Prehodnotenie mestskej dopravy

Vzhľadom na rastúce dopravné zápchy, znečistenie ovzdušia a znižujúcu sa kvalitu života nastal čas, aby mestá podnikli kroky smerom k lepšej budúcnosti.
Naším cieľom je pomôcť mestám nájsť udržateľné riešenia v oblasti dopravy, rozvíjať a zdieľať poznatky a údaje v reálnom čase s cieľom zlepšiť život miestnych obyvateľov.
Prehodnotenie mestskej dopravy

Riadenie mikromobility

Vďaka prevádzke flotíl s ľahkými vozidlami vo viac ako 200 mestách máme jedinečnú predstavu o dôležitosti prísnych miestnych predpisov. Mikromobilitu v mestách možno riešiť niekoľkými spôsobmi.

Poplatky za prenájom ulice pre mikromobilitu

Poskytuje mestám dodatočné príjmy – na zlepšenie infraštruktúry alebo iné iniciatívy v oblasti dopravy.

Zabraňuje prevádzkovateľom umiestniť na ulici príliš veľa vozidiel, čím sa minimalizujú náklady.

Podporuje prevádzkovateľov, aby prijali opatrenia, ktoré vedú k maximálnemu využitiu vozidla.

Uvoľňuje verejný priestor tým, že znižuje počet nečinných e-kolobežiek a bicyklov.

Oprávnenia pre súkromných prevádzkovateľov

Prevádzkovatelia musia predložiť dokumentáciu, v ktorej uvedú svoje prevádzkové plány a súlad so všetkými miestnymi predpismi.

Požaduje od prevádzkovateľov pravidelné zdieľanie údajov, aby samospráva mohla monitorovať dodržiavanie právnych predpisov.

Zavádza cieľové hodnoty využitia na riadenie veľkosti flotily a na podporu pravidelného využívania služby.

Dáva mestu viac právomocí na presadzovanie miestnych pravidiel.

Ako najväčší prevádzkovateľ mikromobility v Európe sa s vami radi podelíme o naše jedinečné poznatky, ktoré vám pomôžu pripraviť účinnú reguláciu mikromobility pre vaše mesto.

Kontaktujte nás

Nástroje na zmenu mestskej dopravy

E-kolobežky menia mestské prostredie tým, že znižujú emisie CO2, dopravné zápchy a znečistenie.

Ako najväčší európsky prevádzkovateľ kolobežiek sa zameriavame na poskytovanie bezpečnej a udržateľnej prevádzky mikromobility.

Kolobežky dopĺňajú verejnú dopravu a pomáhajú cestujúcim riešiť ich každodenné povinnosti udržateľnejším spôsobom.

V mnohých veľkých európskych mestách sa viac ako 30 % jázd na kolobežkách Bolt začína a končí do 100 metrov od zastávky verejnej dopravy.

Bezpečnosť ako priorita

Jedinečné bezpečnostné funkcie

Inovatívne bezpečnostné prvky, ako napríklad náš patentovaný systém prevencie jazdy v tandeme a test kognitívnych reakcií, pomáhajú predchádzať jazde pod vplyvom alkoholu alebo iných látok a zvyšujú povedomie o jej nebezpečenstve.

Vzdelávanie cestujúcich

Podporujeme zodpovedné používanie elektronických vozidiel, aby sme zaistili bezpečnosť cestujúcich a širokej verejnosti. Náš program bezpečnostných nástrojov umožňuje cestujúcim používať režim pre začiatočníkov, dozvedieť sa o miestnych pravidlách a prečítať si bezpečnostné pokyny a tipy.

Zodpovedné parkovanie

Našich užívateľov učíme, aby parkovali zodpovedne, a vyzývame ich, aby nahlasovali zlé správanie, ktoré vidia na uliciach. Okrem toho naša technológia umelej inteligencie rozpoznáva porušenia pravidiel parkovania a ukazuje cestujúcim, ako bezpečne zaparkovať kolobežky.

Udržateľnosť

Naša environmentálna politika je súčasťou trvalého záväzku spoločnosti Bolt znižovať vplyv našich výrobkov na životné prostredie.

Trvalo udržateľná prevádzka

Naše procesy sú založené na udržateľných postupoch. Používanie elektrických vozidiel na internú prevádzku a obnoviteľná energia v našich skladoch a kanceláriách sú len dva príklady. Zaviazali sme sa priniesť do miest ekologické možnosti dopravy a kompenzovať naše emisie CO2.

Najvyššie ekologické štandardy

Sme hrdí na to, že sme držiteľmi certifikátu ISO 14001:2015. Zaviazali sme sa zdokonaľovať náš systém environmentálneho riadenia a zavádzať účinné postupy, ktoré minimalizujú náš vplyv na životné prostredie.

Propagácia ekologickejšej dopravy

Aktívne sa snažíme znížiť počet krátkych presunov autom v mestách tým, že podporujeme používanie ekologickejších metód. Používateľov tiež motivujeme, aby sa rozhodli pre tieto spôsoby dopravy formou správ v aplikácii a propagačných akcií, ktoré viedli až k 200% nárastu používania e-kolobežiek.

Blog o riešeniach pre mestá

Sme tu pre vás

Ako najväčší prevádzkovateľ mikromobility v Európe sa chceme podeliť o naše skúsenosti a poradiť miestnym samosprávam v oblasti riešenia mikromobility.
Kontaktujte nás