Bolt Safety Lab

Bolt Safety Lab

Putting safety at the heart of micromobility.

Transparentnosť v oblasti bezpečnosti a partnerstiev s mestami

Keďže výskum týkajúci sa bezpečnosti mikromobility je stále obmedzený, transparentnosť údajov o prevádzkovateľoch má zásadný význam pre podporu miest pri prijímaní informovaných rozhodnutí o budúcnosti ich dopravných systémov.

Spoločnosť Bolt sa zaviazala spolupracovať s mestami na zavádzaní bezpečnej mikromobility formou otvoreného dialógu o kritických bezpečnostných otázkach a spôsoboch ich riešenia.

Kontaktujte nás a dozviete sa viac o našich údajoch, výskume a partnerstvách s mestami.

Markus Villig, Bolt Founder & CEO
Markus Villig, Bolt Founder & CEO
Od nášho súboru bezpečnostných nástrojov pre kolobežky až po naše funkcie prevencie jazdy pod vplyvom alkoholu a prevencie jazdy v tandeme – údaje a výskum sú nevyhnutné pre vývoj nových nástrojov, ktoré zabezpečia čo najväčšiu bezpečnosť cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Prostredníctvom Bolt Safety Lab sa s radosťou delíme o naše poznatky s mestami a podporujeme ich vývoj bezpečných a udržateľných riešení v oblasti mikromobility.
Markus Villig, Bolt Founder & CEO

Najdôležitejšie výsledky výskumu

2022 Správa o bezpečnosti kolobežiek Bolt

Bolt Scooter Safety Pledge

As a partner to cities, we pledge to embed the following principles into Bolt’s global scooter operations. Our aim is to support city efforts to achieve Vision Zero – the elimination of all traffic fatalities and severe injuries.
Read more ↗

2022 Správa o bezpečnosti kolobežiek Bolt

V rokoch 2020-2021 klesla miera nehodovosti kolobežiek Bolt na 1 milión km o 12 %, zatiaľ čo miera zranení na 1 milión km klesla o 26 %.

Prečítajte si celú správu, aby ste sa dozvedeli viac o kľúčových udalostiach v oblasti bezpečnosti kolobežiek, a sledujte ďalšiu verziu tejto výročnej správy.
Prečítajte si celú správu ↗
2022 Správa o bezpečnosti kolobežiek Bolt