Pravne odredbe

Da biste pronašli odredbe i uslove koji se odnose na vas prema sporazumu između vas i Bolta, proverite dole navedeni odeljak za lokaciju u kojoj se vozite. U slučaju prevoda istog dokumenta, prednost će imati verzija navedena prva.