Ökad säkerhet på Bolts plattform med lansering av ljudinspelningsfunktion

22 aug. 2023

Bolt safety feature

På Bolt kommer säkerhet först. Vi jobbar kontinuerligt med säkerheten på plattformen och implementerar nya säkerhetsfunktioner regelbundet. Vi har nu lanserat ännu en funktion på plattformen: ljudinspelning.

Med den här funktionen kan både förare och passagerare spela in ljud via appen under en resa. Ljudfilen kan användas som bevis i fall en utredning krävs av oss eller annan myndighet.

Funktionen finns i appen i resans översikt under säkerhetskitet. Om föraren eller kunden beter sig olämpligt eller situationen känns otrygg och obehaglig kan de använda sig av funktionen och spela in samtal under resan.

Ljudinspelningen kan endast aktiveras under en pågående Bolt-resa. Bolt kan bara komma åt ljudfiler som användare aktivt har delat med kundsupport som en del av en rapport.

Observera att du måste ha den senaste uppdaterade appversionen för att kunna använda funktionen.

Grön bakgund med telefon som visar Bolt-appens nya ljudinspelningsfunktion

Så fungerar ljudinspelning

  • Första gången du använder funktionen kan appen be om åtkomst till telefonens mikrofon.
  • Du kan börja spela in när som helst under en resa. Funktionen är endast tillgänglig under pågående resor, från att föraren har accepterat en körning till att föraren har avslutat resan. Pågående inspelning kommer automatiskt att avslutas när resan är avslutad.
  • Tänk på att inspelningen pausas vid samtal samt när du öppnar en annan app som använder mikrofonen och återupptas automatiskt när andra appar som använder mikrofonen stängs ner.
  • Ljudfilen krypteras och lagras på din enhet i upp till 24 timmar. Om du vill dela inspelningen med Bolts kundsupport bifogar du filen i en rapport. Den krypterade inspelningen raderas automatiskt från din enhet efter 24 timmar! Skicka därför rapporten till Bolts kundsupport så snart som möjligt.

Läs mer om hur vi behandlar uppgifter och dina rättigheter avseende dina personuppgifter i vår integritetspolicy för passagerare och förare.


Vanliga frågor

Är några externa leverantörer inblandade?

Bolt har utvecklat den här funktionen själva utan hjälp från andra leverantörer, vilket betyder att ljudinspelningen lagras internt i appen och garanterar därmed maximal integritet.

Vem har tillgång till inspelningar?

Bolt kan inte komma åt inspelningen på din telefon utan att du delar den med Bolts kundsupport när du rapporterar en resa.

Kommer inspelningar att delas med en tredje part?

Nej, men vi kan dela inspelningarna med relevanta lokala myndigheter (t ex polisen) på begäran.

När blir ljudinspelningsfunktionen tillgänglig?

Funktionen lanseras och testas i flertalet länder och har nyligen lanserats i Sverige (augusti 2023).


Säkerhetsfunktioner för förare och passagerare

Vi jobbar ständigt för att öka säkerheten på plattformen, både för förare och passagerare. 

Säkerhetsfunktioner för förare

  • Passagerarhantering — vi kan blockera kunder som uppför sig olämpligt när de reser med Bolt.
  • Telefonmaskering – telefonnummer förblir dolt för både för passagerare och förare när de ringer varandra via appen.
  • Kontroll av stillastående fordon – om fordonet förblir stillastående för länge kontaktar vårt säkerhetsteam föraren och passageraren för att se till att allt står rätt till.

Läs mer om funktioner på säkerhetssida för förare.

Säkerhetsfunktioner för kunden:

  • Identitetskontroll — förare måste ta en selfie regelbundet men vid slumpmässiga tidpunkter för att verifiera att ingen annan använder förarkontot.
  • Dela reseinformation — kunden kan dela sin plats i realtid med vänner, familj eller partner.
  • Nödhjälpsfunktion – via nödhjälpsfunktionen kan kunden snabbt och diskret kontakta polis/ambulans och dela fordon och live plats.

Läs mer om våra funktioner på vår säkerhetssida för kunder.

Senaste inläggen