Politică de mediu a Bolt

Scopul acestei politici de mediu este de a le permite tuturor angajaților și partenerilor Bolt să înțeleagă atât responsabilitățile lor juridice, cât și pe cele etice în ceea ce privește amprenta de mediu a Bolt și să le permită să aplice principiile durabilităţii în cadrul propriei lor activităţi. Această politică este piatra de temelie a angajamentului continuu al Bolt de a reduce amprenta ecologică, de a ne crește responsabilitatea și de a ne clarifica prioritățile în materie de sustenabilitate.

Introducere

Bolt este cea mai mare platformă europeană principală de mobilitate, care se concentrează pe creșterea accesibilității și sustenabilității transportului urban prin intermediul serviciilor sale de transport la cerere.

La lansarea companiei în 2013, viziunea noastră era de a reduce dependența individuală de mașinile personale. Astăzi, accentul se pune pe creșterea disponibilității modurilor de transport cu emisii scăzute de dioxid de carbon către baza noastră de utilizatori existenți și potențiali.

Deoarece transportul este o sursă majoră de poluare a aerului, responsabilitatea ecologică trebuie să ne reducă amprenta ecologică – atât în ceea ce privește serviciile platformelor noastre, cât și comportamentul angajaților, iar stabilirea obiectivului de a funcționa la un nivel zero al emisiilor de dioxid de carbon – este esențială.

Bolt este angajat într-un plan de management de mediu pe termen lung. Scopul nostru este de a asigura o abordare durabilă a tuturor serviciilor de mobilitate de pe platformă, cu un obiectiv pe termen lung de a opera cu un cost zero al emisiilor de dioxid de carbon, precum și de a integra responsabilitatea între angajații noștri și pe parcursul proceselor noastre decizionale.

Obiectivele și principiile din cadrul politicii noastre se aplică tuturor serviciilor de mobilitate pentru care Bolt este responsabil.

Principii de management al mediului

Următoarele principii de management al mediului oferă o guvernanță globală pentru sustenabilitate la Bolt:

  1. Angajamentul de a reduce emisiile de dioxid de carbon şi de a găsi soluţii pentru a fi sustenabili în activităţile noastre economice.
  2. Respectarea cadrului de reglementare aplicabil în ceea ce privește obiectivele și obligațiile de mediu.
  3. Preferarea partenerilor de afaceri care acordă prioritate mediului şi au propriile obiective în materie de sustenabilitate.
  4. Angajament de îmbunătățire continuă a sistemului nostru de management al mediului și de îmbunătățire a performanței de mediu.