Privātuma politika Bolt vadītājiem

Bolt Operations OÜ, reģistrācijas numurs 14532901, adrese: Vana-Lõuna tn 15, Tallina, 10134, Igaunija, ir datu pārzinis, kurš noteic Bolt vadītāju personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Bolt Operations OÜ ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, kurš iesaistās visos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos (e-pasts: privacy@bolt.eu).

Šajā Privātuma politikā lietotie jēdzieni "mēs" vai "mums" attiecas uz Igaunijā dibinātu uzņēmumu Bolt Operations OÜ kā Bolt lietotnes īpašnieku.

1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam

Vadītāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, dzīvesvieta;

Vadītāju ģeogrāfiskā atrašanās vieta un braukšanas maršruts;

Informācija par transportlīdzekli (tai skaitā tā reģistrācijas numuru);

Vadītāja aktivitātes līmenis un vērtējumi;

Vadītāja apliecības dati, fotogrāfija, profesionālo kvalifikāciju un personību apliecinoši dokumenti;

Dati par kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem.

Finanšu dati, kas attiecas uz transporta pakalpojumu sniegšanu, netiek uzskatīti par personas datiem, jo vadītāji piedāvā transporta pakalpojumus saimnieciskās un profesionālās darbības ietvaros.

Informācija, kas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir nepieciešama nodokļus pārvaldošajām institūcijām: tostarp, Jūsu nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, PVN maksātāja numurs, dzimšanas vieta, finanšu konta identifikators, informācija par katru dalībvalsti, kurā esat rezidents.

2. Datu apstrādes mērķi

Bolt ievāc un apstrādā personas datus ar mērķi savienot pasažierus ar vadītājiem, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku un ātrāku pārvietošanos.

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un braukšanas maršruts tiek izmantoti, lai analizētu ģeogrāfisko apgabalu, kurā notiek pārvietošanās, un sniegtu padomus vadītājiem. Ja tu nevēlies izpaust pasažieriem savu atrašanās vietu, tev vajadzētu aizvērt Bolt lietotni vai norādīt Bolt lietotnē, ka šobrīd neesi tiešsaistē un nepiedāvā transporta pakalpojumus.

Vadītāja apliecība, informācija par profesionālo kvalifikāciju un personu apliecinoši dokumenti, kā arī dati par kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem tiek izmantoti, lai noteiktu to atbilstību normatīvajiem aktiem un noskaidrotu personas piemērotību vadītāja pienākumu izpildei.

Bolt lietotnē tiek parādīta vadītāja fotogrāfija, vārds, automašīnas numurs un modelis, kā arī telefona numurs un ģeogrāfiskā atrašanās vieta, lai palīdzētu klientiem identificēt vadītāju un auto.

Tu saņemsi pārskatus no Bolt Vadītāju vietnes (Driver Portal), kuros būs norādīta informācija par tavu aktivitātes līmeni un vērtējumiem. Šāds pārskats un vērtējumi ir nepieciešami, lai sniegtu uzticamu pakalpojumu Bolt klientiem.

Mēs apkopojam un izmantojam informāciju par autovadītāja iesaisti un aktivitāti platformā, kā arī autovadītāja saņemtos vērtējumus (tostarp Jūsu Autovadītāja Līmeni), lai veicinātu ikviena platformas lietotāja drošību un pārliecinātos, ka Jūs ievērojat Autovadītāju Noteikumus. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitatīvu un patīkamu pakalpojumu ikvienam platformas lietotājam. Ja Jūsu Autovadītāja Līmenis nokrītas zem noteiktā sliekšņa, mēs varam Jums nosūtīt paziņojumu par to un/vai lūgt iepazīties ar papildu informatīviem materiāliem (konsultācija). Ja Jūsu Līmenis turpinās kristies, Jums uz laiku tiks liegta piekļuve Bolt platformai; Bolt komanda izvērtēs Jūsu kontā saņemtās atsauksmes un vērtējumus un konta ierobežojumu atcels vai pagarinās to uz 12 mēnešiem. Jebkuru lēmumu par konta ierobežošanu varat pārsūdzēt un lūgt izskatīt atkārtoti. Papildinformāciju par to, kā pārsūdzēt lēmumu par konta ierobežošanu, lūdzam lasīt mūsu BUJ par Autovadītāju Līmeni šeit.

3. Juridiskais pamats

Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu ar vadītāju noslēgtā līguma izpildi. Vadītāja identifikācijas datu un ģeogrāfiskās atrašanās datu apstrāde ir priekšnoteikums Bolt pakalpojumu izmantošanai.

Personas dati var tikt apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām interesēm izmeklējot un atklājot krāpnieciskus maksājumus.

Ar kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem saistītie dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu juridisku pienākumu ievērošanu.

4. Saņēmēji

Tavi personas dati tiek atklāti tikai tiem pasažieriem, kuru izsaukumu Tu esi pieņēmis. Pasažieri redzēs vadītāja vārdu, automašīnas numuru un modeli, telefona numuru, fotogrāfiju un ģeogrāfisko atrašanās vietu. Pasažieri redzēs vadītāja personas datus arī maksājuma kvītī.

Atkarībā no vadītāja atrašanās vietas, personas dati var tikt atklāti Bolt grupas uzņēmumiem un partneriem (vietējiem meitasuzņēmumiem, pārstāvjiem, filiālēm, aģentiem). Datu apstrāde no Bolt grupas uzņēmumu un partneru puses notiks balstoties uz tādiem pašiem noteikumiem, kā norādīts šajā privātuma politikā.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem un juridiskajiem pienākumiem, Bolt var koplietot Tavus personas datus nodokļu iestādēm fiskalizācijas nolūkos.

Dažos gadījumos mums ir juridisks pienākums kopīgot informāciju ar ārējiem saņēmējiem. Piemēram, ja sūdzības izskatīšanas vai izmeklēšanas laikā to pieprasa tiesas rīkojums vai ja mēs sadarbojamies ar datu aizsardzību uzraugošu iestādi. Mēs varam arī atbildēt, piemēram, uz tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem (tostarp, nodokļus pārvaldošajām institūcijām), ja mums ir labticība, ka atbilde ir nepieciešama saskaņā ar šīs jurisdikcijas tiesību aktiem vai veicina kādu uzdevumu izpildi sabiedrības interesēs, skar lietotājus attiecīgajā jurisdikcijā un atbilst starptautiski atzītajiem standartiem. Jebkurā gadījumā mēs vienmēr pārliecināsimies, vai mums ir likumīgs pamats informācijas kopīgošanai, un mēs nodrošināsim savu lēmumu dokumentēšanu.

5. Drošība un piekļuve

Jebkādi personas dati, kas ievākti pakalpojumu sniegšanas gaitā, tiek nodoti un uzglabāti Zone Media LTD un/vai Amazon Web Services, Inc. datu centros, kuri atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā. Tikai pilnvaroti Bolt grupas uzņēmumu un partneru darbinieki var piekļūt personas datiem, un tiem var piekļūt tikai un vienīgi ar mērķi risināt jautājumus, kas saistīti ar mūsu pakalpojumu lietošanu (tai skaitā strīdus par transporta pakalpojumiem).

Bolt grupas uzņēmumi un partneri var piekļūt personas datiem tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu klientu atbalstu konkrētajā valstī (lasi vairāk https://bolt.eu/cities/).

6. Pasažieru personas datu apstrāde.

Tu nedrīksti apstrādāt pasažieru personas datus bez mūsu atļaujas..

Tu nedrīksti sazināties ar pasažieriem vai ievākt, reģistrēt, uzglabāt, dot piekļuvi, lietot vai savstarpēji izmantot personas datus, kurus norādījis pasažieris vai kuri tev pieejami ar Bolt lietotnes starpniecību, jebkādam mērķim, kas nav saistīts ar transporta pakalpojumu izpildi.

Tev ir jāievēro Pasažieru Privātuma politikā (http://www.bolt.eu/legal/) minētie noteikumi un nosacījumi pasažieru personas datu apstrādei. Mēs esam tiesīgi bloķēt tavu Bolt vadītāja kontu un pieprasīt zaudējumu segšanu gadījumā, ja Tu esi pārkāpis klientu datu apstrādes noteikumus.

7. Piekļuve, labošana, saglabāšana, dzēšana un datu pārnesamība

Personas datus, kurus apstrādā Bolt un kuri tiek ievadīti Bolt lietotnē var skatīt un labot Bolt Vadītāju vietnē (Driver Portal).

Tavi personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr būs aktīvs tavs vadītāja konts. Ja tavs vadītāja konts tiks slēgts, tavi personas dati tiks uzglabāti vēl papildus 5 gadus.

Dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek uzglabāti 7 gadus.

Gadījumā, ja rodas aizdomas par administratīvu vai noziedzīgu nodarījumu, krāpniecisku darbību vai nepatiesas informācijas sniegšanu, dati tiek uzglabāti 10 gadus.

Strīdu gadījumā, datus nepieciešams uzglabāt līdz to atrisinājumam vai strīda prasības termiņa beigām.

Atbilde uz pieprasījumiem dzēst vai pārvietot personas datus, kas iesniegti ar e-pasta starpniecību, tiek sniegta mēneša laikā, attiecīgi nosakot datu dzēšanas vai pārvietošanas izpildes laiku.

8. Strīdu risināšana

Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta info@bolt.eu starpniecību vai sazinoties ar Bolt datu aizsardzības speciālistu privacy@bolt.eu.

Uzraudzības iestāde Igaunijā ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija www.aki.ee, ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@aki.ee. Savukārt uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija www.dvi.gov.lv, ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@dvi.gov.lv

Šī politika pēdējo reizi tika atjaunināta 30.12.2022.

Skenē un lejupielādē

Gandrīz viss izdarīts!

Noskenē QR kodu ar viedierīces fotokameru un lejupielādē lietotni.