Identifikovaná osoba

Každý aktivní partnerský dopravce Boltu má povinnost se zaregistrovat jako identifikovaná osoba (v případě, že není plátcem DPH).


Proč tato povinnost vzniká?

Registrace je nutná v momentu, kdy přijímáte služby související s podnikáním od zahraničního subjektu. Všechny faktury za poplatek za aplikaci jsou od května 2019 vystavovány estonskou společností Bolt Operations OÜ, proto se tato povinnost od této doby týká i partnerských dopravců Boltu.

Co je identifikovaná osoba?

Registrace k DPH ve zjednodušeném režimu. Nemusíte se ale bát, že budete odvádět DPH ze všech vlastních příjmů, DPH se v tomto režimu odvádí pouze z přijatých služeb ze zahraničí. V tomto případě jde tedy o samotný poplatek za aplikaci, případně další položky uvedené ve fakturách od společnosti Bolt Operations OÜ.

Jak se zaregistruji?

Nejprve si vyřídite datovou schránku, poté se zaregistrujete jako identifikovaná osoba a následně budete na začátku každého měsíce podávat daňové přiznání na příslušném finančním úřadě pomocí datové schránky. Ničeho se nebojte - podání přiznání vám každý měsíc zabere maximálně 5 minut.

Krok 1: Zřízení datové schránky

Datovou schránku si zřídíte na jakémkoliv kontaktním místě Czech POINT. Více informací naleznete zde.

Krok 2: Registrace identifikované osoby

Registrační formulář naleznete na Daňovém portále Finanční správy České republiky. Kliknete na Elektronické formuláře → dále na Registrace → dále na Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015. Formulář můžete začít hned vyplňovat.

  • Záhlaví: vyplníte příslušný Finanční úřad podle adresy sídla. Vyplňte DIČ, pokud vám bylo přiděleno. Pokud ne, stačí rodné číslo.
  • Plátce: uveďte, zda jste fyzická osoba (živnostník) nebo právnická osoba. Podle toho pak vyplňte i zbylé údaje. Tyto údaje musí souhlasit s tím, co máte uvedené v obchodním rejstříku. To můžete ověřit zde.
  • Registrační údaje: uveďte jako datum rozhodného dne datum z přijaté faktury. Pokud ještě nejezdíte, datum nevyplňujte. Jestliže datum vyplníte, jako Důvod registrace uveďte § 6h, jestliže ne, uveďte § 6l. Jako Částka obratu uveďte částku nižší než 1 milion Kč, jinak se stanete plátcem DPH.
  • Účet pro vrácení: vyplňte číslo vašeho bankovního účtu, kam budou případně vráceny přeplatky.
  • Závěr: si ověříte, zda jsou ve formuláři nějaké chyby. Pokud ne, můžete formulář odeslat.

Krok 3: Podání daňového přiznání Identifikovaná osoba podává na začátku každého měsíce daňové přiznání k DPH. Tato podmínka platí do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Tedy do 25. dne následujícícho měsíce. Všechny potřebné podklady naleznete ve svém řidičském portále. Přiznání se zasílá na příslušný finanční úřad elektronicky skrze datovou schránku. V případě dotazů nejen ohledně identifikované osoby se na nás neváhejte obrátit na czechia-driver@bolt.eu.

Request in seconds, ride in minutes.

Available for iOS and Android devices.
Request in seconds, ride in minutes.