Jazdite bezpečne s
Boltom!

Vaša bezpečnosť je našou prioritou. Zistite, čo robíme pre bezpečnosť vašich jázd na kolobežkách Bolt, a osvojte si najdôležitejšie bezpečnostné tipy pre kolobežky!

Jazdite bezpečne s <0/> Boltom!

1 incident na 80,000 km

Vďaka tomu je spoločnosť Bolt jedným z najbezpečnejších prevádzkovateľov kolobežiek na svete.

Správa o bezpečnosti kolobežiek Bolt

Pozrite si, aké sú bezpečnostné parametre Boltu v porovnaní s priemerom v danom sektore, a zoznámte sa s novými bezpečnostnými prvkami, ktoré zavádzame.

bicycle scooter

Bezpečná jazda s Boltom

Kolobežková škola

Prejdite naše krátke lekcie, aby ste sa dozvedeli o pravidlách cestnej premávky a získali tipy na bezpečnú jazdu.

Tréning pred jazdou

Kde sú brzdy? Rýchlostná páka? Zvonček? Všetko sa dozviete na školení pred jazdou.

Režim začiatočníka

Rýchlosť kolobežky obmedzíme na 15 km/h, takže prvých 5 jázd absolvuješ pomaly a pokojne.

Súťaže o prilby

Sledujte naše sociálne siete a zapojte sa do rôznych súťaží.

Kolobežková škola Bolt

Naučíme ťa jazdiť bezpečne.

Lekcie:

Všeobecné pravidlá bezpečnosti kolobežiek

Noste prilbu

Odporúčame mať so sebou prilbu a počas jazdy ju nosiť.

Buďte v strehu

Sledujte premávku okolo seba a rozbiehajte sa pomaly.

Nejazdite pod vplyvom alkoholu

Nikdy nejazdite na kolobežkách pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

rule item

Rešpektujte pravidlá premávky

Pri jazde na kolobežke dodržiavajte všetky dopravné značky. Rešpektujte ostatných účastníkov cestnej premávky.

Nejazdite po chodníkoch

Nejazdite po chodníkoch, ak je to možné, využívajte cyklistické pruhy. Dajte prednosť chodcom.

Jedna osoba na kolobežku

Nevystavujte seba a svojich priateľov zbytočnému nebezpečenstvu. Vždy jazdite po jednom!

rule item

Parkujte zodpovedne

Zaparkujte kolobežku v blízkosti stojanov na bicykle alebo v určených zónach na odkladanie kolobežiek.

Neblokujte a nerušte

Vyhnite sa blokovaniu chodníkov, autobusových zastávok a neumiestňujte kolobežky na stojany na bicykle.

Vyrovnajte ich do radu

Zaparkujte kolobežku vedľa iných kolobežiek. Vždy používajte stojanček.

rule item

Všimli ste si nejaký problém?
Dajte nám vedieť!

Všimli ste si zle zaparkovanú kolobežku alebo cestujúceho, ktorý nedodržiava pravidlá bezpečnej jazdy? Nahláste problém a my sa ho vynasnažíme vyriešiť.

report problem