiny.
 • Za určitých okolností sme zo zákona povinní zdieľať informácie s externými príjemcami. Napríklad na základe súdneho príkazu alebo v prípadoch, kedy spolupracujeme s dozorným orgánom pre ochranu údajov pri riešení sťažností alebo vyšetrovaní. Môžeme tiež odpovedať na žiadosti, napríklad od orgánov činných v trestnom konaní, ak sme v dobrej viere presvedčení, že odpoveď je v danej jurisdikcii vyžadovaná zákonmi, alebo ktorá podporuje úlohu verejného záujmu, má vplyv na používateľov v danej jurisdikcii a je v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi. V každom prípade budeme vždy dbať na to, aby sme mali právny základ, na základe ktorého budeme zdieľať tieto informácie a zaistíme zdokumentovanie nášho rozhodnutia.

5. Zabezpečenie a prístup

 • Akékoľvek osobné údaje zhromaždené počas poskytovania našich služieb sú prenášané a uložené v dátových centrách spoločností Zone Media Ltd. a/alebo Amazon Web Services, Inc., ktoré sa nachádzajú na území členských štátov Európskej únie. K osobným údajom majú prístup iba oprávnení zamestnanci spoločností a partnerov skupiny Bolt Operations OÜ a môžu k nim pristupovať iba za účelom riešenia problémov spojených s používaním služieb (vrátane sporov týkajúcich sa prepravných služieb).
 • Spoločnosti a partneri skupiny Bolt Operations OÜ majú prístup k osobným údajom v rozsahu potrebnom na poskytnutie zákazníckej podpory v príslušnej krajine.
 • Na vedecké a výskumné účely sú všetky údaje, ako napríklad hromadné údaje o geolokácii, anonymizované, takže vás z nich nikdy nemožno identifikovať.

6. Vaše práva a kontrola

Chceme, aby ste mali vaše osobné údaje pod kontrolou. Bolt vám poskytuje ovládanie prostredníctvom aplikácie, kde si môžete prezrieť svoje osobné informácie vrátane profilových údajov a histórie jázd. Na našej webovej stránke ponúkame aj nastavenia v aplikácii, ako sú marketingové voľby a transparentné ovládanie súhlasu s používaním súborov cookie. Vaše právo na prístup

 • K svojim osobným údajom máte prístup prostredníctvom aplikácie Bolt. Máte právo požiadať nás o kópie vašich osobných údajov. Existujú určité výnimky, napríklad keď musíme vyvážiť práva ostatných, čo znamená, že nemusíte vždy dostať všetky informácie, ktoré spracúvame.

Vaše právo na nápravu

 • K svojim osobným údajom máte prístup a aktualizujete ich prostredníctvom aplikácie Bolt. Máte právo požiadať nás o opravu informácií, ktoré si myslíte, že sú inak nepresné. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie informácií, ktoré si myslíte, že sú neúplné.

Vaše právo na vymazanie Máte právo nás za určitých okolností požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania

 • Máte právo nás požiadať, aby sme za určitých okolností obmedzili spracovanie vašich údajov. To znamená, že vaše údaje je možné použiť iba na určité účely, napríklad na právne nároky alebo na výkon zákonných práv.

Vaše právo namietať proti spracovaniu

 • Ak spracúvame vaše údaje na základe oprávnených záujmov, môžete využiť právo namietať proti spracovaniu. Proti akémukoľvek automatizovanému rozhodnutiu, ktoré sme urobili, môžete vzniesť námietku a požiadať, aby ho osoba skontrolovala.

Vaše právo na prenosnosť údajov

 • Za určitých okolností máte právo požiadať o prenos informácií, ktoré ste nám poskytli, z jednej organizácie do druhej, alebo priamo vám. To sa vzťahuje iba na informácie, ktoré ste nám poskytli.
 • Doba uchovávania údajov o rýchlych správach priamo v správach aplikácie Bolt je 90 dní, okrem prípadov, keď správy súvisia s nahláseným incidentom - v takom prípade ich uložíme na dobu 6 mesiacov.

7. Uchovávanie

Bolt uchováva údaje o používateľoch len po dobu, ktorá je potrebná na účely popísané vyššie. To znamená, že uchovávame rôzne kategórie údajov na rôzne časové obdobia v závislosti od typu údajov, prepravnej služby, na ktorú sa vzťahujú, a na účely, na ktoré sme údaje zhromaždili.

 • Vaše osobné údaje budú uložené, pokiaľ máte aktívny účet cestujúceho. Ak je váš účet zatvorený, osobné údaje budú vymazané (podľa nášho plánu uchovávania a pravidiel), pokiaľ tieto údaje stále nie sú potrebné na splnenie zákonných povinností alebo na účely účtovníctva, riešenia sporov alebo prevencie podvodov.
 • Finančné údaje o prepravných službách poskytovaných cestujúcim budú uložené tri roky po poslednej jazde. Údaje požadované na iné účtovné účely budú uložené sedem rokov po poslednej jazde.
 • V prípade podozrenia z trestného činu, podvodnej činnosti alebo nepravdivých informácií budú údaje uložené až 10 rokov.
 • V prípade platobných sporov budú údaje uchovávané, kým nebude nárok uspokojený alebo do dátumu vypršania platnosti týchto nárokov.
 • Údaje o histórii jázd a údaje o využívaní prepravných služieb budú uložené tri roky, následne budú údaje anonymizované.

Upozorňujeme, že odinštalovanie aplikácie Bolt vo vašom zariadení nespôsobí vymazanie vašich osobných údajov. V prípade, že Bolt aplikácia nebola použitá po dobu troch rokov, budeme vás kontaktovať a vyzveme vás na potvrdenie, či chcete, aby váš účet bol aktívny pre budúce použitie. Ak v primeranom čase nepríde žiadna odpoveď, účet bude zatvorený a osobné údaje budú vymazané, pokiaľ tieto údaje nie sú potrebné na akýkoľvek účel uvedený vyššie v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

8. Priamy marketing

 • Ak nám na to dáte súhlas alebo na základe prejavu vôle, vám môžeme posielať marketingové správy na vašu e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo. Môžeme personalizovať marketingové správy pomocou informácií o vašom využívaní služby Bolt, napríklad ako často používate aplikáciu Bolt a vaše prepravné preferencie.
 • Ak si už neželáte dostávať marketingové správy, kliknite na odkaz „Odhlásiť sa z odberu“ v päte jedného z našich e-mailov alebo sa odhláste v sekcii profilu aplikácie Bolt. Jednoduché.

9. Automatizované rozhodovanie

Vyžívame pomoc automatizovaného rozhodovania v prípade vydávania upozornení a implementácie pozastavenia služby privolávania. Používanie automatizovaného rozhodovania je menej náchylné na chyby, efektívnejšie a bezpečnejšie ako používanie našich zamestnancov. Údaje o vašom využívaní prepravných služieb (údaje o stave jazdy vrátane zrušenia a nedostavenia sa na miesto a údaje o vašom správaní podľa hodnotenia vodičov) sa berú do úvahy pri posudzovaní potreby varovania alebo pozastavenia služieb. Viac o automatizovanom rozhodovaní si môžete prečítať na tu. Pozastavenie služby privolávania zostane v platnosti 6 mesiacov, následne sa prístup k službe obnoví. Vždy budete mať právo na preskúmanie rozhodnutia osobou a napadnúť rozhodnutie, vyjadriť svoj uhol pohľadu a získať vysvetlenie kontaktovaním našej zákazníckej podpory v našej aplikácii.

10. Riešenie sporov

 • Spory súvisiace so spracovaním osobných údajov sa v prvom rade riešia prostredníctvom zákazníckej podpory (<a href="mailto:info@bolt.eu" rel ="nofollow">info@bolt.eu</a>). Máte právo obrátiť sa na Úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Bolt (<a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a>).
 • Našim dozorným orgánom je estónsky Inšpektorát na ochranu údajov (www.aki.ee).

11. Aby malo toto oznámenie význam

Dúfame, že je pre vás toto oznámenie o ochrane osobných údajov ľahko zrozumiteľné.

Zákony o ochrane údajov sú dôležité. Posilňujú pravidlá a zlepšujú vaše práva na informácie. Mnohé z týchto pravidiel sa môžu zdať komplikované, ale väčšina z nich je založená na zdravom úsudku. Svoju zodpovednosť za vaše údaje berieme vážne. Spoločnosť Bolt bude naďalej vykonávať zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov ako súčasť nášho záväzku chrániť vaše súkromie a poskytnúť vám ešte väčšiu transparentnosť.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v miestnych zmluvných podmienkach pre cestujúcich.

Naskenujte a môžete sťahovať

Už to skoro bude!

Naskenujte kód QR fotoaparátom telefónu a stiahnite si aplikáciu.