ასე მალე იყოფა ჩვენი გზები?

roads parting at sunset

მზის ჩასვლისას მგზავრობა არ იქნება იგივე შენს გარეშე..

ახლავე...