Termenii și condițiile Bolt E-Vehicles

În vigoare din 14.03.2023

1. Informație generală

1.1. Acești Termeni și condiții formează Contractul (în continuare numit „Contract”):

(i) Încheiat între dvs. (”Dvs.”, ”Utilizator” sau ”Călător”) și Bolt Operations OÜ, numărul de înregistrare 14532901, adresa Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estonia, sau afiliații săi (în continuare numiți ”Bolt”), cu privire la utilizarea de către dvs. a aplicației mobile Bolt pentru accesarea și utilizarea vehiculelor electrice (în continuare numită „Aplicație”);

și

(ii) Încheiat între Dvs. și Eco Mobility SRL, număr de înregistrare 1021600015815, adresa Strada Grenoble nr. 120, Chișinău, Codru, MD-2019, Republica Moldova, (în continuare numit „Furnizorul de închiriere”) cu privire la utilizarea de către dvs. a oricărui vehicul alimentat uman și asistat electric pus la dispoziție prin intermediul aplicației, cum ar fi trotinete și biciclete electrice (împreună în continuare numite „Vehicule electrice”) și alte servicii conexe, cum ar fi asistență pentru clienți, taxare, colectare și servicii similare (în continuare numite „Servicii conexe”) puse la dispoziție de Furnizorul de închiriere.

Utilizarea de către dvs. a vehiculelor electrice și a serviciilor conexe sunt denumite în mod colectiv „Servicii de închiriere”. Utilizarea de către dvs. a Aplicației și a Serviciilor de închiriere sunt denumite în mod colectiv „Servicii”.

1.2. Dacă aveți nevoie să luați legătura cu noi, puteți utiliza următoarele metode de comunicare:

1.2.1. Adresa Bolt: Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Republica Estonia.

1.2.2. Adresa Furnizorului de Închiriere: str. Grenoble 120, Chișinău, MD-2019, Republica Moldova.

1.2.3. Online: Puteți contacta echipa de asistență pentru clienți prin intermediul funcției de chat din aplicație.

1.3. Următoarele documente sunt obligatorii și sunt încorporate prin referință în prezentul Contract:

1.3.1. regulile de utilizare a vehiculelor electrice, astfel cum sunt prevăzute în Anexa A la prezentul Contract („Reguli de Conducere”);

1.3.2. instrucțiunile de siguranță legate de utilizarea vehiculelor electrice afișate în aplicație și, după caz, în setul de instrumente de siguranță al aplicației („Setul de instrumente de siguranță”);

1.3.3. graficul de taxe aplicabil, așa cum este afișat în aplicație („Graficul de taxe”), orice alte informații cu privire la preț, regulile afișate în aplicație referitoare la permisul de bază și permisul preplătit (definit la punctul 4.1), orice termeni aplicabili ai codului promoțional și orice instrucțiuni, manuale (inclusiv, dacă este cazul, manualul de utilizare al vehiculului electric) și orice alte instrucțiuni afișate în aplicație; și

1.3.4. alți termeni comerciali și cu privire la produsul la care se face referire în acest Contract, inclusiv descrieri de servicii, politici și notificări, inclusiv notificarea de confidențialitate pentru Călători („Notificare de confidențialitate”) care este disponibilă în aplicație sau la adresa: https://bolt.eu/legal/ și se va aplica respectiv (mutatis mutandis) prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în legătură cu utilizarea Serviciilor;

1.3.5. Prezentul Contract se aplică pentru utilizarea de către dvs. a Serviciilor în Moldova („Zona de servicii”).

1.4. Pe măsură ce Serviciile evoluează, Bolt și Furnizorul de închiriere își rezervă dreptul de a face modificări la prezentul Contract în orice moment, publicând Contractul modificat sau termenii suplimentari ai acestuia pe site-ul web Bolt sau în Aplicație și notificându-vă despre aceasta prin adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării dvs. Continuarea utilizării Serviciilor după o astfel de postare reprezintă consimțământul dumneavoastră de a fi legat de Contract, astfel cum a fost modificat.

1.5. Recunoașteți că Furnizorul de închiriere care își oferă serviciile prin intermediul aplicației l-a autorizat pe Bolt să acționeze ca agent comercial în legătură cu contractul de servicii de închiriere. Bolt are dreptul de a negocia și de a încheia contractul de Servicii de închiriere cu dvs. în numele Furnizorului de închiriere, inclusiv, dar fără a se limita la a colecta în numele său impozitele și taxele plătibile de dvs. pentru Serviciile de închiriere. Obligația dvs. de plată care decurge din contractul de servicii de închiriere este considerată îndeplinită atunci când plata respectivă este creditată în contul de plăți al Bolt.

2. Utilizarea Aplicației

2.1. Serviciile de închiriere sunt disponibile prin intermediul aplicației. Aplicația este disponibilă în mai multe limbi care pot fi modificate în profilul dvs. Aplicația le permite persoanelor care au nevoie de transport să găsească vehicule electrice prin partajarea datelor despre locația lor geografică. Pentru a vă oferi Serviciile, locația dispozitivului dvs. poate fi urmărită prin intermediul aplicației. Pot exista restricții privind furnizarea Serviciilor în funcție de locația dispozitivului Dvs. Aceste restricții sunt evidente prin interfața aplicației. Serviciile nu sunt furnizate în toate jurisdicțiile. Deoarece disponibilitatea Serviciilor se poate modifica din când în când, nu există o listă finală a jurisdicțiilor.

2.2. Utilizarea Serviciilor de închiriere necesită instalarea Aplicației și înregistrarea unui cont de utilizator (în continuare numit „Cont”). În timpul instalării aplicației, numărul dvs. de mobil va fi conectat la contul dvs. și adăugat la o bază de date.

2.3. Aplicația poate fi actualizată din când în când pentru a vă oferi cel mai bun serviciu posibil. Serviciile disponibile prin intermediul aplicației sunt accesibile numai cu o conexiune la internet. Nu există cerințe tehnice specifice pentru conexiunea la internet, cu toate acestea, calitatea Serviciilor poate fi afectată de viteza internetului. Aplicația este disponibilă pe dispozitivele Android și Apple în conformitate cu cele mai recente actualizări de software.

2.4. Deși sunt depuse eforturi pentru funcționarea fără probleme și neîntreruptă a Aplicației, funcționalitatea Aplicației poate fi restricționată din cauza erorilor tehnice ocazionale și funcționarea nelimitată și fără defecte a Aplicației în orice moment nu este garantată. Bolt și Furnizorul de închiriere nu își asumă răspunderea pentru orice pierderi suferite ca urmare a nefuncționării aplicației sau a neutilizării în modul dorit.

2.5. Sub rezerva respectării acordului de către dvs., Bolt vă acordă o licență limitată, neexclusivă, nesublicențiabilă, revocabilă, netransferabilă pentru a accesa și utiliza aplicația pe dispozitivul dvs. personal numai în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor de închiriere.

2.6. Bolt va furniza Serviciile care sunt proiectate, livrate și susțin conformitatea cu standardele din industrie și cele mai bune practici, cum ar fi ISO 27001/27002, ori de câte ori este fezabil și nu intră în conflict cu alte cerințe convenite. Dacă datele cardului de credit sunt procesate, va fi respectat și Standardul de securitate a datelor din industria cardurilor de plată.

3. Eligibilitatea utilizatorilor și conturi

3.1. Sunteți eligibil să utilizați Serviciile de închiriere dacă:

3.1.1. Aveți un Cont;

3.1.2. Contul dumneavoastră este conectat cu un card de credit sau debit valid sau cu altă metodă de plată acceptată de aplicație („Metoda de plată aleasă”);

3.1.3. Aveți cel puțin 16 ani și sunteți autorizat din punct de vedere legal să conduceți vehicule electrice în conformitate cu legile locale referitoare la vârsta minimă de utilizare a vehiculelor electrice disponibile în zona dumneavoastră de servicii;

3.1.4. Aveți un permis de conducere valabil în Zona de servicii în care utilizați Serviciile de închiriere, dacă acest permis este obligatoriu pentru utilizarea Vehiculului electric;

3.1.5. Sunteți în formă fizică corespunzătoare și aveți abilitățile și expertiza necesare pentru a utiliza, conduce și opera vehicule electrice, într-un mod sigur și competent.

3.2. Atunci când creați și utilizați contul dvs., Dvs.:

3.2.1. sunteți de acord să utilizați numai numele Dvs. real, informațiile personale exacte și ale cardului pentru configurarea Contului și să păstrați aceste informații la zi în orice moment;

3.2.2. sunteți de acord că vi se poate solicita să furnizați dovada identității sub forma unei imagini din permisul de conducere sau a unui document de identitate guvernamental pentru a obține sau a menține accesul la Servicii;

3.2.3. sunteți răspunzători pentru accesul, controlul și securitatea Contului Dvs. și sunteți responsabili pentru: (i) numele de utilizator și parola pentru contul dvs.; și (ii) toate acțiunile efectuate în cadrul Contului Dvs., inclusiv, dar fără a se limita la, activarea (deblocarea), utilizarea, dezactivarea (terminarea călătoriei Dvs.) și parcarea corespunzătoare a Vehiculelor electrice în conformitate cu prezentul Contract și, după caz să fie, în Zona de parcare permisă, cu excepția cazului în care ați raportat utilizarea greșită a Contului Dvs. în conformitate cu Secțiunea 3.2.4. Bolt poate presupune că oricine care utilizează numele dvs. de utilizator și parola este autorizat de dvs. să acționeze astfel;

3.2.4. sunteți de acord să raportați imediat către Bolt, în conformitate cu Secțiunea 10.1.1, dacă luați cunoștință de orice acces neautorizat sau utilizare neautorizată a Contului Dvs. sau de altă situație care poate cauza pierderea controlului asupra Contului Dvs.;

3.2.5. sunteți de acord că Contul Dvs. poate fi suspendat sau dezactivat în măsura în care este necesar pentru (i) asigurarea utilizării legale a Aplicației, inclusiv, fără limitare, pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, investigare și asistență pentru clienți; (ii) să vă asigure conformitatea cu acest Contract; (iii) să respecte legea aplicabilă sau ordinul unei instanțe, al unei autorități de aplicare a legii sau al unei alte agenții administrative sau organism guvernamental; sau (iv) după cum se prevede altfel în prezentul Contract;

3.2.6. sunteți de acord să primiți text (SMS), notificări push și mesaje e-mail în legătură cu Serviciile.

4. Utilizarea vehiculelor electrice

4.1. Prin deblocarea E-Vehiculului prin intermediul aplicației, sunteți de acord să închiriați vehiculul electric în baza unui permis plătit („Permis de Bază”) sau printr-un pachet preplătit („Permis pre-plătit”), sub rezerva termenilor prezentului Contract și în conformitate cu Graficul de taxe aplicabil în timpul perioadei de închiriere.

4.2. De fiecare dată când deblocați Vehiculul electric și începeți călătoria, declarați și garantați că ați citit și înțeles:

4.2.1. toate legile și reglementările de circulație aplicabile;

4.2.2. Regulile de călătorie din anexa A;

4.2.3. trusa de instrumente de siguranță;

4.2.4. termenii și condițiile aplicabile pentru Zona dvs. de servicii; și

4.2.5. condițiile de eligibilitate enumerate în secțiunile 3.1 și să confirme că acestea sunt îndeplinite.

4.3. Prin deblocarea Vehiculului electric, sunteți de acord și vă asumați:

4.3.1. că vehiculul electric și orice echipament atașat acestuia, în orice moment, rămâne proprietatea Furnizorului de închiriere și că nu veți demonta, modifica, repara, vandaliza sau deteriora vehiculul electric sau orice echipament atașat acestuia, în niciun fel;

4.3.2. să folosiți Vehiculul Electric în conformitate cu prezentul Contract, inclusiv cu Regulile de conducere, Setul de instrumente de siguranță, orice instrucțiuni, manuale și instrucțiuni afișate în Aplicație și termenii și condițiile pentru Zona dvs. de servicii aplicabilă;

4.3.3. să nu permiteți nici unei alte persoane să folosească Vehiculul electric deblocat de dvs.;

4.3.4. să vă asumați întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Vehiculului electric în perioada de închiriere și să returneze Vehiculul electric în aceeași stare în care a fost închiriat într-o zonă de parcare permisă, conform Legilor Locale, tipului de vehicul electric și instrucțiunile de parcare specificate în aplicație („Zona de parcare permisă”). Dacă Vehiculul electric este returnat deteriorat sau în stare de degradare, vi se va percepe o taxă egală cu costul reparației conform Secțiunii 5.6.2.

4.4. În cazul în care vehiculul electric rămâne fără putere de încărcare în timpul închirierii, veți întrerupe călătoria în conformitate cu instrucțiunile din aplicație și cu termenii acestui contract și veți parca vehiculul electric până la zona de parcare permisă.

4.5. Trebuie să raportați Furnizorului de închiriere orice accident, prejudiciu, daune, vătămare corporală, furt sau pierdere, în conformitate cu Secțiunea 10.1.2, de îndată ce apare acest incident. Dacă incidentul implică vătămări corporale, daune materiale sau un vehicul electric furat, trebuie să depuneți un raport la departamentul de poliție local în termen de 24 de ore.

4.6. În zonele de servicii selectate, vi se poate permite să deblocați mai multe vehicule electrice cu Contul dvs. în același timp, pentru a le utiliza de către călătorii oaspeți („Oaspeți”) pentru a participa la o călătorie de grup („Călătorie în grup”). Funcția de călătorie în grup va fi afișată în aplicație, în funcție de disponibilitate. Gazda recunoaște că este posibil ca reducerile, promoțiile și alte credite sau stimulente să nu fie aplicabile. Prin utilizarea funcției de călătorie în grup, Gazda este de acord și se obligă:

4.6.1. Să pună la dispoziție dispozitivul mobil al Gazdei pentru ca fiecare Oaspete să citească și să respecte toate prevederile aplicabile ale acestui Contract, Notificarea de confidențialitate, Regulile de călătorie și Setul de instrumente de siguranță;

4.6.2. Să se asigure că toți Oaspeții au cel puțin 16 ani și îndeplinesc condițiile de eligibilitate enumerate la secțiunile 3.1.4 și 3.1.5 de mai sus;

4.6.3. să autorizeze ca Metoda de plată aleasă legată de Contul Gazdei să poată fi percepută pentru toate taxele și impozitele asociate cu Serviciile de închiriere furnizate în cursul Călătoriei în grup;

4.6.4. să își asume întreaga responsabilitate și răspundere pentru orice daune, pierderi și vătămări cauzate de comportamentul culpabil al Oaspeților în timpul utilizării Serviciilor de închiriere;

4.6.5. să își asumă întreaga răspundere pentru și să plătească toate amenzile, taxele, penalitățile și/sau orice alte taxe care rezultă din utilizarea oricăreia dintre vehiculele electrice deblocate în cursa de grup sau ca urmare a parcării necorespunzătoare a unui vehicul electric (de exemplu, în afara unei zone de parcare permise) sau ca urmare a încălcării de către un Oaspete a oricărei legi, reguli, reglementări sau ordonanțe în timpul utilizării Serviciilor de închiriere.

5. Plată și Taxe

5.1. Puteți utiliza Serviciile de închiriere în baza unui permis de bază sau un permis preplătit, dacă este disponibil. Vi se vor percepe taxe pentru utilizarea de către dvs. a vehiculului electric în conformitate cu Graficul de taxe și tipul de vehicul electric. Fiecare utilizare a vehiculului electric începe când dați clic pe „Deblocați” și se termină când faceți clic pe „Terminați călătoria” (sau butoanele echivalente din aplicație). Recunoașteți că taxele și alte impozite pot fi supuse taxelor aplicabile și altor taxe guvernamentale locale, care vă pot fi percepute.

5.2. În anumite zone de servicii, este posibil să aveți opțiunea de a achiziționa Serviciile de închiriere printr-un permis preplătit. Termenii și condițiile de preț aplicabile unui permis preplătit vor fi afișați în aplicație, trebuie să fie citite și acceptate de dvs. înainte de cumpărare și vor include o descriere a limitărilor permisului preplătit. Limitările pot include o limită de timp zilnică, un număr de deblocări sau limite zilnice de călătorie. Permisele preplătite nu pot fi utilizate împreună cu oferte promoționale, recompense sau alte reduceri. Achiziționarea unui permis preplătit nu garantează disponibilitatea Serviciilor de închiriere. Permisele preplătite vor expira la data de expirare menționată, la momentul achiziției, în termenii și condițiile de preț aplicabile.

5.3. Aveți dreptul legal de a vă retrage dintr-un permis preplătit în termen de 14 zile de la data achiziției fără a furniza niciun motiv. Dacă doriți să vă retrageți dintr-un permis preplătit, puteți fie (i) să utilizați modelul de formular de retragere furnizat în anexa B, fie (ii) să faceți orice altă declarație fără echivoc care să precizeze decizia dvs. de a vă retrage dintr-un permis preplătit folosind metoda de comunicare în conformitate cu secțiunea 10.1.

5.4. Dacă activați permisul preplătit în timpul perioadei de retragere de 14 zile după achiziționarea permisului preplătit (ceea ce înseamnă că solicitați în mod expres ca Serviciile să înceapă să fie furnizate de la această dată și înainte de expirarea perioadei de retragere), atunci dvs. renunțați în mod explicit la dreptul dumneavoastră de retragere. În cazul în care vă exercitați dreptul de retragere în perioada de 14 zile, în conformitate cu condițiile menționate mai sus, veți avea dreptul la o rambursare proporțională condiționată de limitările permisului preplătit pe care l-ați achiziționat și folosit până la încetare.

5.5. Bolt și/sau Furnizorul de închiriere pot emite cupoane sau coduri promoționale sub rezerva oricăror termeni suplimentari stabiliți pe baza unui cod promoțional („Coduri promoționale”). Bolt și/sau Furnizorul de închiriere își rezervă dreptul de a modifica sau anula codurile promoționale în orice moment, la discreția lor exclusivă. Codurile promoționale și utilizarea de către dvs. a aplicației pot fi suspendate sau anulate în orice moment, dacă există motive să credem că utilizarea sau răscumpărarea codurilor promoționale a fost eronată, frauduloasă, ilegală sau încălcând termenii aplicabili ai Codului promoțional sau acest Contract.

5.6. Dacă vehiculul electric s-a deblocat cu contul dvs.:

5.6.1. este parcat în afara Zonei de parcare permisă, atunci vi se poate percepe o taxă de ridicare de până la 400 de lei. Această sumă se bazează pe costurile pentru ridicare și pierderile asociate;

5.6.2. pare a fi deteriorat peste uzura normală, este într-o stare de degradare sau a fost vandalizat, atunci vi se poate percepe o taxă care este egală cu costul reparației sau înlocuirii Vehiculului electric și a echipamentului;

5.6.3. este abandonat fără notificare, veți fi responsabil pentru toate taxele până la recuperarea vehiculului electric, plus o taxă de căutare de până la 120 EURO și o taxă maximă de călătorie specificată în aplicație, în funcție de timpul necesar pentru recuperarea vehiculului electric. Această sumă se bazează pe costurile și pierderile asociate;

5.6.4. nu este recuperat sau returnat (adică călătoria nu este terminată și vehiculul electric nu este parcat) în termen de 48 de ore, atunci vehiculul electric poate fi considerat pierdut sau furat, caz în care vi se poate percepe o taxă de până la 350 EURO per Vehicul electric și un raport la poliție poate fi depus împotriva dvs.

5.7. Când utilizați Serviciile de închiriere, trebuie să respectați toate legile locale, regulile de circulație și reglementările de parcare. Sunteți responsabil pentru orice amenzi, taxe de confiscare, penalități și/sau orice alte taxe suportate de Furnizorul de închiriere care rezultă din utilizarea de către dvs. a oricărui vehicul electric, parcarea a orice vehicul electric în mod necorespunzător (de exemplu, în afara unei zone de parcare permise) sau ca urmare a încălcării oricărei legi, reguli, reglementări sau ordonanțe în timpul utilizării Serviciilor. Sunteți de acord că Furnizorul de închiriere poate plăti toate amenzile, taxele confiscate și penalitățile emise Furnizorului de închiriere direct sau emise Furnizorului de închiriere în numele dvs. și că Furnizorul de închiriere are dreptul la o rambursare a acestor sume plus o taxă administrativă rezonabilă care nu va depăși 30 EURO. Fiind de acord cu acești Termeni, sunteți de acord că aceste sume pot fi debitate prin Metoda de plată aleasă de dvs.

5.8. Toate sumele datorate și plătibile de dvs. vor fi debitate prin Metoda de plată aleasă de dvs. Dacă aceste metode de plată eșuează, pot fi utilizate alte proceduri de colectare. Sunteți de acord să compensați toate costurile, inclusiv, fără a se limita la taxe legale rezonabile, dacă sumele pe care le datorați pentru utilizarea Serviciilor de închiriere nu sunt plătite la scadență. Contul dumneavoastră poate fi suspendat sau dezactivat dacă sumele pe care le datorați pentru utilizarea Serviciilor de închiriere nu sunt plătite la scadență. Dacă aveți întrebări legate de suspendare, vă rugăm să contactați echipa de asistență pentru clienți. Contul dvs. va fi reactivat la plata sumei datorate.

5.9. Puteți plăti pentru Serviciile de închiriere cu Metoda de plată aleasă, care necesită activarea prealabilă în cadrul aplicației. Recunoașteți și autorizați în mod expres că Metoda de plată aleasă, legată de Contul dvs., poate fi percepută pentru toate taxele și impozitele suportate de dvs. în conformitate cu acest Contract. Asemenea taxe și impozite pot fi supuse taxelor aplicabile, care vă pot fi percepute.

5.10. Dacă contestați orice tranzacție debitată prin Metoda de plată aleasă, trebuie să comunicați acest lucru în conformitate cu Secțiunea 10.1 în termen de 10 zile lucrătoare.

5.11. Pentru plățile cu cardul de credit și debit, vi se poate percepe o taxă de serviciu pentru fiecare plată adăugată la fiecare comandă a Serviciilor de închiriere. Taxa de serviciu este pentru taxele de servicii Visa/Mastercard. Suma taxei de serviciu este afișată în aplicație. Banca dvs. poate efectua taxe suplimentare pentru utilizarea de către dvs. a cardului dvs. de credit sau de debit, care nu sunt afișate în aplicație. Vă rugăm să rețineți că, după ce ați rezervat un vehicul electric, o sumă de pe cardul Dvs. de credit este pre-autorizată automat pentru a confirma disponibilitatea plății.

5.12. Sunteți de acord să raportați imediat în conformitate cu Secțiunea 10.1. orice modificări legate de Metoda de plată aleasă de dvs., legată de Contul dvs., care ar putea afecta capacitatea de a vă debita în conformitate cu acest Contract.

6. Răspundere

6.1. Recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea de către dvs. a Serviciilor, a vehiculelor electrice și a echipamentelor aferente este pe riscul dvs. exclusiv și individual și că Bolt și Furnizorul de închiriere nu sunt responsabili pentru nicio consecință, pretenții, cereri, cauze de acțiune, pierderi, răspunderi, daune, vătămări, taxe, costuri și cheltuieli, penalități, taxe legale sau plăți de orice fel, previzibile sau imprevizibile și cunoscute sau necunoscute, pe care dvs. sau o parte terță le puteți suferi ca urmare a utilizării Serviciilor de către dvs. Înțelegeți pe deplin astfel de riscuri prin recunoașterea faptului că:

6.1.1. conducerea vehiculelor electrice implică multe riscuri, pericole evidente și nu atât de evidente, care pot duce la rănirea sau decesul dvs. sau al altora, precum și daune materiale și că astfel de riscuri și pericole nu pot întotdeauna fi prezise sau evitate;

6.1.2. Vehiculul electric este o mașină care poate funcționa defectuos, chiar dacă este întreținută în mod corespunzător, și că o astfel de defecțiune poate cauza vătămări; și

6.1.3. purtarea căștii și a altui echipament de protecție și respectarea diligentă a Regulilor de conducere și a acestui Contract sunt esențiale pentru a reduce riscul dumneavoastră de rănire și riscul de a provoca răni sau daune altora.

6.2. Dacă utilizarea de către dvs. a oricăruia dintre Servicii cauzează vreo vătămare sau daune unei alte persoane sau proprietăți, atunci veți fi răspunzător pentru toate consecințele, pretențiile, cererile, cauzele de acțiune, pierderi, răspunderi, daune, vătămări, taxe, costuri și cheltuieli, penalități, taxe legale, hotărâri judecătorești, procese sau plăți de orice fel, previzibile sau imprevizibile și cunoscute sau necunoscute. Dacă comportamentul dvs. determină Bolt și/sau Furnizorul de închiriere să plătească pretențiile terților, sunteți singurul responsabil față de Bolt și/sau Furnizorul de închiriere și sunteți de acord să despăgubiți pe Bolt și/sau Furnizorul de închiriere, pentru toate pierderile suferite de Bolt și /sau Furnizorul de închiriere în achitarea acestor daune terților.

6.3. Furnizorul de închiriere își rezervă dreptul de a oferi un aranjament de asigurare de răspundere civilă („Acoperire de asigurare”), pentru a asigura, sub rezerva limitărilor și excepțiilor Acoperii de asigurare, răspunderea pe care o suportați pentru vătămarea unei terțe părți sau deteriorarea accidentală a proprietății fizice a unei terțe părți care rezultă din utilizarea de către dvs. a vehiculului electric. Dacă, din orice motiv, nu sunteți eligibil pentru Acoperirea de asigurare, atunci înțelegeți și recunoașteți că vă asumați răspunderea pentru toate costurile cauzate de dvs. unei terțe părți, inclusiv, fără limitare, costurile serviciilor de transport cu ambulanță, spitalizării și tratamentului medical.

6.4. Toate Serviciile, în special vehiculele electrice și echipamentele aferente furnizate prin Serviciul de închiriere, sunt furnizate „AȘA PRECUM SUNT” și „PRECUM SUNT DISPONIBILE”. În măsura maximă permisă de lege, Bolt și Furnizorul de închiriere exclud și declină toate garanțiile, condițiile, garanțiile sau termenii de orice fel, fie că sunt exprese sau implicite sau impuse de orice lege aplicabilă. Bolt și Furnizorul de închiriere nu reprezintă sau nu garantează că oricare dintre Serviciile, Vehiculele Electrice sau echipamentele aferente furnizate prin Serviciul de închiriere, va fi în stare bună sau fără erori sau că întârzierile, omisiunile, întreruperile sau inexactitățile nu vor apărea în legătură cu niciunul dintre Servicii, vehicule electronice sau echipamente aferente furnizate prin intermediul Serviciului de închiriere. În special, Bolt și Furnizorul de închiriere declin și nu fac declarații, garanții, avize sau promisiuni, exprese sau implicite, cu privire la:

6.4.1. dacă informațiile (inclusiv orice instrucțiuni din Aplicație) despre Servicii sunt exacte, complete, corecte, adecvate, utile, oportune sau de încredere;

6.4.2. dacă orice defecte sau erori ale Serviciilor vor fi reparate sau corectate;

6.4.3. dacă Serviciile vor fi disponibile la un anumit moment sau zonă de serviciu; și

6.4.4. dacă utilizarea de către dvs. a Serviciilor este legală în orice zonă de servicii.

6.5. Toate condițiile și garanțiile implicite de orice tip în legătură cu Serviciile sunt excluse în măsura maximă permisă de lege. Nimic din acest Contract nu exclude, restricționează sau modifică orice garanție, termen sau condiție, drept sau remediu implicit sau impus de orice lege aplicabilă care nu poate fi exclusă, restricționată sau modificată în mod legal.

6.6. Dacă orice garanție, condiție sau termen este implicit/ă sau impus/ă de orice lege aplicabilă și nu poate fi exclusă („Dispoziție ne-excludibilă”), iar Bolt și/sau Furnizorul de închiriere nu pot limita remedierea Dvs. pentru o încălcare a prevederilor Dispoziției ne-excludibilă, apoi răspunderea Bolt și/sau a Furnizorului de închiriere pentru încălcarea prevederii ne-excluzibile este limitată exclusiv (în măsura în care legea permite) la opțiunea Bolt și/sau a Furnizorului de închiriere pentru:

6.6.1. în cazul bunurilor, înlocuirea bunurilor sau furnizarea de bunuri echivalente, repararea bunurilor, plata costului de înlocuire a bunurilor sau de achiziție a bunurilor echivalente sau plata costului de reparare a bunurilor; sau

6.6.2. în cazul serviciilor, prestarea din nou a serviciilor sau plata costului pentru prestarea din nou a serviciilor.

6.7. În niciun caz, răspunderea totală a Bolt și/sau a Furnizorului de închiriere pentru orice și toate revendicările care decurg din prezentul Acord, inclusiv cele bazate pe delicte sau alte motive, nu va depăși 500 EURO sau suma taxelor plătite de dvs. pentru perioada de închiriere în timpul perioadei de închiriere în care s-a produs incidentul, accidentul sau evenimentul care a determinat apariția reclamației, oricare dintre acestea este mai mică. Bolt și/sau Furnizorul de închiriere nu limitează totuși dreptul Dvs. de a solicita daune sau de a utiliza orice alte remedii legale prevăzute de legea aplicabilă în cazul nerespectării Serviciilor cu prezentul Contract.

6.8. Niciuna dintre părțile la acest Contract nu va fi responsabilă pentru daune sau pentru întârzierile sau eșecurile în executare care rezultă din circumstanțe aflate în afara controlului rezonabil al părții neperformante, inclusiv, fără a se limita la un element al naturii sau un act fortuit, cutremur, incendiu, inundație, război, terorism, tulburări civile, industriale sau militare, sabotaj, grevă sau lock-out, pandemie, epidemie, revoltă, pierderea sau funcționarea defectuoasă a utilităților sau serviciilor de comunicații, atac cibernetic major, ordin judecătoresc, act al autorității civile sau militare, sau acțiuni guvernamentale, judiciare sau de reglementare.

6.9. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nici Bolt, nici Furnizorul de închiriere, nici afiliații, reprezentanții, directorii sau angajații acestora nu sunt răspunzători pentru orice pierdere sau daune pe care le puteți suferi în temeiul sau în legătură cu acest Contract sau ca urmare a utilizării aplicației, inclusiv, dar fără a se limita la:

6.9.1. orice daune materiale directe sau indirecte sau pierderi bănești;

6.9.2. pierderea de profit sau economii anticipate;

6.9.3. pierderi de afaceri, contracte, contacte, bunăvoință, reputație și orice pierdere care poate apărea din întreruperea afacerii;

6.9.4. pierderea sau inexactitatea datelor; sau

6.9.5. orice alt tip de pierdere sau daune.

7. Informațiile dvs.

7.1. Confirmați că orice text, imagini sau alte informații pe care le furnizați către Bolt în timp ce utilizați Serviciile („Informațiile dvs.”) vor respecta Regulile de utilizare acceptabilă, așa cum este stabilit mai jos în Secțiunea 8.

7.2. Bolt nu pretinde dreptul de proprietate asupra Informațiilor Dvs., iar proprietatea va rămâne în sarcina dvs. și a oricărei părți terțe al cărei conținut îl includeți în Informația dvs. Dvs. acordați către Bolt o licență mondială, neexclusivă, fără drepturi de autor și perpetuă pentru a utiliza, copia, reproduce, distribui, adapta, reformata, modifica, publica, traduce, licenția, sub-licenția și exploata Conținutul dvs. oriunde și în orice formă în scopul furnizării Serviciilor (inclusiv, acolo unde este cazul, a permite altor utilizatori să vadă Informația Dvs.).

7.3. Trebuie să vă asigurați că puteți acorda licența de mai sus pentru orice conținut / informație deținut/ă de o parte terță pe care îl includeți în Informația dvs.

7.4. Dreptul Bolt de a folosi Informațiile dvs. nu vă afectează în niciun fel drepturile de confidențialitate. Vă rugăm să consultați Notificarea de confidențialitate pentru informații despre modul în care sunt utilizate informațiile dvs. personale.

7.5. Sunteți de acord în mod expres că Bolt are dreptul de a monitoriza orice conținut al dvs. și de a respinge, refuza sau șterge oricare dintre informațiile dvs. în cazul în care Bolt consideră că încalcă oricare dintre Regulile de utilizare acceptabilă.

8. Reguli de utilizare acceptabilă

8.1. În plus față de celelalte cerințe din acest Contract, această secțiune descrie reguli specifice care se aplică utilizării de către dvs. a aplicației („Reguli de utilizare acceptabilă”).

8.2. Când utilizați aplicația, nu trebuie să:

8.2.1. eludați, dezactivați sau interferați în alt mod cu orice caracteristică de securitate a aplicației;

8.2.2. permiteți unei alte persoane să folosească aplicația în numele dvs.;

8.2.3. utilizați aplicația dacă sunteți suspendat sau vă este interzis să o utilizați;

8.2.4. susțineți, promovați sau angaja în orice conduită sau comportament ilegal care cauzează daune sau vătămări oricărei persoane sau proprietăți;

8.2.5. modificați, interferați, interceptați, perturbați sau piratați Aplicația;

8.2.6. utilizați greșit Aplicația prin introducerea cu bună știință de viruși, troieni, bombe logice sau alte materiale care ar dăuna aplicației sau oricărui utilizator al aplicației;

8.2.7. colectați orice date din aplicație, altfel decât în conformitate cu prezentul Contract;

8.2.8. trimiteți sau contribuiți cu oricare dintre Informațiile dvs. care conține nuditate sau violență sau este abuzivă, amenințătoare, obscenă, înșelătoare, neadevărată sau ofensatoare;

8.2.9. trimiteți sau contribuiți cu oricare dintre Informațiile dvs. pe care nu o dețineți sau nu aveți dreptul de a utiliza sau de a încălca în alt mod drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi ale terților;

8.2.10. utilizați Informațiile dvs. cu încălcarea oricăror termeni de licență specificați de proprietar;

8.2.11. trimiteți sau contribuiți cu orice informație sau comentariu despre o altă persoană fără permisiunea acelei persoane;

8.2.12. amenințați, abuzați sau invadați intimitatea altuia, sau să provocați supărare, inconveniente sau anxietate inutilă sau să hărțuiți, supărați, jenați, alarmați sau enervați orice altă persoană;

8.2.13. utilizați orice sistem automatizat, inclusiv, fără limitare, „roboți”, „spiders” sau „cititori offline” pentru a accesa Aplicația într-un mod care să trimită mai multe mesaje de solicitare către Aplicație decât poate produce în mod rezonabil un om în aceeași perioadă de timp; sau

8.2.14. altă acțiune care este considerată inadecvată pentru utilizarea aplicației.

8.3. Nerespectarea regulilor de utilizare acceptabilă, a regulilor de conducere sau a setului de instrumente de siguranță constituie o încălcare materială a prezentului contract și poate duce la:

8.3.1. retragerea imediată temporară sau permanentă a dreptului dumneavoastră de a utiliza aplicația și/sau orice altă aplicație sau serviciu Bolt;

8.3.2. eliminarea imediată, temporară sau permanentă, a oricărei informații a dvs.;

8.3.3. avertizare;

8.3.4. acțiuni în justiție împotriva dvs., inclusiv proceduri pentru recuperarea tuturor costurilor (inclusiv, dar fără a se limita la, costuri administrative și juridice rezonabile) rezultate din încălcare; și

8.3.5. dezvăluirea unor astfel de informații către autoritățile de aplicare a legii, pe care Bolt și/sau Furnizorul de închiriere consideră că este necesară.

9. Legea aplicabilă

9.1. Prezentul Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile Republicii Estonia.

9.2. Obligațiile dumneavoastră pot fi guvernate de legile zonei de servicii, de exemplu, legile și reglementările privind traficul și parcarea aplicabile în zona de servicii („Legile locale”) și sunteți de acord să respectați orice astfel de legi locale.

9.3. Dacă sunteți consumator și aveți reședința obișnuită în UE, vă bucurați, în plus, de protecția oferită de dispozițiile obligatorii ale legii țării dvs. de reședință. Bolt, Furnizorul de închiriere și Dumneavoastră vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor din Estonia, ceea ce înseamnă că puteți depune o cerere pentru a vă executa drepturile de protecție a consumatorilor în legătură cu acest Contract în Estonia sau în țara dvs. de reședință.

9.4. Dacă sunteți consumator și aveți reședința obișnuită în UE, este posibil să aveți și dreptul de a depune o cerere la autoritatea locală pentru protecția consumatorilor sau prin intermediul platformei de soluționare online a litigiilor a Comisiei Europene la: http://ec.europa.eu/odr.

9.5. Dacă sunteți consumator în Moldova, vă bucurați, în plus, de protecția oferită de dispozițiile obligatorii ale legii Republicii Moldova cu privire la Serviciile de închiriere furnizate pe teritoriul Moldovei de către Furnizorul de închiriere. De asemenea, puteți avea dreptul de a depune o cerere la Autoritatea Locală pentru Protecția Consumatorului (Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorului) pe strada Vasile Alecsandri 78, Chișinău, Moldova sau prin telefon +373 22 51 51 51.

10. Diverse

10.1. Puteți utiliza următoarele metode de comunicare pentru a furniza notificări, rapoarte, reclamații etc. în legătură cu acest Contract:

10.1.1. Orice notificări, rapoarte, reclamații și alte comunicări în legătură cu utilizarea de către dvs. a aplicației mobile Bolt, ar trebui să fie furnizate către Bolt prin intermediul aplicației, raportate prin canalele de asistență pentru clienți puse la dispoziție în aplicație sau pe site-ul Bolt sau livrate la adresa Bolt: Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Republica Estonia.

10.1.2. Orice notificări, rapoarte, reclamații și alte comunicări în legătură cu închirierea dvs. de vehicule electrice trebuie furnizate Furnizorului de închiriere prin intermediul aplicației, trimise prin e-mail la chisinau@bolt.eu, raportate prin canalele de asistență pentru clienți puse la dispoziție în Aplicație sau livrată la adresa Furnizorului de închiriere: strada Grenoble nr. 120, Chișinău, Codru, MD-2019, Republica Moldova.

10.2. Sunteți de acord că acest Contract și toate acordurile încorporate pot fi atribuite automat de către Bolt și/sau Furnizorul de închiriere, la discreția exclusivă și absolută a acesteia.

10.3. În cazul unui conflict sau contradicție între Termenii și condițiile globale și termenii și condițiile pentru Zona dvs. de servicii aplicabilă, termenii și condițiile pentru Zona de servicii vor prevala.

ANEXA A Reguli de conducere – Vehicule electrice

1 Verificări de siguranță

1.1 Este responsabilitatea Dvs. să efectuați o verificare diligentă a siguranței înainte de a utiliza vehiculul electric care include, fără limitare, următoarele:

(a) starea bună a cadrului;

(b) starea bună a roților (adică roțile nu sunt plate sau împiedicate de resturi sau noroi);

(c) funcționarea în siguranță a frânelor;

(d) putere suficientă a bateriei;

(e) testarea funcționării soneriei Vehiculului electric;

(f) luminile și reflectoarele sunt în stare bună de funcționare dacă intenționați să conduceți vehiculul electric în timpul orelor de întuneric;

(g) Vehiculul electric este lipsit de orice semn de deteriorare, uzură neobișnuită sau excesivă sau alte probleme mecanice sau nevoie de întreținere; și

(h) urmați instrucțiunile, în special, Setul de instrumente de siguranță, care vă sunt furnizate în aplicație în momentul rezervării vehiculului electric.

1.2 Pe tot parcursul călătoriei, trebuie să monitorizați în mod constant dacă vehiculul electric și funcționarea acestuia respectă cerințele de siguranță de mai sus. Dacă în orice moment în timpul călătoriei descoperiți o încălcare a cerințelor de siguranță sau observați orice alt defect, stare sau amenințare potențial nesigură, trebuie să încetați imediat să conduceți vehiculul electric, atunci când este sigur să faceți acest lucru, și să notificați Furnizorul de închiriere în conformitate cu Secțiunea 10.1.2 din Contract.

2 Siguranța Rutieră

2.1 Veți conduce și opera vehiculul electric în siguranță în orice moment. Când utilizați, conduceți sau funcționați vehiculul electric, trebuie să:

(a) respectați toate legile și reglementările de circulație aplicabile;

(b) respectați instrucțiunile Setului de instrumente de siguranță;

(c) utilizați echipamentul de siguranță conform recomandărilor și conform cerințelor legilor, reglementărilor și instrucțiunilor de mai sus și care sunt necesare în mod rezonabil pentru a reduce riscul de vătămare corporală (cum ar fi casca, plăcuțe de protecție și încălțăminte adecvată);

(d) nu conduceți vehiculul electric sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor sau a altor substanțe care vă pot afecta capacitatea de a opera în siguranță vehiculul electric;

(e) respectați limita de viteză și adaptați viteza în funcție de situație ținând cont de experiența dvs. de condus, de condițiile drumului, de starea drumului și de Vehiculul electric, de condițiile meteorologice, de densitatea traficului și de alte condiții de trafic, astfel încât să puteți opri Vehiculul electric fără a lovi vreun obstacol care este sau se poate aștepta în mod rezonabil să se afle pe drum.

(f) nu utilizați niciun telefon mobil, tabletă, laptop, dispozitiv de mesagerie text, player de muzică sau alt dispozitiv care vă poate distrage atenția de la conducerea în siguranță a Vehiculului Electric;

(g) să nu circulați cu Vehiculul electric pe drumuri neasfaltate, prin apă (dincolo de circulația urbană normală) sau în orice locație interzisă, ilegală sau care prezintă pacoste altora;

(h) nu utilizați vehiculul electric pentru curse, călărie montană, cascadorii sau călărie truc;

(i) să nu circulați cu vehiculul electric pe autostrăzi și drumuri restricționate;

(j) nu conduceți vehiculul electric împotriva fluxului de trafic;

(k) nu circulați cu vehicului electric pe drumuri care sunt destinate exclusiv pietonilor;

(l) nu circulați dincolo de perimetrul de circulație permis specificat de aplicație;

(m) nu conduceți în condiții meteorologice sau de drum proaste sau periculoase, inclusiv zăpadă, grindină, gheață, lapoviță, ploaie înghețată sau furtuni electrice, care ar putea face periculoasă călătoria cu vehiculul electric;

(n) Nu depășiți limita maximă de greutate de 95 kg (210 de lire sterline) a Vehiculului electric;

(o) nu transportați persoane suplimentare;

(p) nu transportați niciun obiect (de exemplu, serviete, rucsacuri, genți și/sau alte obiecte) dacă acestea vă pot împiedica să puteți opera în siguranță Vehiculul Electric; și

(q) purtați haine deschise la culoare pentru a vă asigura că ceilalți utilizatori ai drumului vă pot observa cu ușurință.

3 Parcare

3.1 Dvs. urmează:

(a) să nu parcați Vehiculul electric într-o manieră care ar putea contraveni oricăror legi locale aplicabile;

(b) să nu obstrucționați drumul, să nu împiedicați traficul sau să nu aglomerați excesiv trotuarele;

(c) parcați vehiculul electric în mod vizibil și în poziție în picioare, astfel încât și alți utilizatori să se poată bucura de utilizarea vehiculului electric;

(d) urmați instrucțiunile de parcare afișate în aplicație și, dacă este cazul, parcați vehiculul electric în Zona de parcare permisă desemnată;

(e) raportați orice vehicul electric care nu este parcat într-o zonă de parcare permisă în timpul utilizării Serviciilor de închiriere, notificând Furnizorul de închiriere în conformitate cu Secțiunea 10.1 sau folosind funcția relevantă din aplicație.

ANEXA B Model a formularului de retragere

Către Bolt Operations OÜ (Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estonia info@bolt.eu):

Prin prezenta, notific că îmi retrag contractul pentru furnizarea următorului serviciu: achiziționarea unui permis preplătit pentru utilizarea Serviciilor.

Comandat pe: [se completează de către consumator]

Numele consumatorului(i): [se completează de către consumator]

Adresa consumatorului(i): [se completează de către consumator]

Semnătura consumatorului(i) (doar dacă acest formular este notificat pe hârtie),

Data: [se completează de către consumator]

Scanează și descarcă

Aproape gata!

Scanează codul QR cu camera telefonului pentru a descărca aplicația.