Oznámení o ochraně osobních údajů pro cestující a jezdce

Tímto oznámením o ochraně osobních údajů Vám sdělujeme, jak se dle svého slibu budeme starat o Vaše osobní údaje. Tímto oznámením Vám například sdělujeme, jaké informace využíváme k tomu, abychom Vám poskytli náš balíček přepravních služeb, jak informace o Vás využíváme, abychom Vás udrželi v bezpečí, a možnosti volby a kontroly, které máte k dispozici. Toto oznámení Vám také ozřejmí Vaše práva na ochranu osobních údajů a to, jak fungují pravidla ochrany osobních údajů, aby chránila všechny.

Není-li níže uvedeno jinak, je Bolt Operations OÜ správcem Vašich osobních údajů.

Naše poštovní adresa je: Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Estonsko

Jmenovali jsme pověřence ochrany osobních údajů a můžete ho kontaktovat na <a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a> nebo prostřednictvím kterékoli z našich poštovních adres uvedených v stránky města. Obálku prosím označte „Pověřenec ochrany osobních údajů“. Pojem „nám“ nebo „my“ označuje vlastníka aplikace Bolt, Bolt Operations OÜ, společnost s ručením omezeným, založenou v Estonské republice. Pojem „Vy“ nebo „Váš“ označuje cestujícího nebo jezdce, který prostřednictvím svého účtu v aplikaci Bolt požaduje, najímá si a/nebo obdrží přepravní služby.

1. Osobní údaje, které zpracováváme:

Zpracováváme pouze informace, které potřebujeme, abychom Vám mohli poskytnout ty nejlepší služby na našem dopravním trhu.

 • Kontaktní údaje: údaje jako je jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa. U některých našich služeb můžeme vyžadovat další informace, například Vaši domácí adresu.
 • Informace o profilu: údaje jako je Vaše profilová fotka, uložené adresy, předvolby jazyka a komunikace. U některých našich služeb můžeme vyžadovat další informace, například údaje z Vašeho řidičského průkazu.
 • Geolokace: například odkud potřebujete jet nebo umístění koloběžek blízko Vás, čas, průběh cesty a konečný cíl Vaší cesty.
 • Platební údaje, jako je účtovaná částka a použitá platební karta.
 • Záznamy o komunikaci a korespondenci, například když komunikujete prostřednictvím našeho chatu v aplikaci nebo mluvíte s našimi pracovníky zákaznických služeb.
 • Omezené identifikační údaje zařízení, jako je IP adresa, na které byla aplikace Bolt nainstalována
 • Údaje o využití přepravních služeb: údaje například o stavu cesty, časech a údaje o Vašem chování, jak ho hodnotí řidiči.
 • Data související s komunikací prostřednictvím služby pro okamžité zasílání zpráv přímo v aplikaci Bolt (možnost „Chatovat s řidičem“): datum a čas komunikace a její obsah.

2. Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytnout jednu nebo více našich přepravních služeb:

 • Spojíme Vás s řidičem, pomůžeme Vám najít koloběžku nebo pronajmeme vozidlo: Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem propojení cestujících s řidiči, aby Vás mohli vyzvednout a vysadit na místě, nebo abychom Vám ukázali, kde se nacházejí naše nejbližší dostupná vozidla k pronájmu, například naše auta nebo koloběžky. Zprávy zaslané prostřednictvím služby pro okamžité zasílání přímo v aplikaci Bolt jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb a zákaznické podpory (včetně řešení sporů mezi řidičem a jezdcem), a to z bezpečnostních důvodů a také pro zlepšení našich produktů a služeb a za účelem analýzy.
 • Dostaneme Vás tam, kam chcete jet: Při přivolávání řidičů jim zobrazujeme geolokační údaje a telefonní číslo cestujících, abychom umožnili efektivní vyzvednutí a vysazení cestujících a zpřehlednili cestu a trasu. Tato data jsou shromažďována pouze v případě, že je aktivována aplikace Bolt. Shromažďování geolokačních údajů je ukončeno po zavření aplikace Bolt. V některých zemích řidiči telefonní čísla cestujících nevidí; řidič vidí úplně jiné číslo, které se dočasně přesměruje na telefonní číslo cestujícího, což znamená, že i tak mohou řidič a cestující komunikovat.
 • Zajistíme, aby Vaše cesta probíhala hladce: Geolokační údaje používáme, abychom se ujistili, že se dostanete do cíle, a vyřešili problémy s kvalitou našich služeb. Také potřebujeme vědět, kde se rozhodnete zanechat pronajaté vozidlo, abychom mohli správně účtovat, dobít baterie a udržovat naši flotilu.
 • Zajistíme, aby byla aplikace optimální: Kontaktní údaje používáme k upozornění cestujících a jezdců na aktualizace aplikace Bolt, abyste mohli naše služby nadále používat. Shromažďujeme také omezená data ze zařízení, které používáte, abychom Vás propojili s našimi internetovými, mobilními a telefonními službami a abychom pomocí autentizace a ověřování pomáhali udržovat Váš účet v bezpečí.
 • Zajistíme, aby Vaše jízda byla pro Vás tou nejrychlejší, nejlevnější a nejpohodlnější: Shromažďujeme údaje o trasách, které absolvovali naši cestující a jezdci, abychom analyzovali geografické pokrytí. To nám umožňuje například zlepšovat doporučení řidičům ohledně nejefektivnějších tras a pomáhá nám zajistit, aby se naše vozidla k pronájmu, například naše koloběžky, nacházela v místech pro zákazníky nejvhodnějších.
 • Vybíráme Vaši platbu: Získáváme platební údaje za účelem zpracování plateb cestujících jménem přivolaných řidičů. A také zpracováváme platby za naše vlastní vozidla k pronájmu, například za naše auta a koloběžky.
 • Udržujeme a prosazujeme standardy: Shromažďujeme údaje o stavech cesty, času a hodnocení cestujících dle zpětné vazby ohledně řidičů, abychom podpořili bezpečnost uživatelů, prosazovali soulad s našimi podmínkami a ujistili se, že poskytujeme kvalitní a příjemné služby pro každého. Údaje a korespondence ze zákaznické podpory jsou shromažďovány za účelem zpětné vazby a řešení sporů a problémů s kvalitou služeb.
 • Průběžně Vás informujeme: Vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa budou použity ke komunikaci s Vámi, například abychom Vám dali vědět, že Vaše cesta byla dokončena, zaslali Vám potvrzení a účty za cesty a informovali Vás o důležitých aktualizacích služeb, například když se kvůli špatnému počasí pozastaví pronajímání našich koloběžek.

3. Právní základ

Pokud k tomu máme řádný důvod, můžeme osobní údaje používat výše popsanými způsoby. Vždy se ujistíme, že máme pro jakékoli nakládání s Vašimi údaji dobrý důvod.

 • Osobní údaje jsou obecně zpracovávány za účelem poskytování služeb sjednaných s Vámi prostřednictvím aplikace Bolt. To znamená, že abychom Vám poskytli slíbenou službu a dodrželi naše podmínky, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom tyto závazky splnili.
 • Za jiných okolností obecně zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy zahrnují naše obchodní zájmy na poskytování inovativních, personalizovaných, bezpečných a výdělečných služeb našim cestujícím a partnerům, pokud tyto zájmy nejsou převáženy jinými zájmy. Naše oprávněné zájmy zahrnují také například vyšetřování a odhalování podvodných plateb a jiných zákeřných činností, udržování zabezpečení naší sítě a systémů a reakce na podezřelé nebo skutečné trestné činy.

Čas od času můžeme jednat na základě alternativních právních základů, a to v případě, že:

 • je nutné splnit zákonnou povinnost, jako je zpracování údajů, pokud to zákon vyžaduje, včetně toho, například, pokud existuje platný právní požadavek na poskytnutí osobních údajů třetí straně, například soudu nebo regulačnímu orgánu;
 • se chrání Vaše zásadní zájmy nebo zájmy ostatních, například v případě nouze nebo bezprostředního ohrožení života; nebo
 • jste nám k tomu dali jasný souhlas za jiným konkrétním účelem, o kterém jste byli plně informováni.

V zemích, kde oprávněný zájem není dostupným zákonným základem pro zpracovávání společností Bolt, například v Nigérii, jedná Bolt místo toho na základě alternativních platných právních základů dle ustanovení výše. Pokud se rozhodnete neposkytnout nám osobní údaje, může nám to zabránit ve splnění smlouvy s Vámi nebo nás zastavit v činnosti, kterou od nás očekává zákon. Může to také znamenat, že nemůžeme provozovat Váš účet. Například shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje poskytnuté Vámi v průběhu instalace a používání aplikace Bolt; odmítnutí sdílení geolokačních údajů prostřednictvím aplikace znamená, že k Vám nemůžeme nasměrovat řidiče, aby Vás vyzvedl, ani Vám nemůžeme ukázat jedno z našich vlastních vozidel k pronájmu blízko Vás. Za jiných okolností nebudeme schopni plnit své závazky vůči Vám, například pokud odmítnete podstoupit ověření identity, aby byla zajištěna integrita Vašeho účtu, pak může být účet pozastaven nebo zablokován, aby se zabránilo podvodům.

4. Adresáti

Spolupracujeme pouze s důvěryhodnými partnery a úřady. Sdílíme pouze tehdy, když k tomu existuje řádný důvod. Sdílení omezujeme pouze na to, co je požadováno. Vaše osobní údaje neprodáváme.

 • Osobní údaje cestujícího jsou sdělovány pouze volaným řidičům, když se jízdy ujmou v aplikaci Bolt; v takovém případě uvidí řidič jméno, telefonní číslo (v některých zemích je číslo skryté) a geolokační údaje cestujícího.
 • Po poskytnutí přepravní služby zůstane jméno a telefonní číslo (v některých zemích je toto číslo skryté) cestujícího, který si jízdu vyžádal, pro řidiče viditelné po dobu 24-48 hodin. To je nezbytné, aby řidiči vyřešili s cestujícím jakékoli problémy, jako je vrácení něčeho speciálního, co mohlo zůstat v autě. Jejda!
 • Zpětná vazba poskytovaná cestujícími ohledně kvality služeb převozu je anonymní. Vaše hodnocení je soukromé mezi Vámi a Boltem.
 • V závislosti na umístění cestujícího mohou být osobní údaje poskytnuty společnostem a partnerům skupiny Bolt Operations OÜ (místním dceřiným společnostem, zástupcům, pobočkám, agentům atd.). Zpracování osobních údajů společnostmi a partnery skupiny Bolt Operations OÜ bude probíhat za stejných přísných podmínek, jaké jsou stanoveny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Více si můžete přečíst na stránce Vaší země.
 • Za některých okolností jsme ze zákona povinni sdílet informace s externími příjemci. Například na základě soudního příkazu nebo pokud spolupracujeme s dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů při vyřizování stížností nebo vyšetřování. Můžeme také vyhovět žádostem, například od bezpečnostních služeb, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že vyhovění je v dané jurisdikci vyžadováno zákonem nebo podporuje úkol veřejného zájmu, ovlivňuje uživatele v dané jurisdikci a je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. V každém případě se vždy přesvědčíme, že máme právní základ ke sdílení informací, a zajistíme zdokumentování našeho rozhodnutí.

5. Zabezpečení a přístup

 • Veškeré osobní údaje shromážděné v průběhu poskytování našich služeb jsou přenášeny do datových centrech společností Zone Media Ltd. a/nebo Amazon Web Services, Inc., která se nacházejí na území členských států Evropské unie, a zde jsou i uchovávány. K osobním údajům mají přístup pouze autorizovaní zaměstnanci společností a partnerů skupiny Bolt Operations OÜ a k údajům mohou mít přístup pouze za účelem vyřešení problémů spojených s používáním služeb (včetně sporů týkajících se přepravních služeb).
 • Společnosti a partneři skupiny Bolt Operations OÜ mají k osobním údajům přístup v rozsahu nezbytném pro poskytování zákaznické podpory v příslušné zemi.
 • Pro účely našeho výzkumu a vědecké účely jsou všechna data, například hromadně zpracovávaná geolokační data, anonymizována, takže z nich nikdy nemůžete být identifikováni.

6. Vaše práva a možnosti kontroly

Chceme, abyste měli své osobní údaje pod kontrolou. Bolt Vám prostřednictvím aplikace poskytuje možnosti kontroly, kdy si můžete prohlížet své osobní údaje včetně údajů o svém profilu a historii cest. Nabízíme také různá nastavení aplikace, například možnost dobrovolné účasti v marketingu, a transparentní nastavení souhlasu s využíváním cookies na našich webových stránkách.

Právo na přístup

 • Ke svým osobním údajům máte přístup prostřednictvím aplikace Bolt. Máte právo požádat nás o kopie svých osobních údajů. Existují určité výjimky, například když musíme vyvážit práva ostatních, což znamená, že nemusíte vždy obdržet všechny informace, které zpracováváme.

Právo na opravu

 • Ke svým osobním údajům máte přístup a můžete je aktualizovat prostřednictvím aplikace Bolt. Máte právo požádat nás o opravu informací, které jinak považujete za nepřesné. Máte také právo požádat nás o doplnění informací, které považujete za neúplné.

Právo na výmaz Za určitých okolností máte právo požádat nás o výmaz svých osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

 • Za určitých okolností máte právo požádat nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že Vaše údaje lze použít pouze k určitým účelům, jako jsou právní nároky, nebo k výkonu zákonných práv.

Právo vznést námitku proti zpracování

 • Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů, můžete mít právo vznést námitku proti zpracování. Můžete vznést námitku vůči jakémukoli automatizovanému rozhodnutí, které jsme učinili, a požádat, aby ho překontroloval člověk.

Právo na přenositelnost údajů

 • Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom přenesli informace, které jste nám poskytli, z jedné organizace do druhé, nebo abychom je poskytli Vám. To platí pouze pro informace, které jste nám poskytli.
 • Doba uchovávání údajů o službě rychlého zasílání zpráv přímo ve zprávách aplikace Bolt je 90 dní, kromě případů, kdy zprávy souvisejí s nahlášeným incidentem - v takovém případě je uchováváme po dobu 6 měsíců.

7. Uchování

Bolt uchovává údaje uživatele pouze tak dlouho, jak je nutné pro výše popsané účely. To znamená, že uchováváme různé kategorie údajů po různá časová období v závislosti na typu údajů, na související přepravní službě a na účelech, pro které jsme údaje shromáždili.

 • Vaše osobní údaje budou uloženy, dokud budete mít aktivní účet cestujícího. Pokud bude Váš účet uzavřen, budou osobní údaje vymazány (podle našeho plánu a pravidel uchování), pokud tyto údaje nejsou nadále vyžadovány ke splnění zákonných povinností nebo pro účetnictví, řešení sporů nebo za účelem prevence podvodů.
 • Finanční údaje o přepravních službách poskytovaných cestujícím budou uloženy po dobu tří let po poslední cestě. Údaje požadované pro jiné účetní účely budou uloženy po dobu sedmi let po poslední cestě.
 • V případě podezření z trestného činu, podvodné činnosti nebo poskytnutí nepravdivých informací budou údaje uloženy po dobu až 10 let.
 • V případě sporů o platby budou údaje uchovávány, dokud nebude pohledávka uspokojena, nebo do data vypršení platnosti těchto pohledávek.
 • Údaje o historii cesty a údaje o využití přepravních služeb budou uloženy po dobu tří let, poté budou data anonymizována.

Vezměte prosím na vědomí, že odinstalování aplikace Bolt ve Vašem zařízení nevyvolá vymazání Vašich osobních údajů. Pokud nebyla aplikace Bolt použita po dobu tří let, kontaktujeme Vás a požádáme o potvrzení, zda si přejete udržovat účet aktivní pro budoucí použití. Pokud v přiměřené době neobdržíme odpověď, bude účet uzavřen a osobní údaje budou vymazány, pokud tyto údaje nejsou vyžadovány pro jakýkoli účel uvedený výše v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

8. Přímý marketing

 • Na Vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo Vám můžeme zasílat zprávy přímého marketingu, pokud jste nám k tomu dali svolení, nebo na základě dočasného dobrovolného souhlasu. Zprávy přímého marketingu můžeme personalizovat pomocí informace o tom, jak využíváte služeb Bolt, například jak často používáte aplikaci Bolt, a Vaše dopravní preference.
 • Pokud si již nepřejete dostávat zprávy přímého marketingu, klikněte prosím na odkaz „Zrušit odběr“ v zápatí jednoho z našich e-mailů nebo se odhlaste v sekci profilu v aplikaci Bolt. Snadné.

9. Automatizované rozhodování

V případě vydávání varování a zavádění pozastavení přivolání jízd používáme pomoc automatického rozhodování. Používání automatizovaného rozhodování je méně náchylné k chybám, je efektivnější a bezpečnější než využívání našich zaměstnanců. Při posuzování potřeby varování nebo pozastavení se berou v úvahu Vaše údaje o využívání přepravních služeb (údaje o stavu cesty včetně zrušení a nedostavení se a údaje o Vašem chování podle posouzení řidičů). Více o automatizovaném rozhodování si můžete přečíst zde. Pozastavení přivolání jízd bude platné po dobu 6 měsíců, poté bude přístup ke službě přivolávání jízd obnoven.

Vždy budete mít právo nechat rozhodnutí překontrolovat člověkem a rozhodnutí napadnout, vyjádřit svůj úhel pohledu a získat vysvětlení, a to tak, že kontaktujete naši zákaznickou podporu v naší aplikaci.

10. Řešení sporů

 • Spory týkající se zpracování osobních údajů jsou v první řadě řešeny prostřednictvím zákaznické podpory (<a href="mailto:info@bolt.eu" rel ="nofollow">info@bolt.eu</a>). Máte právo kontaktovat pověřence ochrany osobních údajů společnosti Bolt (<a href="mailto:privacy@bolt.eu" rel ="nofollow">privacy@bolt.eu</a>).
 • Naším dozorovým orgánem je estonský inspektorát ochrany osobních údajů (www.aki.ee).

11. Aby bylo toto oznámení skvělé

Doufáme, že je toto oznámení o ochraně osobních údajů pro Vás snadno srozumitelné.

Zákony o ochraně osobních údajů jsou důležité. Posilují pravidla a posilují Vaše práva na informace. Mnoho z těchto pravidel může vypadat komplikovaně, ale většina je založena na zdravém rozumu. Bereme svou odpovědnost za Vaše údaje vážně. Společnost Bolt bude nadále provádět změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů jako součást našeho závazku chránit Vaše soukromí a poskytnout Vám ještě větší transparentnost.

Další informace jsou k dispozici v místních Podmínkách pro cestující.

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.